Home Architecture Design ARCHITEKTURA PRZYSZŁOŚCI
ARCHITEKTURA PRZYSZŁOŚCI
0

ARCHITEKTURA PRZYSZŁOŚCI

0
0

Kolejna edycja konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”

Ruszyła IV edycja międzynarodowego konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” – jednego z najważniejszych wydarzeń branży architektonicznej w Polsce. Po raz kolejny profesjonalne jury wybierze najciekawsze realizacje powstałe z wykorzystaniem systemów Aluprof. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorzy przewidzieli też głosowanie dla internautów – autor projektu, który zdobędzie najwięcej ich głosów, otrzyma Wyróżnienie Internautów.

Konkurs „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” jest adresowany do pracowni architektonicznych i samodzielnych architektów, w których projektach – powstałych między 1 stycznia 2018 roku a 30 czerwca 2022 roku (lub wcześniej, o ile nie były zgłaszane do poprzednich edycji) – wykorzystano systemy firmy Aluprof. Ideą konkursu, organizowanego już po raz czwarty, jest wyróżnienie najciekawszych obiektów bazujących na rozwiązaniach Aluprof, promowanie architektury przyszłości oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat najnowszych projektów i trendów w realizacjach architektonicznych.

Projekty można zgłaszać do 30.06.2022 r. za pomocą specjalnego formularza na stronie https://futurebuilders.com/konkurs, wykorzystując pocztę tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną, przesyłając zgłoszenie na adres konkurs@aluprof.eu.

Przebieg konkursu i ocena mistrzów architektury

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach konkurs będzie się składał z trzech etapów. Na pierwszym organizatorzy ze wszystkich nadesłanych projektów wyłonią 50, które znajdą się na drugim etapie i zostaną ogłoszone na stronie https://futurebuilders.com/konkurs w ciągu 15 dni od zakończenia terminu nadsyłania zgłoszeń. Na drugim etapie profesjonalne pięcioosobowe jury, w skład którego wchodzą architekci Oskar Grąbczewski, Jacek Lenart, Jacek Ewý, Robert Konieczny oraz Elżbieta Dziubak, spośród 50 wyłonionych wcześniej obiektów wybierze 10 najlepszych, które zostaną zakwalifikowane do ścisłego finału. Na ostatnim etapie jurorzy wskażą 3 zwycięskie projekty, uhonorowane potem nagrodą pieniężną Grand Prix–50tys.zł za I miejsce, 30 tys. zł za II miejsce i 15 tys. zł za zdobycie III miejsca.

Wyróżnienie Internautów

W tym roku, podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, organizatorzy także przewidzieli konkurs dla internautów. Od 30.06.2022 r. do 31.07.2022 r. będą oni mieli możliwość głosowania online na stronie internetowej https://futurebuilders.com/konkurs celem wybrania najciekawszego obiektu spośród budynków zgłoszonych do tegorocznej edycji. Architekt, którego projekt uzyska największą liczbę głosów, otrzyma Wyróżnienie Internautów.

Ogłoszenie zwycięzców

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po zakończeniu obrad jury i będzie miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbędzie się 8 września 2022 roku w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie.

Obiekty zgłoszone do konkursu będą prezentowane na stronie internetowej https://futurebuilders.com/konkurs. Zwycięskie oraz wyróżnione projekty zostaną opublikowane m.in. w mediach branżowych. Prezentacja będzie zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu lub nazwę biura architektonicznego, nazwiska wykonawcy/ów, nazwę inwestora oraz nazwy zastosowanych systemów firmy Aluprof.

W poprzednich edycjach w gronie zwycięskich obiektów znalazły się: wrocławski Green2Day, katowicki .KTW, warszawski CEDET, stołeczne Royal Wilanów czy Ambassador Office Building.

Patronami merytorycznymi konkursu są SARP (patron honorowy), IARP oraz PLGBC. Dodatkowo wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez redakcje „Architektura&Biznes”, „Architektura Murator”, „Zawód: Architekt”, „Builder”, bryla.pl oraz „Świat Aluminium”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu: https://futurebuilders.com/konkurs.


JURY IV EDYCJI KONKURSU OBIEKT ROKU W SYSTEMACH ALUPROF

Elżbieta Dziubak — Generalny Architekt, Aluprof SA

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 1994 roku Generalny Architekt Aluprof SA. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz członek Izby Architektów RP od samego początku istnienia organizacji. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Oskar Grąbczewski — Architekt, OVO Grąbczewscy Architekci

Architekt, urbanista, wykładowca akademicki, sędzia konkursowy, felietonista, krytyk architektury. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, stypendysta IBA Emscher Park. Założyciel biura architektonicznego OVO Grąbczewscy Architekci. Laureat ponad stu nagród, wyróżnień i nominacji, m.in. w kon-kursach EU Mies van der Rohe Award, German Design Prize, Nagroda Roku SARP, Życie w Architekturze, Polska Architektura XXL. Nominowany do tytułu Architektoniczna Osobowość 25-lecia Architektury Murator.

Jacek Lenart — Architekt, Studio A4

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczeciń-skiej oraz studiów podyplomowych u prof. Haliny Skibniewskiej na Politechnice Warszawskiej. Od 1985 roku (nieprzerwanie) sędzia konkursowy SARP. Jeden z założycieli pracowni projektowej STUDIO A4. Współtwórca wielu szczecińskich obiektów: Kwartału Turzyńskiego, Nowej Filharmonii, Domu Towaro-wego Kupiec czy Galerii Sztuki Współczesnej TRAFO. Zdobywca wielu prestiżowych nagród, m.in. Euro-pejskiej Nagrody Mies van de Rohe dla najlepszego budynku wzniesionego w Europie w latach 2013-14 za projekt Nowej Filharmonii w Szczecinie.

Jacek Ewý — Architekt, Ingarden & Ewý Architekci

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wiceprezes Zarządu Ingarden & Ewý Architekci. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP (w latach 2015-19 przewodniczący Kolegium). Laureat licznych nagród architektonicznych, m.in. nagrody głównej ContractWorld Awards za projekt Polskiego Pawilonu Expo 2005 Aichi w Japonii, Honorowej Nagrody SARP 2009, odznaki “Honoris gratia” za realizację projektu Centrum Kongresowego ICE Kraków, Złotego Krzyża Małopolski za projekty architektoniczne, które przyczyniły się do rozwoju regionu.

Robert Konieczny — Architekt, KWK Promes

Założyciel biura KWK Promes. Zdobywca certyfikatu New Jersey Institute of Technology. Od 2019 roku członek Francuskiej Académie d’Architecture. Laureat wielu nagród m.in. World Building of the Year 2016 (WAF, Berlin) za Muzeum CDP w Szczecinie, European Prize for Urban Public Space 2016 (CCCB, Barcelona) za Muzeum CDP w Szczecinie, Best New Private House – Wallpaper Design Awards 2017 za Arkę Koniecznego, House of the Year 2006 za Dom Aatrialny (WAN Awards). Nominowany 12 razy do Nagrody Fundacji Miesa van der Rohe.

open