Home BUILDER RANKING BUILDER RANKING EDYCJA 3 STAN BRANŻY. DEBATA GWIAZD RANKINGU BUILDERA
STAN BRANŻY.  DEBATA GWIAZD RANKINGU BUILDERA
0

STAN BRANŻY. DEBATA GWIAZD RANKINGU BUILDERA

0
0

Dwudziestu trzech przedstawicieli branży z trzech głównych sektorów, trzy dni debat i dziesięć kategorii nagród to efekt Gwiazd Rankingu Buildera – wyróżnień naszego miesięcznika, PwC Polska oraz Dun & Bradstreet za najlepszą pozycję w wybranych kategoriach oraz dla największych firm w poszczególnych województwach, a także tych, które odnotowały najwyższy debiut w Rankingu Buildera.

Gwiazdy Rankingu Buildera to nowa koncepcja dialogu z przedstawicielami branży budowlanej, gdzie celem jest rekonesans jej aktualnego statusu, zwłaszcza kondycji finansowej. Przygotowania rozpoczęliśmy latem 2022 roku, prowadząc pierwsze badania oceniające, a wybrane wnioski stały się podstawą debaty.

Czas próby, czyli trudna atmosfera gospodarcza

Jak podaje PwC Polska, aktualne otoczenie makroekonomiczne firm okazuje się o wiele bardziej wymagające niż w latach poprzednich, a głównymi czynnikami wpływającymi na realizację celów są: rosnąca inflacja, niedobór surowców, wzrost stóp procentowych, ograniczona dostępność energii i jej ceny, rosnące ceny siły roboczej. Wszystkie te elementy powodują nieprzewidywalność bazy kosztowej. W trakcie debat przedstawiciele firm potwierdzili, że wspomniane czynniki już po kilku miesiącach od badania wręcz nasiliły swój negatywny wpływ na predykcje kolejnych miesięcy, a nawet uniemożliwiły realizację strategii rozwoju.

Obawy o zamówienia publiczne

Generalni wykonawcy obawiają się niewielkiej liczby zamówień. Problem dotyczy przede wszystkim zamówień publicznych, ale też zleceń komercyjnych. Te zaś, z uwagi na trudne otoczenie makroekonomiczne, praktycznie się skończyły. Wszystko to wywołuje reakcję łańcuchową. Jej najgroźniejszym skutkiem będzie nieuchronna rewizja wynagrodzenia za usługi wykonawstwa, a nawet pokrycie nieoczekiwanie rosnących kosztów.

Drożność przepisów szansą na wyjście z kryzysu

Swego rodzaju remedium na zaistniałe problemy może być usprawnienie procesów administracyjnych oraz zmiany w legislacji, o czym dyskutowali zwłaszcza przedstawiciele branży deweloperskiej. Rzeczywistość zmieniła się jednak do tego stopnia, że nawet jeśli ustawodawstwo znacząco wpłynie na płynność w realizacji działań, niektóre firmy w pierwszej kolejności będą musiały zmierzyć się z kwestią zapewnienia wewnętrznej stabilności.

Technologia nową nadzieją

Uczestnicy poszczególnych debat dostrzegają szansę na wyjście z aktualnego kryzysu w poprawie efektywności, innowacyjności oraz nowych technologiach. W optymalizacji rozwiązań istotny udział mogą mieć instytucje naukowe, zwłaszcza uczelnie. Bliższa współpraca z ośrodkami akademickimi to – jak stwierdzili dyskutanci – szansa na utorowanie nowych, niespodziewanych ścieżek rozwoju.

Najem trendem na przyszłość

Zagadnieniem, które wskazano jako możliwy trend na kolejne lata, jest także rosnąca rola najmu instytucjonalnego. To nowy kierunek i wiele podmiotów, nie tylko z branży deweloperskiej, planuje uczestniczyć w tym rynku, budując wokół niego nowe kompetencje. Jak wynika z raportów PwC, przed najmem instytucjonalnym rysuje się dynamiczna przyszłość, co w pewnym stopniu pozwoli zaspokoić stale rosnące potrzeby mieszkaniowe, zwłaszcza w obliczu utrudnionej dostępności kredytów mieszkaniowych.

