Home Topbuilder SZKOŁA PODSTAWOWA NR 400 W WARSZAWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 400 W WARSZAWIE
0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 400 W WARSZAWIE

0
0

Jednym z głównych założeń projektowych kompleksu szkolnego w dzielnicy Wilanów było stworzenie przestrzeni przyjaznej dla bezpośrednich użytkowników szkoły – uczniów i kadry nauczycielskiej, ale również dla okolicznych mieszkańców oraz gości z uwzględnieniem poszanowania istniejących naturalnych warunków środowiska przyrodniczego.

open