Home Biznes i Ludzie POWIEDZ STOP, KIEDY NIE CZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE
POWIEDZ STOP, KIEDY NIE CZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE
0

POWIEDZ STOP, KIEDY NIE CZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE

0
0

Firmy, podejmując różnego rodzaju inicjatywy, chcą wpłynąć na poprawę świadomości i myślenia swoich pracowników na temat bezpieczeństwa. Głównym założeniem tego typu przedsięwzięć jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony zdrowia oraz życia pracowników.

W przeszłości w firmie Keller wydarzenia związane z bezpieczeństwem organizowane były niezależnie we wszystkich oddziałach na całym świecie. Inicjatywy te cieszyły się bardzo dużym uznaniem wśród pracowników.

Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz było to zaplanowane działanie na skalę światową. Odbyło się we wszystkich oddziałach Keller na całym świecie, w tym samym czasie i zakresie.

– Nie chodziło o to, że w tym konkretnym tygodniu bezpieczeństwo było ważniejsze niż zwykle, ale działania na skalę światową świadczą o naszej dojrzałości w chwili obecnej, związanej z naszym planem dotyczącym bezpieczeństwa i rozwojem bezpieczeństwa. Takie postępowanie sprawia, że wszystkich łączy jeden temat – wydarzenie, które w rzeczywistości jest okazją do uczczenia poczynionych postępów i zwiększenia nacisku na bezpieczeństwo wszystkich osób – mówi Mike Speakman, Chief Executive Officer Keller.

Działalność firmy Keller jest różnorodna. Wynika to z tego, że wielkość projektów jest zróżnicowana – od kilkudniowych, realizowanych przez dwóch lub trzech pracowników, po ogromne, kilkuletnie projekty, w które zaangażowane są setki osób oraz duże ilości ciężkiego sprzętu.

– To zdolność organizacji do zarządzania tymi różnicami sprawia, że firma Keller jest wyjątkowa. Jest jednak jeden obszar, w którym nie powinno być żadnych różnic. I jest to nasza kultura bezpieczeństwa, czyli nasze zbiorowe nastawienie do bezpieczeństwa – mówi Jim De Waele, President Europe Division.

Obecnie w firmie Keller panuje wysoka kultura bezpieczeństwa, ale wciąż ją doskonalimy. Jej kształtowanie jest procesem ciągłym. Co więcej, wymaga, aby wszyscy przejęli inicjatywę w zakresie bezpieczeństwa niezależnie od stanowiska, jakie zajmują.

– Procedury, przepisy, zakładowy system zarządzania BHP to ważne składowe utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmie. Jednak kluczowe jest bezpośrednie zaangażowanie wszystkich pracowników w tworzenie kultury bezpiecznej pracy na budowie – twierdzi Dyrektor Naczelny Keller Polska, Artur Gaszewski.

Prawo do wstrzymania pracy

Budowa to wciąż według statystyk jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy. Dlatego tak ważne jest, aby prawo do bezpiecznego środowiska pracy było cenione oraz promowane zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników. Aby czuli, że mają wpływ na swoje miejsce pracy, że mogą swobodnie zgłaszać ewentualne zagrożenia, a także sytuacje potencjalnie niebezpieczne, oraz liczyć na to, że ich przełożeni dołożą wszelkich starań, aby znaleźć skuteczne, trwałe rozwiązania. Wymaga to oczywiście otwartej, szczerej komunikacji, opartej na zaufaniu czy wzajemnym szacunku. I właśnie w organizacji Global Safety Week upatrujemy szansy na wzmocnienie tej komunikacji. Jest to niejako zaproszenie do wspólnego dialogu naszych pracowników na temat bezpieczeństwa.

W ramach Global Safety Week odbyły się spotkania kadry zarządzającej z pracownikami, a szczególna uwaga została poświęcona znaczeniu prawa do wstrzymania pracy. Nieważne, gdzie pracujemy lub co robimy, wszyscy mamy prawo, a nawet obowiązek wstrzymać prace, kiedy mamy wrażenie, że bezpieczeństwo nasze lub współpracowników jest zagrożone.

