Home News Nowy Zarząd ILF Consulting Engineers Polska
Nowy Zarząd ILF Consulting Engineers Polska
0

Nowy Zarząd ILF Consulting Engineers Polska

0
0

1 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana w strukturze Zarządu ILF Consulting Engineers Polska. Dotychczasowy Prezes Andrzej Dercz przeszedł na emeryturę, a nowymi równoprawnymi Członkami Zarządu zostali: Beata Nepelska-Kula, Rafał Blankiewicz i Marcin Przepiórka. Firma nie powołała Prezesa Zarządu, stawiając na innowacyjną formułę zarządzania przedsiębiorstwem.

Nowy Zarząd ILF Polska

W skład nowego Zarządu spółki ILF Consulting Engineers Polska weszli Beata Nepelska-Kula, Rafał Blankiewicz oraz Marcin Przepiórka. Do tej pory obejmowali stanowiska: Dyrektora Działu Projekty, Dyrektora Działu Rozwoju Biznesu oraz Wicedyrektora Działu Projekty. Firma przyjęła zasadę równorzędnej współodpowiedzialności Członków Zarządu za zarządzanie firmą. Odzwierciedla to kulturę organizacji, którą cechuje m.in. partnerstwo, profesjonalizm oraz wzajemne zaufanie.

Beata Nepelska-Kula, dotychczasowa Dyrektor Działu Projekty, dołączyła do ILF Polska w 1999 roku. Na nowym stanowisku – kontynuując dotychczasowe obowiązki – będzie odpowiadała za projekty z zakresu ropy, gazu i przemysłu oraz energetyki i ochrony klimatu, za zarządzanie projektami, a także HR.

Rafał Blankiewicz, dotychczasowy Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, z firmą związany jest od 2001 roku. Obecnie nadal będzie odpowiadał za rozwój biznesu, a dodatkowo obejmie nadzór nad finansami i administracją oraz jakością.

Marcin Przepiórka, dotychczasowy Wicedyrektor Działu Projekty, odpowiedzialny za obszar infrastruktury transportowej, swoją karierę w spółce rozpoczął w 2011 roku. Będzie odpowiadał za projekty z zakresu transportu oraz środowiska, a także za zarządzanie relacjami z klientami oraz compliance.

Dziękujemy panu Andrzejowi Derczowi za lata współpracy i liczne sukcesy, jakie w tym czasie osiągnęła firma. To właśnie w czasie, kiedy był Prezesem, ILF Polska stał się jednym z pierwszych adresów projektowych w Polsce – mówi Rafał Blankiewicz, Dyrektor Zarządzający ILF Consulting Engineers Polska. Nowa formuła Zarządu, dzięki połączeniu kompetencji i perspektyw trzech osób, stwarza dla naszej firmy szansę na dalszy, wielokierunkowy rozwój i kompleksowe odpowiadanie na nowe potrzeby Klientów – dodaje.

Nowe wyzwania

Nowy Zarząd, którego członkowie są związani z ILF Polska od wielu lat, planuje jeszcze mocniej zaznaczyć swoją pozycję na rynku rodzimym. Kolejny cel to większa niż dotychczas ekspansja zagraniczna. Natomiast jednym z kierunków kontynuowania dotychczasowej strategii będzie widoczne uczestnictwo w transformacji energetycznej w Polsce i na świecie oraz w szeroko rozumianym sektorze offshore.

ILF Polska będzie kontynuował uczestnictwo w najważniejszych realizacjach w kraju. Nasze plany wiążemy w dużej mierze z odnawialnymi źródłami energii, zwłaszcza z farmami wiatrowymi na Bałtyku, gdzie jesteśmy już zaangażowani w przygotowanie wielu projektów. Planujemy także wykorzystać międzynarodowe doświadczenie firmy i zwiększyć nacisk na ekspansję poza granice Polski – mówi Rafał Blankiewicz, Dyrektor Zarządzający ILF Consulting Engineers Polska.

W związku z zachodzącą transformacją Polskę czeka wiele wyzwań m.in. zmiany legislacyjne, brak wykwalifikowanych w nowych obszarach kadr oraz potrzeby społeczeństwa w zakresie odpowiedniej komunikacji tego procesu. Analizując historię naszej firmy, gdzie już niejednokrotnie dostosowywaliśmy się do potrzeb rynku, patrzymy na tę sytuację z optymizmem. W ILF Polska chętnie podejmujemy się nowych wyzwań, ponieważ stwarzają one warunki do rozwoju – wskazuje Beata Nepelska-Kula, Dyrektor Zarządzająca ILF Consulting Engineers Polska.

ILF Polska, na czele z nowym Zarządem, będzie rozszerzać portfolio o nowe obszary oraz umacniać pozycję na rynku krajowym w konsultingu inżynierskim w zakresie infrastruktury transportowej.

Już od dłuższego czasu obserwujemy szeroko pojęty boom budowlany. Obecnie wywiera się presję na miasta, aby reagowały na postępującą urbanizację i rozwijały komunikację publiczną. Takie działania zapewniają usprawnienie ruchu, zmniejszają ilość zanieczyszczeń oraz poprawiają warunki życia mieszkańców. Jesteśmy i dalej chcemy być obecni przy inwestycjach w infrastrukturę transportową, które zmieniają na lepsze otaczające nasz środowisko – wskazuje Marcin Przepiórka, Dyrektor Zarządzający ILF Consulting Engineers Polska.


Zdjęcie w nagłówku, od lewej: Rafał Blankiewicz, Beata Nepelska-Kula, Marcin Przepiórka

open