Home Architecture Design Dwie nagrodzone realizacje EKO-Team
Dwie nagrodzone realizacje EKO-Team
0

Dwie nagrodzone realizacje EKO-Team

0
0

Nowy Targ we Wrocławiu oraz Siedziba Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie zostały docenione w konkursie realizowanym przez Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich ze względu na wyjątkowość i unikatowość konstrukcji. Za wykonanie prac montażowych obu elewacji odpowiedzialna była firma EKO-Team.

Nowy Targ we Wrocławiu zaprojektowany przez Maćków Pracow­nia Projektowa to bez wątpienia nieprzeciętna inwestycja spół­ki SKANSKA ze względu na doskonałą lokalizację, wyróżniającą się architekturę czy niebanalne rozwiązania. Jako okładziny ścian ze­wnętrznych zostały wykorzystane płyty i elementy przestrzenne (gzymsy oraz pilastry) z betonu architektonicznego. Łączna liczba prefabrykatów to blisko 2500 sztuk w ponad 370 typach.

Siedziba Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie

Dużym wyzwaniem dla nas, jako firmy odpowiedzialnej za prace montażowe, było zamocowanie elementów o takich gabarytach. Co ciekawe, największą uwagę skupiły płyty znajdujące się pod gzymsami ze wzglę­du na specyfikę montażową, która wymuszała instalowanie ich na końcu. Brak miejsca, spowodowany przez blisko ustawione rusztowanie oraz po­zostałe prefabrykaty tworzące przestrzenną bryłę, nie pozwoliły zainsta­lować płyt w uniwersalny sposób.

Etap transportu elementu do miejsca montażu

Dzięki naszej inicjatywie i nowatorskiemu rozwiązaniu w postaci plat­formy montażowej udało się zainstalować te elementy. Ciekawostką jest, że największy prefabrykat ważył blisko 4500 kg, a płyty zaledwie 200 kg. Bez wątpienia budynek przyciąga uwagę przechodniów, wywołując zaciekawienie.

EKO-Team oferuje wykonanie elementów prefabrykowanych z cegły lub płytki klinkierowej

Z kolei siedziba Transportowego Dozoru Technicznego jest na ma­pie Mokotowa najwyższym budynkiem. Zgodnie z projektem biura JEMS Architekci kolorystyka wraz z proporcjonalnymi oknami o jednolitej wiel­kości nawiązują do architektury budynków po przeciwnej stronie ulicy, dzięki czemu nowy obiekt doskonale wpisuje się w dzielnicę. Jest to bry­ła składająca się z blisko 2 tys. prefabrykatów betonowych o podob­nych wymiarach, a największy wbudowany panel waży w przybliżeniu 1500 kg. Niezwykłość tkwi w prostocie, a powtarzalność to potwierdza. Zmienna geometria elewacji sprawia, że nie sposób jest przejść obojęt­nie obok tej konstrukcji.

Sąd Rejonowy Częstochowa

Prace montażowe na elewacji związane są przede wszystkim z robo­tami na wysokości. To wymaga zarówno odpowiedzialności za siebie, jak i wszystkich w obrębie wykonywanych prac, tym bardziej, jeśli nie­ które elementy ważą po 10 ton. Tak było na jednej z inwestycji, którą re­alizowaliśmy na terenie Warszawy.

Sąd Rejonowy Toruń

Na przestrzeni lat całej naszej działalności mieliśmy okazję współpraco­wać z takimi podmiotami jak SKANSKA, BUDIMEX, jak również WARBUD. To przy nich zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam realizować najbardziej wymagające projekty z zachowaniem najwyższej jakości i ter­minowości prac. Aktualnie prowadzimy prace w Warszawie oraz w Często­chowie. Poza tym jesteśmy na etapie przygotowań do pierwszej inwestycji poza granicami kraju. Projekt w Szwajcarii, a dokładnie w Genewie, który rozpoczniemy już w sierpniu, uzupełni nasze portfolio o zamówienie zreali­zowane na rynku zagranicznym. Liczymy, że przetargi w Londynie lub Ho­landii oraz krajowe w Warszawie i Gdańsku umożliwią nam dalszy rozwój, a także dostarczą wiedzy niezbędnej do podejmowania kolejnych zleceń.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Jesteśmy otwarci zarówno na prace montażowe na zewnątrz, jak i we­wnątrz budynku w zależności od zapotrzebowania. Dodatkowo oferuje­my wykonanie elementów prefabrykowanych z cegły lub płytki klinkierowej z niezbędnym zamocowaniem, które w nadprożach lub gzymsach znajdują swoje zastosowanie. Bierzemy czynny udział w konsultacjach projektowych, aby nasze doświadczenie oraz wiedzę przełożyć na rozwiązywanie proble­mów a w konsekwencji uzyskać najlepszy możliwy efekt.

Nowy Targ we Wrocławiu – Zdjęcia archiwum EKO-Team
open