Strategia ESG

Według PwC ponad połowa podmiotów działających na rynku budowlanym opracowała strategię ESG (pomimo iż w branży panuje przekonanie, że jak dotąd raczej nie podejmuje się realnych działań w tym zakresie), a dwie trzecie z nich postawiło sobie mierzalne cele, najczęściej wokół recyklingu, emisji CO2, ograniczenia zużycia mediów oraz certyfikacji budynków. Jeśli tylko uda się zapewnić stabilność finansową, branża zamierza realizować kolejne założenia polityki zrównoważonego rozwoju.


Natalia Łyko, Wicedyrektor PwC Polska

Spotkania z najlepszymi firmami z branży pozwoliły nie tylko omówić wyzwania dla sektora budowlanego w długiej i krótkiej perspektywie, ale także zderzyć ze sobą punkty widzenia podmiotów realizujących projekty budowlane na różnym ich etapie. Mając na uwadze rozmowy z przedstawicielami firm, branża skorygowała w stosunku do ankiety oczekiwania wobec przyszłych przychodów i zysków, które wskazywały na planowane wzrosty biznesów w perspektywie kilku najbliższych lat.

Michał Wrzosek, Rzecznik Prasowy, Budimex SA

Wspieranie celów ESG powinno oznaczać odejście od kultu ceny w przetargach budowlanych, a np. wpisanie do kryteriów przetargowych stopnia realizacji celów ESG przez oferentów. Działania ESG muszą stać się dla firm długofalową inwestycją, a nie kosztem. Aby tak było, środowisko prawne i rynkowe musi stać się dla firm bardziej przewidywalne. Na razie zamawiający publicznie raczej nie wymuszają i nie premiują w przetargach nowych rozwiązań technologicznych. Inwestorzy prywatni chętnie wykorzystują nowe rozwiązania, ponieważ pozwalają zmniejszać koszty. Pracujemy nad dziesiątkami innowacyjnych projektów w różnych dziedzinach: materiałowych, bezpieczeństwa pracy, energooszczędności czy gospodarki obiegu zamkniętego.

Agnieszka Kamińska, Dyrektor Marketingu, Grupa CRH

Po latach rozkwitu polskich miast i ich infrastruktury nadchodzi osłabienie. Liczymy, że niezbyt mocne, ponieważ potrzeby mieszkaniowe i komunalne są nadal duże. Myślimy o rozwoju w dłuższej perspektywie, planując kolejne inwestycje, a także rozwijając technologie sprzyjające redukcji emisji CO2. Pragniemy, aby do 2025 roku 50 proc. naszych przychodów pochodziło z produktów przeznaczonych dla zrównoważonego budownictwa.

Klementyna Sobieraj, Dyrektor Marketingu, Archicom

Warto mieć świadomość, że raportowanie niefinansowe gwarantuje realne i wielopłaszczyznowe korzyści, spośród których należy wymienić m.in. lepsze wyniki operacyjne, większe zaufanie wszystkich grup interesariuszy, a także wyższy poziom odporności organizacyjnej.

Katarzyna Szymczak-Dampc, Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu, Grupa Dekpol

Debata Buildera okazała się doskonałą okazją do wymiany myśli, spostrzeżeń i doświadczeń z funkcjonowania w bardzo wymagającym, niestabilnym otoczeniu rynkowym. Inflacja, wysokie stopy procentowe, rosnące koszty, widmo recesji oraz zakres ESG to wyzwania, którym wszyscy musimy obecnie stawiać czoła. Wprawdzie na co dzień nasze biznesy krzyżują się w wielu obszarach, ale znajdujemy też platformę do współpracy i wzajemnego wspierania w rozwoju.

Anna Augustynowicz, Dyrektor Sprzedaży Krajowej, Dobroplast

Naszym celem jest dostarczanie światła dziennego, świeżego powietrza i poprawa samopoczucia ludzi w ich codziennym życiu, co wspomaga zdrowie i jakość życia. Przyczyniamy się do działań na rzecz klimatu, wyznaczając ważne cele w zakresie redukcji emisji CO2, aby ograniczyć globalny wzrost temperatury zgodnie z celami Porozumienia paryskiego.

