Home News Przeciwpożarowe Zamknięcia Systemów Transportowych
Przeciwpożarowe Zamknięcia Systemów Transportowych
0

Przeciwpożarowe Zamknięcia Systemów Transportowych

0
0

Czy wiesz, że na podstawie własnej dokumentacji, firma Małkowski-Martech S.A. produkuje przeciwpożarowe zamknięcia systemów transportowych?

Zapewniają one pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zarówno dla budynków, jak i całej linii transportowej. W przypadku zagrożenia pożarowego, system sterujący analizuje czy na drodze zamknięcia znajdują się transportowane materiały i w razie potrzeby, przyśpiesza albo hamuje dalszą pracę układu transportowego. Synchronizacja pracy przeciwpożarowych zamknięć systemów transportowych z linią transportową jest priorytetem sterowania i zapewnia gwarancję, że układ pożaru spełni swoją funkcję. 

Przeciwpożarowe zamknięcia systemów transportowych Małkowski-Martech S.A.:

  • innowacyjne rozwiązania techniczne potwierdzone patentami polskimi i europejskimi,
  • projektowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • rozwiązania elementu zamykającego, wraz z koniecznymi komponentami doszczelnień pożarowych w obszarze transportera,
  • opcjonalny układ odpowiadający za oczyszczenie przestrzeni pracy systemu z jednostek transportowanych,
  • sterowanie zamknięć może zostać rozszerzone i zintegrowane obejmując układ transportowy, a jeżeli zachodzi taka konieczność może zagwarantować awaryjne, pożarowe zasilanie systemu umożliwiające spójne i poprawne działanie urządzeń.

open