Home News Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych – REMO 2022
Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych – REMO 2022
0

Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych – REMO 2022

0
0

Z wielką przyjemnością informujemy, że zamierzamy w roku 2022 zorganizować XVI Konferencję Naukowo-Techniczną.

Konferencja odbywa się cyklicznie od 39 lat. Ideą przewodnią jej programu pozostaje remont i konserwacja, jako proces interdyscyplinarny, w którego przygotowaniu uczestniczą osoby reprezentujące różne dziedziny wiedzy oraz spojrzenie naukowe i praktyczne. Konferencja „Remo 2022” planowana jest w dniach od 6 do 9 grudnia 2022 r.

Problematyka Konferencji:

• naprawa, wzmacnianie, konserwacja obiektów budowlanych,
• metody analityczne, numeryczne, technologia, projektowanie, BIM,
• diagnostyka stanu zachowania obiektów budowlanych,
• nowoczesne metody badań obiektów budowlanych i ich dokumentacji
• specjalistyczne techniki badań doświadczalnych, badania „in situ”,
• problemy rewaloryzacji i modernizacji obiektów budowlanych.

Licząc na Państwa niezawodny udział mamy nadzieję na ważną dla wszystkich wymianę doświadczeń, prowadzoną w przyjaznej atmosferze w pięknej Szklarskiej Porębie.

Więcej informacji na:

http://pzitb.wroclaw.pl/remo
http://kbo-wbliw.pwr.edu.pl/konferencja-remo-2022

Serdecznie Zapraszamy!

open