Michał Ciesielski, Dyrektor Marki, Komunikacji i Cyfryzacji Grupy SaintGobain w Polsce

Działalność w obszarze ESG to nasz klucz do wzrostu na rynku również w trudnych czasach. Wdrażamy nasze Mapy Zrównoważonego Rozwoju z naciskiem na pilną transformację energetyczną. Nasz zespół tworzy innowacje, które przekładają się na konkretne rozwiązania dla branży, te z kolei są odpowiedzią na potrzeby klientów finalnych, mam tu na myśli szybką termomodernizację czy wykorzystywanie wyrobów obniżających ślad węglowy, które tworzą obecnie ok. 75% naszej oferty na świecie.

Szczepan Kusibab, Wiceprezes Zarządu, Wiceprezydent, Dyrektor Zarządzający, Adamietz

Wszystkie firmy dotknął gwałtowny wzrost kosztów, co postawiło pod znakiem zapytania kwestię kontraktów długoterminowych pozyskanych przed momentem rozpoczęcia wzrostów cen materiałów. Na temat bieżących projektów w debacie przewinęło się pytanie o to, ile jest jeszcze przestrzeni dla lokowania wzrostów cen w budżetach inwestorów. Zbliżamy się w tym zakresie do bariery.

Kamil Rutkowski, Prezes Rutkowski Development

Strategia zrównoważonego rozwoju zyskała w dzisiejszych czasach niezwykłą popularność. Przedsiębiorstwa wdrażają działania z zakresu ESG, podejmują się ich raportowania. Kluczem jest tutaj świadomość i właściwe jej rozumowanie. Nie bez przyczyny w strategii Grupy Kapitałowej Rutkowski uwzględniliśmy szeroko rozumianą odpowiedzialność za to, co robimy, gdzie, dla kogo i jak. „Tworzymy przestrzeń do wysokiej jakości życia, pełną satysfakcji i możliwości wzrostu” – to wartości, z którymi wychodzimy do naszych klientów.


GWIAZDY NAGRODZONE

Spotkanie było także okazją do wręczenia wyróżnień Gwiazdy Rankingu Buildera. Nagrodzone zostały podmioty spośród stu największych firm producentów materiałów budowlanych, generalnych wykonawców i deweloperów Rankingu Buildera za najlepsze wyniki w zaraportowanych wynikach finansowych z lat 2018–2020 publikowanych w KRS. Zwycięzców wyłoniliśmy według kategorii: Największe przychody, Największy wzrost przychodów, Największa suma bilansowa, Największy zysk, Największy wzrost zysku, Największa marża, Największy debiut roku, Największy skok w rankingu, Niezmiennie na szczycie oraz: Największe przychody w poszczególnych województwach.

Anna Galant-Mikołajczak Dyrektor Finansowy ALSTAL Grupa Budowlana

Jesteśmy dumni z bardzo wysokiej pozycji w naszym regionie oraz z tego, że Spółka ALSTAL została doceniona przez miesięcznik „Builder” i znalazła się w gronie najlepszych firm budowlanych w Polsce. Tytuł generalnego wykonawcy, który osiągnął najwyższe przychody w województwie kujawsko-pomorskim, to bez wątpienia spektakularny sukces całego zespołu.

Janusz Miłuch, Prezes Zarządu, Cement Ożarów SA

Jesteśmy zaszczyceni, że Cement Ożarów SA znalazł się wśród Gwiazd Rankingu Buildera. Przez ostatnie lata pracowaliśmy intensywnie nad poprawą ekonomii naszej produkcji, m.in. poprzez istotne zwiększenie udziału paliw alternatywnych w naszym miksie energetycznym oraz znaczące inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przemiału. To były zdecydowanie trafne decyzje, które teraz procentują zarówno w zmniejszeniu energochłonności, jak i emisji CO2 na tonę wyprodukowanego cementu.

Klementyna Sobieraj, Dyrektor Marketingu, Archicom

Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia w kategorii Największy wzrost zysku. To potwierdzenie, że nadawanie priorytetu potrzebom człowieka nie wyklucza realizacji celów biznesowych, a nawet je wspiera. Uważam, że nasz sukces zawdzięczamy umieszczeniu człowieka w centrum naszego podejścia do prowadzenia działalności. Nasza strategia nigdy nie ulegnie zmianie. Wierzymy, że poszanowanie dla otaczającego świata i ludzi to ponadczasowe wartości.

