Home Biznes i Ludzie ROK POD ZNAKIEM SUKCESÓW I NOWYCH WYZWAŃ
ROK POD ZNAKIEM SUKCESÓW I NOWYCH WYZWAŃ
0

ROK POD ZNAKIEM SUKCESÓW I NOWYCH WYZWAŃ

0
0

Kończący się rok Grupa Budimex zamyka stabilnymi wynikami, dużym portfelem zamówień i lepszą rentownością. Największymi wyzwaniami dla budownictwa są obecnie czynniki, które w dużym stopniu od branży są niezależne. Są to ceny surowców oraz materiałów, liczba przetargów i stabilność finansowania przyszłych inwestycji przez zamawiających.

Zgodnie z naszymi prognozami produkcja budowlana w Polsce odbiła po trudnym 2020 roku z dynamiką na poziomie blisko 5%. Nauczyliśmy się, jak radzić sobie z pandemią, także dzięki odpowiedzialnej postawie zamawiających. W 2021 roku pozyskaliśmy nowego inwestora dla Budimeksu Nieruchomości. W czerwcu, trzynasty rok z rzędu, wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 426 mln zł. Rozpoczęliśmy długoterminową ekspansję zagraniczną na rynki budowlane w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Równocześnie rozwijamy segment usługowy poprzez FB Serwis. Zarządzanie już nie odpadami, ale surowcami będzie kolejnym stabilnym filarem Grupy Budimex, a nasze przychody w tym segmencie wzrosły w ciągu roku o 30%.

Rekordowy portfel zamówień

Niewątpliwie dużym osiągnięciem Budimeksu, pomimo bardzo zmiennych warunków makroekonomicznych, jest wzrost rentowności portfela zamówień w segmencie budowlanym do rekordowej liczby 14 mld zł oraz poprawa rentowności z 3,8% do 5,4%. Rentowność brutto segmentu budowlanego Budimeksu wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 4,9% i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,4%. Tak dobry rezultat jest efektem poprawy wyniku części budowlanej, usługowej, a także rozliczenia wyniku na transakcjach pomiędzy segmentem budowlanym oraz deweloperskim w wysokości 68 mln zł w związku ze sprzedażą Budimeksu Nieruchomości. Odnotowaliśmy wzrost zysku brutto Grupy w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 230 milionów złotych za trzy kwartały 2020 roku do 389 milionów złotych w trzech kwartałach 2021 roku przy jednoczesnej poprawie rentowności z 4,1% do 7,0%.

Nowe wyzwania i kolejne kontrakty

Od stycznia do września 2021 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości blisko 6 mld zł, natomiast w „poczekalni” mamy kolejne zlecenia warte przeszło 1 miliard złotych, z czego największy projekt to odcinek drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń o wartości 333 mln zł. Kilka istotnych zleceń z obszaru drogowego znajduje się obecnie w fazie projektowania lub oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, co powoduje, że produkcja na takich kontraktach jest relatywnie niewielka. Przez cały rok odczuwamy istotny wzrost cen materiałów, jednak dzięki mechanizmom indeksacji, a także naszej polityce zabezpieczania cen kluczowych asortymentów na większości projektów jesteśmy w stanie utrzymać zakładane pierwotnie koszty.

Odpowiedzialność społeczna priorytetem

Zielone i zrównoważone budowanie to kierunek oraz cel, w stronę którego podążamy już od dłuższego czasu. Obecnie jesteśmy liderem zrównoważonego budownictwa w Polsce. Jako pierwsi wdrażamy na budowach elektryczne spycharki czy powerbanki zamiast agregatów spalinowych. W ramach nowej strategii CSR do 2023 roku Budimex planuje zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całości zakupionej energii do 50 proc. w roku 2023 (37 proc. w roku 2020), a także wdrażać i promować technologie niskoemisyjne. Co istotne, w ciągu ostatnich trzech lat znacznie zmniejszyliśmy emisję CO2 na wytwórniach mas bitumicznych. Realizując swoje budowy, chcemy również minimalizować zużycie wody, odzyskując wodę odpadową tak, by w kolejnych latach procent opadów w zlewni budowy był coraz wyższy oraz wynosił kolejno 5 proc. w 2021 r., 7 proc. w 2022 r. i 10 proc. w 2023 r.

Doświadczenie i innowacje

Budimex jest firmą silnie wspierającą innowacje. Inwestujemy w nowoczesne rozwiązania i sprzęt. Testujemy m.in. nowe nawierzchnie asfaltowe oraz prowadzimy badania nad samonaprawiającymi się drogami. Ostatnio zdobyliśmy aż pięć nagród w najnowszej edycji konkursu Budowa Roku, gdzie Budimex otrzymał najwięcej wyróżnień wśród wszystkich generalnych wykonawców. Niezmiennie siłą Budimeksu są ludzie, dlatego też cały czas inwestujemy w ich rozwój.

ARTUR POPKO – Prezes Budimex SA


Zdjęcia arch. Budimex

open