Home Bez kategorii BUILDER ZOOM – CARL SILBERSKY, CEO BIMobject
BUILDER ZOOM – CARL SILBERSKY, CEO BIMobject
0

BUILDER ZOOM – CARL SILBERSKY, CEO BIMobject

0
0

“Budownictwo musi się zmienić. Dlatego tworzymy miejsce, które pozwala architektom korzystać z cyfrowych replik produktów budowlanych, a jednocześnie śledzić ich wpływ na środowisko”.

Zrównoważone budownictwo to globalny megatrend. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) branża budowlana odpowiada za 38% globalnej emisji CO2. Aby osiągnąć zerowy poziom netto emisji dwutlenku węgla do 2050 r., MAE szacuje, że emisja CO2 pochodzącego z budynków musiałyby zmniejszyć się o 50% już do 2030 r., czyli średnio o 6% rocznie. Fakt, że budownictwo musi fundamentalnie zmienić swój wpływ na środowisko, wywołało ogromne zainteresowanie zrównoważonym budownictwem ze strony rządów, rynków finansowych i firm prywatnych. Najświeższym przykładem już dziejących się zmian może być decyzja szwedzkiego parlamentu, który od 1 stycznia 2022 wprowadził nowe regulacje, wskazujące, że deweloperzy aplikujący o pozwolenie na budowę muszą zadeklarować, jaki jest wpływ nowo powstającego budynku na klimat. A to z pewnością dopiero początek.

Głównymi problemami z jakimi boryka się budownictwo w zakresie zrównoważonego rozwoju jest kosztowność i czasochłonność sporządzania dokumentacji i optymalizacji wpływu projektu na środowisko. A co my możemy z tym zrobić? Możemy przede wszystkim wesprzeć architektów, projektantów, inżynierów, ale także producentów we wspólnym dążeniu do bardziej ekologicznej przyszłości. W jaki sposób? Udostępniając im platformę i zasoby, które ułatwią im wzajemną współpracę oraz usprawnią ich pracę.

Dlatego właśnie rok 2022 okazał się rokiem sporych zmian w BIMobject. Do tej pory bimobject.com skupiało się na udostępnianiu obiektów BIM i łączeniu producentów z architektami. Od niedawna, w ramach strategicznego partnerstwa, częścią firmy stała się platforma Prodikt, dzięki której możemy jeszcze lepiej kierować swoje działania w stronę zrównoważonego budownictwa. Prodikt przekształca zrównoważony rozwój z czegoś abstrakcyjnego i złożonego, w coś namacalnego, co stanowi integralną część procesu budowlanego opartego na danych. Dzięki połączonym siłom BIMobject i Prodikt jesteśmy w stanie pomóc branży AEC w kalkulowaniu wpływu na klimat poszczególnych produktów oraz projektu jako całości, czy tworzeniu deklaracji danych środowiskowych produktu (EPD). Wspieramy testowanie i ocenę różnych rozwiązań i metod, umożliwiając analizę i wybór najlepszych dostępnych opcji w trakcie tworzenia budynków przyjaznych klimatowi.

Jak dokładnie wygląda to z perspektywy użytkownika, jak i producenta materiałów budowlanych? Producenci oprócz dostarczania plików BIM zawierających parametry produktu, mogą dostarczać także informacje o wpływie na klimat (np. jaki jest ślad węglowy produktu) czy o właściwościach mających wpływ na zdrowie. Z drugiej strony użytkownicy, czyli projektanci i inżynierowie mogą w łatwy sposób porównywać produkty pod względem wskaźników zrównoważonego rozwoju i dobierać najbardziej optymalne rozwiązania. Jednocześnie użytkownicy mogą zapraszać innych uczestników projektu do wspólnego zespołu, w którym mogą na bieżąco określać budżet, jak i w czasie rzeczywistym monitorować wpływ projektu na klimat.

Chcemy wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym i już dziś, dzięki technologii uprościć wiele procesów. Gdybym miał określić jaki jest nasz obecny cel, to bez wahania jest nim zbudowanie wiodącej na świecie platformy stworzonej dla zrównoważonego projektowania.

open