Home ZOOM BUILDER ZOOM – Grupa PSB Handel SA
BUILDER ZOOM – Grupa PSB Handel SA
0

BUILDER ZOOM – Grupa PSB Handel SA

0
0

Naszą strategią jest doskonalenie partnerstwa i współpracy, aby wzmacniać pozycję Grupy PSB na krajowym rynku.

PIOTR KOZINA, Dyrektor Zarządu, ANNA KAMIŃSKA, Członek Zarządu, JACEK KOWAL, Członek Zarządu, Grupa PSB Handel

Miło nam poinformować, że Zarząd Grupy PSB Handel SA zaczyna wdrażanie średnioterminowej strategii, której celem jest wzmocnienie pozycji sieci PSB na krajowym rynku w nadchodzącym, trudnym okresie.

Strategia została opracowana w oparciu o obszerną ankietę skierowaną do 3 zasadniczych grup interesariuszy – partnerów handlowych, dostawców i pracowników spółki. Pytania dotyczyły oceny dotychczasowego funkcjonowania firmy i pożądanych kierunków zmian. Kilkaset otrzymanych odpowiedzi pozwoliło na skupieniu się, na kilku obszarach będących trzonem planowanych działań.

Od początku funkcjonowania Grupa, ze względu na swą specyfikę organizacyjną, opiera swe funkcjonowanie na partnerstwie, współpracy, transparentności i wiarygodności. Filarami najważniejszych działań będzie dalszy rozwój cyfryzacji, poprawa warunków handlowych, nowoczesny marketing, sprawna komunikacja, programy szkoleniowe i motywacyjne pracowników oraz optymalizacja finansowa.

Głównym celem strategii na nadchodzące lata jest wzrost lojalności zakupowej partnerów spółki. Grupa będzie kontynuować ekspansję poprzez dalsze zwiększanie liczby marketów dom i ogród oraz przekształcanie tradycyjnych hurtowni w nowoczesne centra budownictwa. Poszerzona zostanie oferta asortymentowa o nowoczesne systemy przyjazne środowisku, zmniejszające energochłonność oraz poprawiające komfort użytkowania. Centrala PSB dokona także szeregu działań pozwalających na optymalizację kosztową i zwiększenie efektywności finansowej.

open