Anna Augustynowicz, Dyrektor Sprzedaży Krajowej, Dobroplast

Nasz region obfituje w firmy z branży budowlanej, stąd tytuł Gwiazdy Rankingu Buildera jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Ta nagroda to efekt pracy zespołowej całej naszej organizacji. Firma to ludzie, a bez ludzi nie osiągnęlibyśmy zadowalających przychodów, które ulokowały nas na pozycji lidera.

Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes Grupy SaintGobain w Polsce

Trzy pierwsze miejsca dla spółki SaintGobain Innovative Materials w Rankingu Buildera w kategoriach Przychody oraz Najwyższe aktywa to duże osiągnięcie. To dzięki wspaniałym i kreatywnym osobom z naszego zespołu powstają rozwiązania i wyroby, z których zadowolone jest stale rosnące grono naszych klientów.

Leszek Gierszewski, Prezes Zarządu DRUTEX SA

DRUTEX to firma budowana konsekwentnie od trzydziestu siedmiu lat. Dziś jesteśmy dobrze rozpoznawalną marką działającą na rynku globalnym. Nie bez znaczenia jest fakt, że oferujemy przy tym jeden z najkrótszych terminów realizacji zamówień, i to pomimo faktu, że nie produkujemy na zapas. Każde nasze okno czy drzwi powstają na indywidualne zamówienie. Pozycja w rankingu to kolejne potwierdzenie, że podążamy właściwą drogą.

Katarzyna Szymczak-Dampc, Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu, Grupa Dekpol

Jesteśmy zaszczyceni wyróżnieniem Gwiazdy Rankingu Buildera w kategorii Generalny wykonawca za najlepsze wyniki w regionie pomorskim. Cieszymy się, że nasze codzienne starania, aby stawać się wykonawcą pierwszego wyboru dla naszych partnerów, zostały docenione w prestiżowym rankingu. To dla nas ogromna nobilitacja i zastrzyk motywacji do dalszego działania.

Szczepan Kusibab, Wiceprezes Zarządu, Wiceprezydent, Dyrektor Zarządzający, Adamietz

Gwiazda Rankingu Buildera to kolejne wyróżnienie firmy Adamietz, która pnie się w rankingach generalnych wykonawców. W obszarze core produktów – w ramach budownictwa przemysłowego i logistycznego jest w pierwszej piątce wykonawców w Polsce. Głównym atutem spółki jest kompleksowe podejście do realizowanych projektów, elastyczność, specjalizacja, krótka linia decyzyjna, konsekwencja w dynamicznym, ale racjonalnym rozwoju oraz ciągłe podnoszenie kompetencji we wsparciu inwestorów.

Kamil Rutkowski, Prezes Rutkowski Development

Wyróżnienie marki Rutkowski Development w rankingu to sukces całej Grupy Kapitałowej Rutkowski. To sukces osiągnięty przez ludzi, którzy tworzą silny, zgrany i lojalny zespół. To sukces osiągnięty poprzez realizację śmiałej wizji i dobrze zaplanowanej strategii. Współistnienie kilku linii biznesowych to niekwestionowana siła, która umożliwia nasz dalszy rozwój.

Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development SA

Wyróżnienie w kilku kategoriach prestiżowego Rankingu Buildera to potwierdzenie naszej pozycji lidera branży deweloperskiej. Choć mijający rok przyniósł wiele wyzwań dla polskiej gospodarki, w tym dla naszego sektora, jako Grupa Dom Development mierzymy się z nimi ze spokojem – pozwalają nam na to nasza silna marka, wysoka jakość oferty oraz bezpieczna pozycja finansowa.

Robert Jędrzejowski, Prezes Pekabex SA

Jednym z pięciu filarów wartości Pekabex jest doskonalenie i to właśnie chęć bycia coraz lepszym czyni naszą firmę coraz silniejszą. Gwiazda Buildera za Największe przychody w województwie wielkopolskim wśród producentów utwierdza mnie w przekonaniu, że zmierzamy w dobrym kierunku. W tym roku obchodzimy 50lecie istnienia i choć powodów do świętowania nam nie brakuje, nie mamy zamiaru osiąść na laurach, ponieważ bez zmian i rozwoju sukces nie jest możliwy. Szczególne podziękowania należą się zespołowi świetnych profesjonalistów Pekabex, którzy każdego dnia pracują na ten sukces.

open