Home Builder Green RECYKLING ANDRZEJ BIBIK
RECYKLING  ANDRZEJ BIBIK
0

RECYKLING ANDRZEJ BIBIK

0
0

Andrzej Bibik, Prezes Zarządu EJOT Polska

Budowanie konkurencyjności w obecnym otoczeniu rynkowym nie może polega wyłącznie na wyścigu ekonomicznym. Coraz większą rolę odgrywa wizerunek firmy oraz branży. W czasach panowania social mediów i dynamicznych zmian, kryzysów, coraz większy wpływ na biznes mają emocje, emocje naszych klientów. Firmy muszą dbać o dobry wizerunek oraz realizować działania, których oczekują przede wszystkim ludzie młodzi. Oni stanowią ważną siłę nacisku i żądają zmian – żądają działań na rzecz środowiska.

Jako odpowiedzialni przedsiębiorcy musimy rozsądnie korzystać z dostępnych jeszcze zasobów naturalnych i jak najbardziej ograniczać ilość odpadów obciążających środowisko. Jeżeli nawet dzisiaj negatywna ocena odpowiedzialności środowiskowej firm nie jest przez nie zbyt mocno odczuwalna, to w nadchodzących latach mocno się to zmieni. Niestety nie zawsze są to oceny uzasadnione merytorycznie. Powszechnie widomo, że za zaśmiecenie oceanów nie odpowiadają fabryki, ale ludzie, którzy w oceanie widzą pojemne wysypisko śmieci. Gospodarka odpadami w naszym kraju zapracowała sobie również na bardzo negatywną opinię. Katastrofalne pożary, niczyje składowiska i niebotyczne zyski to cechy biznesu mafii niż odpowiedzialności za środowisko. To musi się skończyć.

Branża budowlana odpowiada dziś za około 30% odpadów gromadzonych na wysypiskach śmieci. Bezdyskusyjnie firmy do produkcji materiałów dla budownictwa zużywają zbyt mało odpadów. Oczywiście ich możliwości są zależne od dostępnych technologii, ale ani rozwiązania techniczne w branży recyklingu, ani przepisy i regulacje nie stanowią wsparcia
w tych działaniach.

Do celów produkcyjnych potrzebujemy surowców z recyklingu, które wykazują jednorodny skład i stabilne parametry. Tego typu surowce są dostępne w bardzo niewielkich ilościach. Produkowanie wyrobów z „byle czego” daje efekt w postaci niskiej jakości i trwałości, na co nie pozwalają przepisy i czego nie akceptują klienci. Aby rzeczywiście działać w ramach gospodarki obiegu zamkniętego musimy zmienić bardzo wiele w sposobie naszego działania – od projektowania wyrobów, które powinno ułatwiać ich wtórne wykorzystanie, wydłużać cykle użytkowania, ułatwiać ewentualne naprawy – poprzez system zbierania, sortowania
i powtórnego przetwarzania odpadów na surowce wtórne, które będzie można wykorzystać w procesach produkcyjnych dla wytwarzania wyrobów bezpiecznych dla użytkowników. Dobrze, że o tym zaczyna się dyskutować, choć do sprawnie działającego systemu jeszcze daleka droga.

Na dziś takie działania są nieopłacalne, a społeczeństwo uspokojone tym, że przed domem ma co najmniej cztery różne pojemniki na odpady jest przekonane, że aktywnie uczestniczy
w procesie ochrony środowiska. Ludzie są nieświadomi tego, jak duża część tych odpadów trafia na wysypiska śmieci lub do spalarni, a jak niewielka część może być wykorzystana do powtórnego przetworzenia, rzeczywiście chroniąc środowisko.

Firma EJOT wytwarza produkty z recyklatów, ale nie z powodów stricte ekonomicznych,
a świadomej odpowiedzialności za otoczenie. Aktywnie redukujemy emisję CO2, odpady
z papieru, odpady z tworzyw sztucznych i zmierzamy aktywnie do zero emisyjności, którą zamierzamy osiągnąć w 2035 roku.

tags:
open