Prawo do wstrzymania pracy to narzędzie, które umożliwia nawiązanie dialogu z osobami, których to zagrożenie dotyczy, zrozumienie, jakie działania naprawcze należy w związku z nim podjąć oraz pozwolenie na podjęcie tych działań, a przede wszystkim wyeliminowanie zagrożenia, zanim dojdzie do tragedii.

Prawo do wstrzymania prac może stosować każdy z naszych pracowników – od operatorów przez pracowników fizycznych po pracowników biur. Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, wszyscy jesteśmy równi, bez względu na zajmowane stanowisko. Nawet z pozoru wydawać by się mogło drobiazgi, takie jak nienoszenie środków ochrony indywidualnej, mają tu ogromne znaczenie. Małe zaniedbanie może prowadzić do dużych problemów, a nawet tragedii. Dlatego w każdej chwili powinniśmy być gotowi do wstrzymania pracy i bez wahania użyć tego prawa.

Czasem można odnieść wrażenie, że pracownicy obawiają się konsekwencji wstrzymania pracy. Nie powinni, bo z naszego punktu widzenia jest to zachowanie pozytywne. Kiedy ktoś na placu budowy zwróci nam uwagę, że to, co robimy, nie wygląda bezpiecznie, to w rzeczywistości jedyna nieprzyjemna konsekwencja, jaka powinna nas spotkać w związku z zastosowaniem tego narzędzia. Kiedy ktoś inny zwraca nam uwagę, czasami niełatwo o pozytywną reakcję. Ale należy pamiętać, że jedyną reakcją osoby, która zostaje wezwana do wstrzymania pracy, powinna być wdzięczność za to, że ktoś wyraża troskę o jej bezpieczeństwo. Ponieważ robienie czegoś w sposób bardziej bezpieczny zawsze przynosi pozytywne efekty.

Jeżeli mam poczucie, że moje bezpieczeństwo jest zagrożone lub widzę, że moi koledzy kontynuują pracę w środowisku, które uważam za niebezpieczne, moim obowiązkiem jest powiedzieć: „Słuchajcie, wyeliminujmy ten problem, zanim przerodzi się w coś poważnego”. Aby rozpowszechnić zastosowanie prawa do wstrzymania pracy, wystarczy dawać innym dobry przykład, ponieważ to, co robimy, ma ogromny wpływ na nasze otoczenie. A jeżeli widzimy, że ktoś daje innym zły przykład, mamy pełne prawo na to reagować.

Liderzy są wśród nas – Liderzy Bezpieczeństwa

– Są dla nas wszystkich inspiracją, by zawsze pamiętać o bezpieczeństwie, mówić głośno, gdy widzimy coś niebezpiecznego i wprowadzać pozytywne zmiany na lepsze – powiedział Mike Speakman.

Tak w kilku słowach można scharakteryzować Liderów Bezpieczeństwa. Osoby, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu kultury bezpieczeństwa. Zostali oni wybrani na całym świecie w ramach Global Safety Week. Szczególnie chcieliśmy podziękować oraz docenić za zaangażowanie we wzmacnianie kultury bezpieczeństwa naszej organizacji ludziom na co dzień pracującym w Keller Polska. I tak się stało. Łącznie nagrodziliśmy pięciu pracowników – od project managera, przez brygadzistę, operatora sprzętu, po nadzór spawaczy oraz bazy sprzętowej.

Tegoroczny Global Safety Week był naszym wspólnym świętem, czasem zdwojonych wysiłków w propagowaniu kultury bezpieczeństwa na budowach oraz czasem uznania dla postawy naszych pracowników, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie celu, jakim jest bezpieczna praca.

Jesteśmy pewni, że tego typu inicjatywy mają sens i przynoszą pozytywne skutki, ponieważ realnie wpływają na wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa naszych pracowników, zarówno tych doświadczonych, z wieloletnim stażem, jak i tych, którzy dopiero to doświadczenie zdobywają.

open