Home News Rozbudowa drogi 512 Pieniężno-Bartoszyce na półmetku
Rozbudowa drogi 512 Pieniężno-Bartoszyce na półmetku
0

Rozbudowa drogi 512 Pieniężno-Bartoszyce na półmetku

0
0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 512 z Pieniężna do Bartoszyc jest już zrealizowana w 55 procentach. Prace trwają od maja 2020 roku i zgodnie z harmonogramem mają się zakończyć we wrześniu 2021 roku. Prowadzi je konsorcjum spółek z Grupy NDI.

Rozbudowywany fragment DW512 ma blisko 48 kilometrów i znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim – w powiatach braniewskim i bartoszyckim, na terenie Pieniężna, Górowa Iławeckiego oraz Bartoszyc. Inwestycja to wyzwanie, ponieważ trzeba tak skoordynować dostawy materiałów, by nie przerywać prac prowadzonych na wielu odcinkach, przy jednoczesnym zapewnieniu  okolicznym mieszkańcom dojazdu do posesji. Dodatkową trudność stanowi duża odmienność gruntu na poszczególnych fragmentach.

Obecnie budowa ma zawansowanie ok. 55%, z czego pierwszy odcinek – Pieniężno-Górowo Iławeckie ma niecałe 65%, a drugi – Górowo Iławeckie – Bartoszyce 44%.

Wkrótce planujemy przekazać gotowy odcinek od skrzyżowania na Kandyty do skrzyżowania na Piasek – z przebudową kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych i gazowych, a także z nowym oświetleniem ulicznym w miejscowościach Worławki, Górowo Iławeckie i Piasty Wielkie. Nowa będzie też kanalizacja deszczowa, przepusty i most nad rzeką Elmą w Wiewiórkach – mówi Robert Wąsewicz kierownik budowy z firmy NDI

Co już wykonano?

Na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie zostało wykonane większość robót branżowych, takich jak kolizje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i gazowe. Zrealizowano też roboty ziemne wraz z podbudowami i nawierzchnią bitumiczną, która jest ułożona odcinkowo:

– od Pieniężna (pomijając pierwsze 300 metrów) do mostu za miejscowością Pełty,

– przez całą miejscowość Pluty (z przerwą ok. 250 m za Plutami ) na odcinku długości ok. 4 kilometrów w stronę Górowa Iławeckiego

– za miejscowością Zięby ok. 600 metrów bieżących

– od miejscowości Wągniki do Górowa Iławeckiego.

Z kolei na drugim odcinku (Górowo Iławeckie – Bartoszyce) nawierzchnia bitumiczna jest wykonana w ciągłości od Górowa Iławeckiego do skrzyżowania na Bezledy, a dalej w stronę Bartoszyc jest wykonana obwodnica Wojciech w warstwie mrozoochronnej. Poza tym wybudowano trzy przepusty na odcinku Piasek – Tolko i budowana jest kanalizacja deszczowa za miejscowością Tolko. Na odcinku od skrzyżowania na Kandyty przez Górowo Iławeckie do miejscowości Piasek ułożono już warstwę ścieralną i zrealizowano praktycznie większość prac, włącznie z oznakowaniem pionowym.

Co obejmuje cała inwestycja?

W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 512 zaplanowano budowę obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy, korektę łuków poziomych i pionowych DW 512, a także budowę i przebudowę skrzyżowań drogowych, obiektów inżynierskich, mostów i przepustów oraz zatok autobusowych, chodników i miejsc postojowych. W planie jest także realizacja stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych z miejscem obsługi pojazdów oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych. Pojawi się nowe oświetlenie uliczne. Zostanie wykonane odwodnienie drogi oraz jej poszerzenie.

Co teraz dzieje się na budowie?

Obecnie na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie trwają prace związane z robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, wykonaniem podbudów z kruszywa, robotami brukarskimi i wykończeniowymi.  Trwa dokończenie budowy warstwy mrozoochronnej na obwodnicy Wojciech, z wykonaniem częściowo podbudowy z kruszywa. Kończy się budowa przepustu P16 przed Wojciechami i budowa kanalizacji deszczowej ma odcinku Tolko – Spytajny.

Łącznie podczas tej inwestycji NDI wykona:
– budowę nasypów w ilości ok. 270 000 m3
– 90 przepustów stalowych łukowo- kołowych, kołowych, żelbetowych oraz z rur GRP
– wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, dla której niezbędne jest dostarczenie ok. 120 000Mg mieszanki
– wykonanie podbudowy z MCE w ilości 160 500 m2 (24075 m3)
– dostawę mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości ok 130 tys. ton mieszanek mineralno-asfaltowych.

Generalnym wykonawcą inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 512 Pieniężno-Bartoszyce” jest konsorcjum spółek NDI sp. zoo/NDI SA z Sopotu. Inżynierem Kontraktu jest firma Sweco Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowana przez Zespół Oddziału w Olsztynie. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

open