Home Builder Green JUŻ PONAD 1 GW MOCY
JUŻ PONAD 1 GW MOCY
0

JUŻ PONAD 1 GW MOCY

0
0

Solarius Technology to polska spółka inwestycyjna specjalizująca się w sektorze odnawialnych źródeł energii, w szczególności w obszarze wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych. Solarius wyróżnia się kompleksowym zakresem działalności w branży OZE i bogatą ofertą świadczonych usług.

Spółka Solarius inwestuje i rozwija działalność na wielu płaszczyznach:

• intensywnie rozbudowuje własny portfel projektów na liniach średniego i wysokiego napięcia, który przekroczył już ponad 1 GW mocy w opracowywanych koncepcjach;

• aktywnie pozyskuje projekty farm fotowoltaicznych w fazie „ready do built”, sukcesywnie budując portfel operacyjnie funkcjonujących elektrowni słonecznych;

• oferuje usługi dla firm i inwestorów, takie jak doradztwo energetyczne, wykonanie projektów technicznych, zawieranie kontraktów cPPA, budowa instalacji, sprzedaż spółek z elektrowniami „pod klucz”;

• posiada ofertę z produktem kapitałowym o stałej stopie zwrotu dla inwestorów zainteresowanych inwestycjami krótko i średnioterminowymi.

Do kluczowych przedsięwzięć realizowanych obecnie przez Solarius Technology należy realizacja 6 wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych w oparciu sieć wysokiego napięcia o łącznym potencjale mocy 560 MW. W nadchodzącym roku Solarius planuje budowę kolejnych 26 MW instalacji solarnych.

Solarius jest co-founderem portalu farmy.pl

Jest to specjalistyczny portal branżowy z sektora OZE, który oferuje zregionalizowane treści i narzędzia we wszystkich gminach Polski. Portal farmy.pl udostępnia cenne informacje dla inwestorów, właścicieli ziemskich i deweloperów OZE, buduje świadomość dynamicznie zmieniającego się rynku energii odnawialnej. Istotnym celem tej platformy internetowej jest umożliwienie użytkownikom dotarcia do zaufanych, zweryfikowanych partnerów i dostawców usług – bez potrzeby korzystania z niekompetentnych pośredników.

Niezwykle interesującym przedsięwzięciem jest giełda projektów OZE. Celem tego nowatorskiego przedsięwzięcia jest standaryzacja i profesjonalny obrót projektami farm fotowoltaicznych na rynku polskim. Ponadto od listopada 2022 działalność farmy.pl objęła także rynek niemiecki, z perspektywą rozszerzenia aktywności w 2023 roku na pozostałe rynki europejskie.

Obecność w Funduszu Inwestycyjnym

Istotnym atutem firmy Solarius Technology jest udział w strukturze wspólników Funduszu Inwestycyjnego Flash Venture – podmiotu skupiającego w swoim portfelu spółki technologiczne oraz greentechowe. Możliwość pozyskania „smart money” znacząco poszerza spektrum rozwoju spółki i pomaga w osiągnięciu jej strategicznych celów.

Zarząd spółki Solarius Technology

Na czele spółki stoi Prezes Marcin Pastewka i Wiceprezes Kamil Zimka. Marcin Pastewka, dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynkach finansowych, odpowiada za relacje inwestorskie, analizę ryzyka oraz ocenę rentowności projektów OZE. Jego ogromne doświadczenie i odpowiedzialne podejście do biznesu sprawiają, że Spółka posiada silne podstawy finansowe do dynamicznego rozwoju.

Kamil Zimka doświadczenie zdobywał na rynku prawniczym i finansowym, uczestnicząc od 2019 roku w realizacji dużych inwestycji OZE. Jako wysokiej klasy specjalista skupia swój obszar odpowiedzialności na działaniach operacyjnych i planowaniu strategii rozwoju spółki.

Solarius to przede wszystkim ludzie

Zespół Solarius Technology skupia doświadczonych specjalistów i młode, ambitne osoby nastawione na rozwój swoich kompetencji. Kultura organizacyjna firmy oparta jest o wzajemny szacunek i zrozumienie. Zaawansowana współpraca, którą udało się stworzyć w spółce Solarius pomiędzy ludźmi o zróżnicowanych kompetencjach i będących na różnych szczeblach kariery zawodowej, jest silną bazą do dalszego skalowania Spółki.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy!

open