Home Aktualności Wiecha na Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej
Wiecha na Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej
0

Wiecha na Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej

0
0

Na powstającym na Politechnice Gdańskiej Centrum Kompetencji STOS właśnie zawisła wiecha, co oznacza, że zakończono ważny etap budowlany – wykonano najwyższy punkt konstrukcyjny budynku. Teraz można zintensyfikować prace związane z „zamykaniem” realizacji budynku i pracować nad elementami w środku, m. in. nad systemem chłodzenia „serca” tej inwestycji, czyli serwerowni.

Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) powstaje na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej przy ul. Traugutta, nieopodal budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Będzie jednym z najnowocześniejszych ośrodków informatycznych w tej części Europy. Znajdzie się w nim tzw. „bunkier”, czyli miejsce z jednym z najszybszych superkomputerów w Polsce, umożliwiającym gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie ogromnych zbiorów danych oraz wykonywanie skomplikowanych symulacji w badaniach naukowych. 

– Nowa przestrzeń ma być siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG i informatyczną wizytówką Pomorza – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Dzięki CK STOS staniemy się jeszcze bardziej rozpoznawalnym ośrodkiem akademickim w Polsce i Europie. Możliwości Centrum pozwolą naszym naukowcom realizować ambitne projekty badawcze, a studenci otrzymają nowe możliwości dydaktyczne i dostęp do najnowocześniejszych technologii.

– CK STOS ma być gotowy do końca czerwca 2022 roku. Prace realizujemy zgodnie z harmonogramem, a trzeba podkreślić, że obiekt charakteryzuje się znacznym stopniem skomplikowania – mówi Małgorzata Winiarek Gajewska, Prezes Grupy NDI generalnego wykonawcy prac. – Wyzwaniem jest zarówno geometria budynku, jak i bogactwo instalacyjne, co wymaga dobrego planowania i koordynacji, a także dużej dyscypliny w organizacji pracy naszych podwykonawców i dostawców. Jesteśmy jednak zadowoleni z przebiegu prac – dodaje prezes NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska.

Prace idą pełną parą. Roboty konstrukcyjne już zostały ukończone. W części budynku B praktycznie gotowa jest już fasada budynku oraz, w dużej części, konstrukcje stalowe i ścianek działowych. Poza tym wykonane są tynki i stolarka drzwiowa. Trwają prace nad wszystkimi instalacjami.

Nie mniej dzieje się również w części budynku A. Tam rozpoczęto wykonywanie pokrycia dachowego i montaż fasad zewnętrznych. Powstaje podkonstrukcja stalowa, ścianki działowe oraz instalacje.

Superkomputer to super wymagania

– Na poziomie „0”, czyli w sercu obiektu, gdzie znajdują się serwerownie, mocno zaawansowane są prace nad instalacją technologii chłodu lodowego, zasilania szynoprzewodami, instalacjami teletechnicznymi – wylicza Michał Sadowski dyrektor projektu z firmy NDI. – W serwerowni planowany jest jak najszybszy montaż i zakończenie wszelkich instalacji, czyli ułożenie rurociągów, szynoprzewodów, kabli zasilających, technologii mgły wodnej. Chcemy szybko zamknąć te pomieszczenia i wyposażyć je w niezbędne urządzenia, takie jak rozdzielnie, szafy sterownicze, pompy, zawory. Zależy nam, by jak najszybciej umożliwić sprawdzanie instalacji i wszelkie próby – dodaje.

CK STOS będzie wyposażony w najnowszej generacji infrastrukturę techniczną i sieciową, a sama serwerownia ma spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa danych, czyli chronić je przed ogniem, wodą i polem elektromagnetycznym. Superkomputer będzie wymagał specjalnych warunków, m. in. ciągłego chłodzenia.

– W najbliższych miesiącach zintensyfikujemy prace związane z wykonywaniem instalacji chłodzenia technologicznego. Planowane są dostawy wyposażenia w tym wymienniki, pompy, zbiorniki buforowe tzw. serce instalacji – zapowiada Dominik Kardynał, kierownik budowy z firmy NDI.

Co jeszcze na budowie?

Ponieważ zbliża się zima, budowlańcy wykonują również sieć ciepłowniczą oraz węzeł. W trakcie przygotowania jest instalacja wewnętrzna, która rozprowadzi ciepło w obiekcie. Budynek B jest już zamknięty dachem oraz fasadami zewnętrznymi. W budynku A wciąż trwają prace, by zabezpieczyć go przed opadami.

Poza tym prowadzone są roboty elektryczne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Montowane są trasy kablowe, okablowanie, szynoprzewody. Budowana jest sieć średniego napięcia i kanalizacja telekomunikacyjna. Dodatkowo w obiekcie powstaje tzw. klatka Faradaya, która służy do zabezpieczenia i ekranowania komory serwerowej przed polami elektromagnetycznymi, zabezpieczając dane przed usunięciem, uszkodzeniem czy wykradzeniem.

Zaawansowanie robót sanitarnych wynosi z kolei ok. 40 procent. Wykonano już przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłącze cieplne, a w trakcie wykonywania są instalacje: wewnętrznej technologii chłodzenia, wodno-kanalizacyjna, gaszenia mgłą wodną oraz wentylacja i klimatyzacja.

Inteligentny obiekt za ponad 150 mln zł

Realizacja inwestycji rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku. NDI jest odpowiedzialna za budowę głównego obiektu o powierzchni ok. 12 tys. metrów kwadratowych oraz za zagospodarowanie terenu wokół niego. Prace obejmują też wykonanie i wyposażenie pomieszczeń serwerowni.

Ta będzie znajdowała się na parterze. Podobnie jak jej element – tzw. „bunkier” oraz hol, portiernia, showroom i pomieszczenia biurowe. Na 1. piętrze powstaną biura z salą konferencyjną oraz zapleczem socjalnym i pomieszczenia techniczne. Na poziomie +2 i +3 znajdą się biura, wentylatornia, urządzenia chłodnicze, a także część techniczna obsługująca serwerownie. Dwie kondygnacje podziemne zostaną przeznaczone na parkingi oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Obiekt będzie wyposażony w system inteligentnego sterowania budynkiem oraz monitoringu środowiskowego

Koszt budowy inteligentnego obiektu to blisko 156 milionów złotych., z czego 90,1 mln zł pochodzi z unijnej dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uzyskanej dzięki zaangażowaniu się w projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt inwestycji przewyższy jednak 200 mln zł – różnica wynika z potrzeby uzupełnienia CK STOS o dodatkowe, specjalistyczne wyposażenie (w tym superkomputer), które uczelnia będzie sukcesywnie kupować i instalować w obiekcie w kolejnych latach.

open