Home News Grzegorz Kiełpsz oraz Konrad Płochocki na czele PZFD
Grzegorz Kiełpsz oraz Konrad Płochocki na czele PZFD
0

Grzegorz Kiełpsz oraz Konrad Płochocki na czele PZFD

0
0

Walne Zgromadzenie firm członkowskich Polskiego Związku Firm Deweloperskich wybrało nowe władze. Na czele związku już po raz piąty stanął Grzegorz Kiełpsz. Natomiast funkcję wiceprezesa PZFD będzie pełnił po raz pierwszy Konrad Płochocki, który jest jednocześnie Dyrektorem Generalnym oraz Członkiem Zarządu PZFD.

Grzegorz Kiełpsz stoi na czele Polskiego Związku Firm Deweloperskich od 2013 roku. Jest jednym z założycieli Dom Development S.A. – wiodącego dewelopera mieszkaniowego na rynku polskim, notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od chwili powstania Dom Development S.A. w 1996 roku aktywnie zarządza procesem deweloperskim – do 2003 roku jako Członek Zarządu, następnie jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Generalny, od 2008 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu w czerwcu 2013 roku, był Członkiem Rady Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menadżerskich dla Deweloperów współorganizowanych przez PZFD oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od kilku lat rozwija równolegle działalność deweloperską w segmencie turystyczno-hotelowym i uzdrowiskowym. Interesuje się aspektami CSR w biznesie. Jest fundatorem Fundacji Inicjatyw Aktywnych „GoSilver” zajmującą się aktywizacją seniorów i integracją międzypokoleniową.

Konrad Płochocki związany jest z PZFD od 2012 roku, a funkcję Dyrektora Generalnego pełni od roku 2013. Konrad Płochocki Ukończył z wyróżnieniem wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna. Posiada licencje syndyka oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Menadżerskich dla Deweloperów w Szkole Głównej Handlowej. Pełni również funkcję członka zarządu polskiego oddziału Urban Land Institute. Należy do Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Build Europe, Komitetu Ekonomicznego BIAC przy OECD. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Archicom S.A. Wcześniej pracował w międzynarodowych kancelariach i instytucjach związanych z obrotem i finansowaniem rynku nieruchomości, w tym w CMS Cameron McKenna w zespole bankowości i finansowania międzynarodowego. Brał udział w licznych procesach legislacyjnych, między innymi w powstawaniu tzw. ustawy deweloperskiej. Jest autorem publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegentem na seminariach.

open