Home Biznes i Ludzie INWESTOR KONTRA WYKONAWCA
INWESTOR KONTRA WYKONAWCA
0

INWESTOR KONTRA WYKONAWCA

0
0

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie jako inwestor zadania przebudowy alei Wojska Polskiego z początkiem kwietnia złożył konsorcjum wykonawczemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wykonanie prac budowlanych na DK-91 (wcześniej DK-1) z winy wykonawcy. Informację o tym przekazano opinii publicznej nieco później, kiedy ostatecznie zostały wyczerpane możliwości dojścia do porozumienia z konsorcjum dotychczas realizującym inwestycję.

MACIEJ HASIK, Rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie

Odstąpienie od umowy – w ocenie Miejskiego Zarządu Dróg – było konieczne, ponieważ dotychczasowy wykonawca nie dawał już żadnych gwarancji realizacji strategicznej dla miasta, unijnej inwestycji drogowej w przewidzianym terminie. Stopień zaawansowania prac był niedostateczny wobec upływu czasu (łącznie niespełna 10% realizacji prac wszystkich branż na całym przebudowywanym odcinku od alei Jana Pawła II do ul. Rakowskiej), a wykonawca nie podpisywał aneksów terminowych i kosztowych, które mógł zaproponować Miejski Zarząd Dróg.

Rozumiejąc komplikacje konsorcjum wykonawczego związane z czasem, jaki upłynął od momentu podpisania umowy w formule „zaprojektuj i zbuduj”, istotnym wzrostem kosztów pracy, usług i materiałów, skutkami długotrwałej epidemii itp., Miejski Zarząd Dróg był jednak zmuszony odstąpić od umowy i rozpisać nowe postępowanie przetargowe na kontynuację prac. W interesie publicznym jest bowiem finalizacja inwestycji z wykorzystaniem dofinansowania unijnego, a możliwości realizacji tego zadania w ramach podpisanego niegdyś kontraktu – zdaniem Miejskiego Zarządu Dróg – były znikome. Groziło to samorządowi poważnymi konsekwencjami społecznymi i finansowymi, ze stratą unijnej dotacji włącznie.

27 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie pozostałego zakresu prac przy przebudowie al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91). Każda z trzech złożonych ofert przekracza ustalony przez MZD budżet (niespełna 224 mln zł). Najniższą kwotę – nieco ponad 359 mln zł – zaproponowało konsorcjum firm: NDI SA i NDI Sopot SA. Spółka Strabag Infrastruktura Południe zaproponowała blisko 481 mln zł, a Budimex – niemal 487,5 mln zł. Oprócz ceny równie istotnym kryterium jest termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości podany w miesiącach. Rozpoczęła się formalna ocena ofert. Wypełnienie przewidzianych prawem procedur, związanych z badaniem ofert, oraz podjęcie decyzji dotyczącej przyszłości realizacji tego zadania jest kwestią kilku kolejnych tygodni. Niezależnie od oceny merytorycznej i formalnej każdej z ofert należy podkreślić, że najniższa kwotowo propozycja oscyluje wokół kosztów, które MZD poniósłby łącznie, przystając na warunki zmian finansowych proponowane przez konsorcjum w trakcie trwania poprzedniego kontraktu. Tak duże korekty kosztowe (w stosunku do pierwotnego budżetu, wraz z uwzględnionymi w trakcie realizacji robót pracami dodatkowymi, za które wykonawca miał otrzymać dodatkowe wynagrodzenie) nie były jednak możliwe w trakcie realizacji inwestycji finansowanej z publicznych pieniędzy (w tym z funduszy unijnych). Tak znaczące podniesienie kwoty pierwotnego kontraktu byłoby naruszeniem prawa i dyscypliny finansowej.

open