Home Architecture Design ANIMEO – ARCHITEKTURA BIOKLIMATYCZNA
ANIMEO – ARCHITEKTURA BIOKLIMATYCZNA
0

ANIMEO – ARCHITEKTURA BIOKLIMATYCZNA

0
0

Fasada bioklimatyczna ma fundamentalne znaczenie w projektowaniu nowoczesnych, efektywnie energetycznych budynków. Integralną jej częścią są wyposażone w napędy osłony przeciwsłoneczne, które pozwalają zredukować koszty eksploatacji, a także zapewniają zmienną izolacyjność. Wszystko zaś odbywa się automatycznie za sprawą ANIMEO – inteligentnego systemu sterowania osłonami, dostarczonego przez firmę Somfy.

Zrównoważone budownictwo, które w naturalny sposób musi być innowacyjne, oznacza zmiany w podejściu do architektury. Projektanci stoją dziś przed ogromną szansą, a także wielkim wyzwaniem i odpowiedzialnością – jak dostosować obecnie istniejące budynki oraz przyszłe projekty budowlane do zmieniających się warunków klimatycznych. Muszą wziąć pod uwagę poprawę energetyczną budynków, zapewnienie komfortu użytkownikom w przestrzeniach biurowych z możliwie maksymalnym dostępem do światła naturalnego przy jednoczesnej ochronie przeciwsłonecznej i całkowitym eliminowaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Szczególnie dziś, już nie tylko w aspekcie energooszczędności, ale również w dobie realnych zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej, tak ważną rolę odgrywa jakość powietrza we wnętrzach oraz możliwość naturalnej wentylacji. W całej tej skomplikowanej sieci powiązań, czynników wpływu i oczekiwań projektantom z pomocą przychodzą zasady architektury bioklimatycznej, a kluczowym elementem w tak ujętym procesie projektowania jest fasada.

To właśnie poprzez fasadę budynku zachodzi większa część wymiany energetycznej, gdyż jest ona naturalnym miejscem styku czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Czynników, które są zmienne. Dlatego też fasada powinna właśnie dynamicznie dopasowywać się do warunków na zewnątrz budynku, a jednocześnie potrzeb użytkowników, ich obecności lub absencji. Krótko mówiąc, to właśnie fasada bioklimatyczna ma wręcz fundamentalne znaczenie w projektowaniu nowoczesnych, efektywnie energetycznych budynków.

Automatyka budynkowa

Integralną częścią fasady bioklimatycznej są zautomatyzowane osłony przeciwsłoneczne, które mają do odegrania niezwykle istotną rolę: pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na chłodzenie powietrza w budynku, a to przekłada się bezpośrednio na redukcję kosztów eksploatacji. Co więcej, zapewniają zmienną izolacyjność fasady, a w rezultacie:

  • zmniejsza się moc systemu HVAC;
  • zapewniają użytkownikom komfort termiczny, chroniąc wnętrze przed przegrzaniem i nagłymi wzrostami temperatur latem;
  • eliminują oślepianie i minimalizują występowanie kontrastów, podnosząc jednocześnie komfort wizualny;
  • opuszczane w okresach niskich temperatur stanowią dodatkową warstwę izolacji szklanych fasad, redukując i spowalniając ich wychłodzenie.

Wszystko dzieje się automatycznie, bez konieczności zaangażowania użytkowników – sterowane osłony przeciwsłoneczne są regulowane(podnoszone, opuszczane, ustawiane w pozycjach komfortowych) w reakcji na zmiany w warunkach pogodowych i z uwzględnieniem potrzeb użytkowników budynków. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu czujników pogodowych (temperatury, wiatru, nasłonecznienia, deszczu, śniegu, oblodzenia – zintegrowanych w stacji meteo instalowanej na dachu budynku) lub poprzez polecenia ze sterownika systemu Animeo (algorytmy dla zapewnienia komfortu), które biorą pod uwagę np. godziny lub dni korzystania z budynku lub obecność użytkowników w pomieszczeniach. Dla tych, którzy chcą dodatkowo regulować położenie osłon indywidualnie, do systemu można dołączyć również nadajniki sterowania lokalnego.

