Home Architecture Design Kraina Bez Barier w Poddębicach
Kraina Bez Barier w Poddębicach
0

Kraina Bez Barier w Poddębicach

0
0

Geotermia wyróżnia Poddębice w skali kraju. Kompleks czerpie wodę z głębokości ponad 2 kilometrów. To nowoczesny obiekt, który zapewnia relaks, rozrywkę, a także podnosi jakość zdrowia. Może z niego korzystać nawet tysiąc osób jednocześnie. Co więcej, obiekt zachwyca architektonicznie.

Wybudowany w okresie powojennym kompleks rekreacyjno-sportowy w Poddębicach składał się z boisk sportowych i żelbetowych basenów odkrytych. Ze względu na stan techniczny konstrukcji oraz brak odpowiedniej instalacji technologicznej baseny stopniowo traciły możliwość użytkowania. Obiekt nie miał także odpowiednio dużych budynków dla obsługi klientów i sportowców.

Zarząd Miasta zadecydował o całościowej przebudowie ośrodka. Projektowi nadano nazwę: „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego”. Miasto od wielu lat zasila w ciepło olbrzymią część własnej infrastruktury. Włączenie nowych basenów do tego systemu było oczywiste, przede wszystkim ze względu na doskonałe parametry pozyskiwanej z odwiertów wody.

Przetarg publiczny na wykonanie projektu Term Poddębice wygrała Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek z Ostrowa Wielkopolskiego. Wykonanie projektu zamiennego oraz nadzór autorski nad realizacją inwestycji prowadził osobiście Piotr Dominiczak. Harmonogram inwestycji narzucał bardzo krótki okres wykonania dokumentacji. Doskonała współpraca z Zarządem Miasta pozwoliła zakończyć prace w ustalonym terminie.

Projekt obejmował dość skomplikowaną strukturę. Składały się na nią: duży budynek basenu krytego, baseny zewnętrzne, położony na tej samej działce odrębny budynek hotelowo- rehabilitacyjny, komunikacja wewnętrzna i tereny zielone. Poza charakterem wypoczynkowo-rekreacyjnym wiele funkcji obiektu miało pozwalać na rehabilitację medyczną użytkowników.

Warunki przestrzenne działki pozwoliły na korzystny urbanistycznie układ funkcji. Dojścia oraz parkingi są położone po północnej stronie budynku basenu. Zespół basenów zewnętrznych oraz główna hala niecki krytej są zlokalizowane po stronie południowej obiektu. Kształt budynku „osłania” plaże od strony północnej, a także wschodniej. Jednocześnie jest to elewacja w maksymalnym stopniu przeszklona. Zamysłem było jak najszersze łączenie przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej obiektu. Użytkownik może również korzystać z nich obu, poruszając się w wodzie. Basen wewnętrzny ma połączenie z atrakcyjną niecką w strefie zewnętrznej. Wspomniane walory geotermii pozwalały wczesną wiosną utrzymywać w osobnych basenach zewnętrznych temperaturę około 30°C.

Rozplanowanie elementów w holu wejściowym obiektu pozwala użytkownikom łatwo znaleźć drogę do wybranej funkcji. Mogą to być wyłącznie baseny zewnętrzne, które mają osobne szatnie, baseny wewnętrzne z zespołem spa lub pomieszczenia rehabilitacji i ćwiczeń. Zaprojektowano dwa osobne zespoły kasowe. Pomiędzy nimi znajduje się wysoki hol, z którego widok na obie strefy basenów pozwala na szybką orientację w przestrzeni.

Łącznie w kompleksie zaprojektowano baseny o powierzchni ok. 2220 m2, około 20 funkcji w zespole spa, kilka pomieszczeń medyczno-rehabilitacyjnych, zespół gastronomii wewnętrznej oraz zewnętrznej. W odrębnym budynku hotelowym elewacja południowa z balkonami, taras i patio są zwrócone na stronę basenu – co pozwala funkcjonalnie integrować przestrzeń całego ośrodka.

Realizacja inwestycji trwała około dwóch lat. Jak w każdym projekcie istotnym elementem działania architekta było nadanie obiektowi indywidualnego charakteru, pozwalającego wyróżnić go nie tylko w skali miasta. Można do tego zaliczyć autorski pomysł dwóch całkowicie odmiennych w wyrazie elewacji basenu. Płynna w swoim przebiegu elewacja od strony ulicy i wejścia głównego jest prawie całkowicie „zamknięta”. Wykonano ją z wielkoformatowych płyt ceramicznych, miejscowo ażurowych. Zupełnie odmienna w swoim wyrazie elewacja od strony basenów jest szeroko przeszklona, z horyzontalnymi elementami okapów. Istotnym celem tego projektu było uzyskanie architektury, która może kojarzyć się z wypoczynkiem i wysoką klasą oferowanych usług. Pierwsze komentarze po otwarciu obiektu wskazują, że ten cel został osiągnięty.

open