Home PATRONATY Aktualne problemy BHP w Budownictwie
Aktualne problemy BHP w Budownictwie
0

Aktualne problemy BHP w Budownictwie

0
0

Aktualne problemy BHP w Budownictwie seminarium w dniu 20.10.2021 r. sala nr 407, Wydział Inżynierii Lądowej PW, al. Armii Ludowej 16

Agenda seminarium:

  • 10¹⁵ – 10⁴⁵ Powitanie gości, inauguracja seminarium Marta Pochopień, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie oraz Krzysztof Kaczorek, Wydział Inżynierii Lądowej PW
  • 10⁴⁵ – 11¹⁵ Zagrożenia w budownictwie – budynki wysokie mieszkalne mgr inż. Piotr Szeligowski, starszy inspektor pracy – specjalista, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
  • 11¹⁵ – 11⁴⁵ Bezpieczeństwo współpracy z robotem przemysłowym w budownictwie mgr Maria Sosnowska-Mach, Biegły sądowy w zakresie BHP
  • 11⁴⁵ – 12¹⁵ Przerwa kawowa
  • 12¹⁵ – 12⁴⁵ Wypadki na placach budów – studia wybranych przypadków mgr inż. Robert Cienszkowski, starszy inspektor pracy – specjalista, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
  • 12⁴⁵ – 13¹⁵ Bezpieczeństwo w wymaganiach kontraktowych – korzyści finansowe, jakościowe i BHP mgr inż. Michał Wasilewski, Dyrektor Koordynujący, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
  • 13¹⁵ – 13⁴⁵ Środki ochrony indywidualnej – wymagania zasadnicze inż. Maciej Dąbrowski, nadinspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
  • 13⁴⁵ – 14¹⁵ Planowanie i organizacja robót budowlanych z wykorzystaniem narzędzi Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Inż. Sebastian Lewiński, Ekspert ds. BHP, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
  • 14¹⁵ – 14⁴⁵ Podsumowanie bieżącej edycji studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW dr inż. Krzysztof Kaczorek, Kierownik Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie”, Wydział Inżynierii Lądowej PW

 

open