Z perspektywy użytkowników

Komfort wizualny to jeden z kluczowych warunków dobrego samopoczucia osób pracujących w biurowcach. Dlaczego? Gdy mamy maksymalny dostęp do naturalnego światła dziennego i jednocześnie możemy obserwować świat zewnętrzny, mamy więcej energii oraz pracuje nam się lepiej. Zapewnienie użytkownikom komfortu wizualnego to jedno z dzisiejszych oczekiwań najemców powierzchni biurowych.

Aby zapewnić prawidłowy poziom oświetlenia przez cały dzień, system automatycznego zarządzania osłonami korzysta z różnych funkcji. Na przykład dzięki Animeo kąt nachylenia lameli żaluzji fasadowej zostanie automatycznie dostosowany do kąta padania promieni słonecznych w czasie rzeczywistym. Mówimy wtedy o funkcji „śledzenia słońca”. Osłony będą ustawione w optymalnej pozycji, by zapewnić dostęp światła naturalnego do wnętrza i jednocześnie chronić przed oślepiającym słońcem – większość energii słonecznej zostanie odbita lub rozproszona, a wnętrze oświetlone w sposób optymalny oraz komfortowy dla użytkownika. Inną funkcją jest „ogrzewanie słońcem” – system automatycznie podniesie osłony w okresie zimowym w czasie intensywnego nasłonecznienia i nieobecności osób w celu dogrzania pomieszczenia. Z drugiej strony mamy również funkcję „trzymania ciepła”, która nocą opuści osłony, tworząc dodatkową warstwę izolacji oraz zapobiegając stratom ciepła.

Animeo – system do budynków różnego typu

Wybierając optymalny system dla danego budynku, należy wziąć pod uwagę kilka podstawowych czynników, m.in. przewidywaną liczbę osłon przeciwsłonecznych czy liczbę stref, na które należy podzielić budynek. To pozwoli na precyzyjną pracę systemu – sterownik wyda określone polecenia tylko wybranym osłonom, dopasowując ich działanie do warunków pogodowych czy okoliczności użytkowania. Gama Animeo pozwala na dopasowanie systemu do różnego typu budynków: biur, obiektów przemysłowych, służby zdrowia, edukacyjnych, hoteli, sportowo-rekreacyjnych, mieszkalnych, centrów handlowych i wielu innych budynków użyteczności publicznej – do każdego typu fasady oraz wybranego rodzaju osłon przeciwsłonecznych.

Jednocześnie system automatyki pełni funkcję „ochronną”, gdyż czujniki pogodowe przez cały czas zabezpieczają osłony przed uszkodzeniem. W przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, aktywacji alarmu przeciwpożarowego czy innego alertu zautomatyzowane osłony podniosą się automatycznie. Warto zwrócić również uwagę na łatwość zarządzania systemem Animeo, np. poprzez zdalny dostęp serwisu Somfy w celu skonfigurowania parametrów, oraz wygodę użytkowników (dzięki możliwości sterowania osłonami indywidualnie i systemowo). W zależności od tego, którą wersję Animeo wybierzemy, możemy zarządzać osłonami w jednej lub wielu strefach budynku. Elastyczność systemu pozwala na funkcjonowanie w pełni autonomiczne lub też integrację z protokołami zarządzania budynkiem typu BaCNet, KNX, LON, dając w rezultacie pełną współpracę z budynkowym systemem BMS. I wreszcie – dynamiczne osłony fasadowe oprócz swych zalet funkcjonalnych odgrywają również rolę nie do przecenienia w aspekcie estetyki fasady, nadając jej dynamikę i wyposażając architektów w optymalne narzędzie w procesie projektowania szklanych fasad.

open