Home News XXII KONFERENCJA Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa
XXII KONFERENCJA Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa
0

XXII KONFERENCJA Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa

0
0

Tradycyjną formą działania Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, organizacji zrzeszającej osoby o zweryfikowanych wysokich kwalifikacjach zawodowych, jest coroczna konferencja poświęcona istotnym problemom budownictwa.

W tym roku w dniach 24-25 listopada w Mazurskim Centrum Kongresowym w Hotelu ”Gołębiewski” w Mikołajkach Stowarzyszenie wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej organizuje XXII Konferencję, której temat brzmi:

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO – ESG. Rewitalizacja budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznejwarunkiem przetrwania i dalszego rozwoju

Współczesna rewitalizacja to proces polegający na ożywieniu zdegradowanych obszarów, zespołów budynków mieszkalnych, przemysłowych, które utraciły funkcje użytkowe i nie spełniają swoich zadań społecznych. To skomplikowany proces zmian architektoniczno-budowlanych, przestrzennych, technicznych i społecznych, których celem jest przywrócenie dawnych funkcji lub wykreowanie nowych oraz stworzenie warunków dalszego rozwoju.

Celem Konferencji jest wskazanie na osiągnięte w wyniku prac rewitalizacyjnych wartości dodane w warunkach zrównoważonego rozwoju, takich jak: dekarbonizacja procesów budowlanych, wdrożenie nowych technologii, rozwiązań technicznych i materiałowych, działań związanych z ochroną środowiska, energooszczędnością, zdrowiem użytkowników i ich wygody. Wszystkie te elementy obejmuje strategia ESG, którą przedstawimy na przykładzie budynku do rewitalizacji (w jaki sposób możemy spełniać wymogi ESG).

Zrewitalizowane budynki muszą spełniać wymagania systemów certyfikacji pod względem standardów zrównoważonego rozwoju, w szczególności oceniających ich wartość ekonomiczną, techniczną, społeczno-kulturową. Nowy kierunek oceny dotyczy analizy cyklu życia budynku (LCA) oraz analizy kosztu cyklu życia budynku (LCC).

Do współpracy i udziału w Konferencji zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia, inwestorów, wykonawców budowlanych, projektantów, przedstawicieli nauki, samorządów i banków. Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w rewitalizacji budynków to proces złożony, wymagający dobrej organizacji i zarządzania, jak również współpracy z otoczeniem.

Więcej informacji na: http://www.psmb.pl/xxii-konferencja-w-mikolajkach-2/

Plan konferencji:

[3d-flip-book mode=”fullscreen” pdf=”https://builderpolska.pl/wp-content/uploads/2022/09/Strony-od-info.-.pdf”][/3d-flip-book]

open