Home Builder Green RECYKLING – KONRAD BRYLIŃSKI
RECYKLING – KONRAD BRYLIŃSKI
0

RECYKLING – KONRAD BRYLIŃSKI

0
0

Konrad Bryliński, Kierownik projektu recyklingu szkła w Saint-Gobain Glass

Rola szła w rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego

Jedną z kluczowych zalet szkła jest możliwość jego nielimitowanego przetwarzania poprzez zastosowanie w procesie produkcji stłuczki szklanej. Dlaczego? Stłuczka sama w sobie jest już szkłem, a więc naszym produktem finalnym. Jedyne, co trzeba z nią zrobić to, w dużym uproszczeniu, ponownie przetopić i na nowo uformować. W przeciwieństwie do szkła uzyskiwanego z wytopu mieszanki surowców szklarskich, gdzie musi dojść do odpowiednich reakcji i wiązań oraz częściowych strat wynikających z tych cyklów, sam proces ponownego przetopu stłuczki jest dużo prostszy, a co za tym idzie – mniej energochłonny i prawie bezstratny. Tym samym zastosowanie 1 tony stłuczki szklanej w produkcji pozwala oszczędzić 1,2 tony surowców naturalnych i 700 kg emisji dwutlenku węgla.

W dzisiejszych czasach, kiedy branża budowlana odpowiada za niemal 40% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (w tym CO2) oraz 40% surowców pochłania sektor budowlany, kluczowe stają się procesy, które ograniczą negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wiemy, że przykład musi iść z góry, dlatego Saint-Gobain Glass z dumą wprowadziło na skalę przemysłową pierwsze na świecie szkło bazowe ORAÉ® z obniżonym śladem węglowym 6,64 kg CO2 eq./m2 (dla grubości 4mm), co stanowi 42%-ową redukcję w porównaniu do podstawowego szkła naszej produkcji dostępnego w Europie. Sektorowi budowlanemu pozwoli to tym samym ograniczać emisyjność obiektów, zmniejszać wykorzystanie surowców pierwotnych, skuteczniej walczyć z globalnym ociepleniem i prawdziwie dbać o nasza planetę, zgodnie z celem nadrzędnym Grupy Saint-Gobain „Making the World a Better Home”, by czynić świat lepszym miejscem do życia.

Zwiększenie udziału szkła pochodzącego z recyklingu nie zmienia właściwości wytwarzanych produktów. Mają one takie same właściwości wizualne, parametry i trwałość. Najważniejszym elementem wpływającym na proces jest jakość stłuczki. Obecnie w całość stłuczki zewnętrznej zaopatrujemy się za pośrednictwem recyklerów, którzy powinni być gwarantem spełnienia wymagań jakościowych. Co do zasady – surowiec, który do nas dociera, powinien być pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczeń. Właściwie powinno to być tylko potłuczone szkło płaskie, w dodatku posegregowane gatunkami/kolorami.

Naszą misją, jako producenta szkła, jest przekonywać do podejmowania odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych na drodze do lepszej przyszłości planety i jej mieszkańców. Wdrażamy i rozwijamy proces pozyskiwania i przetwarzania szkła z rynku post-consumer, a więc z rozbiórek czy renowacji budynków, gdzie ryzyko występowania zanieczyszczeń jest na pewno wyższe. W takim przypadku niezbędna jest rozbudowa systemu detekcji o detektory optyczne pozwalające na wychwycenie takich zanieczyszczeń. Pierwsze linie tego typu, przeznaczone do weryfikacji jakości oraz doczyszczania stłuczki z rynku post-consumer, powstały już w naszej Grupie w zakładach we Francji oraz Rumunii.

open