Home Biznes i Ludzie BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM
BEZPIECZEŃSTWO  JEST PRIORYTETEM
0

BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

0
0

Stale rozwijane i udoskonalane produkty, również pod kątem najnowszych wymogów bezpieczeństwa, własne centrum badawcze, specjalistyczne oprogramowanie projektowe wykorzystujące technologię BIM oraz zaangażowanie zespołu firmy pozwala Palisandrowi tworzyć nową jakość bezpieczeństwa w systemach szalunkowych.

Budownictwo jest branżą, w której pracownicy są wyjątkowo narażeni na wypadki. Duża ilość prac wykonywanych na wysokości, wykorzystanie żurawi dźwigowych, głębokie wykopy oraz wiele innych nieprzewidzianych sytuacji to codzienność pracowników budów. Zadaniem firm wykonawczych jest stworzenie bezpiecznych warunków do pracy dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Nowe standardy

Z początkiem stycznia 2022 roku weszły w życie nowe wytyczne Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, na wszystkich budowach realizowanych przez jego sygnatariuszy. Głównym założeniem Porozumienia jest stworzenie warunków pracy redukujących do zera możliwość wystąpienia wypadków podczas wykonywania prac budowlanych. Oferta Palisander jest w pełni dostosowana do aktualnych wymogów, zgodnych z najnowszymi wytycznymi Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Kompletna oferta

Palisander dostarcza na budowy systemy szalunkowe spełniające wszystkie wymagania aktualnych standardów bezpieczeństwa:

  1. Siatki zabezpieczające ze szczelną bortnicą (min. 15 cm) do zabezpieczenia krawędzi szalunków i wykonywanych elementów konstrukcji.
  2. Słupki barierek dzięki zastosowaniu specjalnych elementów wydłużających, pozwalających na dostosowanie wysokości zabezpieczeń zgodnie z zapotrzebowaniem budowy.
  3. Wsporniki zastawcze do zabezpieczania krawędzi stropu przy monolitycznych ścianach obwodowych.
  4. Wspinające pomosty zewnętrzne wraz z podestami dolnymi.
  5. BHP ścian i słupów: podesty i platformy robocze słupów, podesty do szalowania słupa krawędziowego, podesty betoniarskie do szalowania ścian na wysokości, systemy platformowe zintegrowane z drabiną, barierkami bocznymi oraz podporami pionującymi do szalowania ścian wysokich.
  6. Schodnie oraz schody do wykopów
  7. Pomosty robocze do szybów windowych i otworów technologicznych.

Zastosowanie technologii BIM

Wykorzystanie BIM w tworzeniu projektów pozwala szerzej spojrzeć na zapotrzebowanie BHP budowy i wychwycić newralgiczne punkty dla bezpieczeństwa. Modelowanie 3D oraz tworzenie wirtualnej konstrukcji umożliwia wychwycenie i eliminowanie już na etapie projektu wszystkich kolizji, które mogą wystąpić podczas jego realizacji. Dzięki temu możliwe jest zweryfikowanie i zaproponowanie najkorzystniejszych rozwiązań dla danej budowy, co nie było możliwe przy wykorzystywaniu „płaskiej” dokumentacji.

Budujemy przyszłość

Oferta szalunkowa Palisander jest stale rozwijana oraz udoskonalana przez własny ośrodek Badań i Rozwoju. Szeroki wachlarz produktów, ogromne zaangażowanie zespołu, infrastruktura laboratoryjna pozwalająca symulować wykorzystanie sprzętu na budowie oraz specjalistyczne oprogramowanie projektowe wykorzystujące BIM dają ogromne możliwości rozwoju oferty sprzętowej firmy i tworzenia nowej jakości bezpieczeństwa w systemach szalunkowych.

open