WŚRÓD LIDERÓW CYFRYZACJI
0

WŚRÓD LIDERÓW CYFRYZACJI

0
0

GRZEGORZ PRZEPIÓRKA

„Year in Infrastructure” to globalne spotkanie czołowych ekspertów z dziedziny projektowania, realizacji i eksploatacji projektów infrastrukturalnych z całego świata organizowane corocznie przez Bentley Systems – lidera w dziedzinie oprogramowania wspierającego rozwój budownictwa. Udział w kolejnej edycji wydarzenia, które odbyło się w Londynie w dniach 14-15 listopada 2022 roku, był okazją, aby odkryć nowe możliwości, jakie oferuje uczestnikom procesu inwestycyjnego nowoczesny software.

Potencjał, jaki daje BIM i rozwiązania IT związane z tym nowoczesnym sposobem myślenia o infrastrukturze, to nie teoria ani nie pobożne życzenia. To konkretne przykłady obiektów, które zachwycają, a zostały zrealizowane dzięki narzędziom dającym wymierne korzyści., mającego miejsce w czasie konferencji „Year in Infrastructure 2022”. Ten cieszący się szczególnym uznaniem konkurs promuje cyfrowe postępy w infrastrukturze na całym świecie. Od 2004 roku w jego ramach nagrodzono ponad 4400 najwybitniejszych realizacji infrastrukturalnych.

Firma Bentley Systems ogłosiła tegoroczną Listę flagowych projektów podczas finału konkursu „Going Digital Awards in Infrastructure”

Pierwszego dnia konferencji finaliści konkursu zaprezentowali swoje projekty przed przedstawicielami prasy z całego świata i 11 niezależnymi zespołami jury. Członkowie zespołów pracujący nad tymi wyjątkowymi przedsięwzięciami opowiedzieli o wyzwaniach i osiągniętych korzyściach, zarówno z perspektywy biznesowej, jak i społecznej. Uczestnicy konferencji mieli zaś okazję nie tylko jako pierwsi na świecie zapoznać się z topowymi projektami, ale również nawiązać bezpośredni kontakt z ich autorami – finalistami konkursu, członkami zarządów wiodących organizacji inżynierskich, projektowych i budowlanych oraz z właścicielami, operatorami obiektów. Warto zauważyć, że po dwóch latach ograniczeń związanych z pandemią konferencja organizowana przez Bentley Systems odbyła się na żywo.

Zwycięzcy konkursu zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali drugiego dnia konferencji. Jurorzy wyznaczyli zwycięzców w 12 kategoriach spośród 36 finalistów znajdujących się na krótkiej liście sporządzonej po zapoznaniu się z 300 nominacjami zgłoszonymi przez 180 organizacji z 47 krajów. Listę laureatów publikujemy w serwisie builderpolska.pl, natomiast wszystkie prezentacje finalistów można obejrzeć na stronie https://www.bentley.com/events/going-digital-awards/winners. Prezentacje ilustrują sposób, w jaki użytkownicy oprogramowania firmy Bentley pokonują wyzwania i osiągają ustalone cele, korzystając z najnowszych postępów cyfrowych. Poza zwycięzcami konkursu „Going Digital Awards in Infrastructure” Greg Bentley, Chief Executive Officer firmy Bentley, ogłosił wyróżnienia „Founders’ Honors”. Laureatów w tym przypadku wybierają indywidualnie założyciele firmy Bentley spośród setek nominacji. Zaszczyt ten przypada niewielkiej liczbie ponadprzeciętnych projektów, osób i organizacji, które stanowiły szczególną inspirację zgodną z misją firmy Bentley, poświęconą ulepszaniu światowej infrastruktury przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego rozwoju globalnej gospodarki i środowiska.

Nowe...
Po raz kolejny konferencja „Year in Infrastructure” okazała się wyjątkowym źródłem informacji i wiedzy. Podczas dwóch dni wypełnionych prezentacjami oraz interaktywnymi sesjami uczestnicy wydarzenia mogli poznać najlepsze praktyki w zakresie projektowania, tworzenia i eksploatacji infrastruktury oraz najnowsze technologie umożliwiające bardziej zaawansowane modelowanie informacji. Greg Bentley, CEO Bentley Systems, na sesji plenarnej, która odbyła się 15 listopada, mówił na temat postępu cyfrowego. Podczas tej samej sesji ogłoszono nowe możliwości platformy iTwin, które znacznie rozszerzają zakres i interoperacyjność danych infrastrukturalnych wykorzystywanych przez firmy inżynierskie oraz właścicieli-operatorów do tworzenia i używania tzw. cyfrowych bliźniaków w zakresie projektowania, budowy i procesów pracy związanych z eksploatacją. W swoim przemówieniu założyciel i CTO Bentley Systems Keith Bentley opisał ewolucję iTwin od zestawu bibliotek programistycznych open-source aż do platformy jako usługi używanej przez firmę Bentley i partnerów do opracowywania, uruchamiania i rozszerzania aplikacji wykorzystujących procesy pracy z cyfrowymi bliźniakami. Aplikacje inżynierskie Bentley w następnej kolejności będą korzystać z możliwości iTwin na komputerach stacjonarnych. Użytkownicy nadal będą pracować z tymi aplikacjami w sposób, do którego przywykli, ale razem z wynikowym plikiem .dgn aplikacje inżynierskie stworzą i zsynchronizują iModeL, wyspecjalizowany magazyn Bentley, który semantycznie dostosuje i połączy dane inżynierii infrastruktury w ramach cyfrowych bliźniaków. iModel oraz iTwin umożliwią użytkownikom udział w procesach pracy zorientowanych na dane, w tym do integracji, sprawdzania założeń projektowych, sprawdzania zasad, wykrywania kolizji, zapytań o komponenty, ponownego wykorzystania komponentów, zapewnienia jakości i tworzenia dokumentacji cyfrowych bliźniaków.

…możliwości
Podczas tegorocznej konferencji „Year in Infrastructure” firma Bentley Systems ogłosiła również premierę Bentley Infrastructure Cloud, połączenia systemów dla przedsiębiorstw, które obejmują całokształt cyklu życia i łańcucha wartości światowej infrastruktury. Rozwiązanie Bentley Infrastructure Cloud, wspierane przez platformę iTwin i schematy infrastrukturalne Bentley, które zapewniają bezproblemową integrację z aplikacjami inżynierskimi Bentley, usprawnia tworzenie, realizację i eksploatację lepszej infrastruktury za pośrednictwem kompletnych i niezawodnych cyfrowych bliźniaków. Bentley Infrastructure Cloud obejmuje oprogramowanie ProjectWise do realizacji projektów, SYNCHRO do budownictwa oraz AssetWise do eksploatacji majątku trwałego. Te systemy dla przedsiębiorstw obecnie wykorzystują technologie cyfrowych bliźniaków wspierane przez iTwin, aby otworzyć dane zawarte w plikach inżynierskich poprzez zautomatyzowane i dogłębne mapowanie do schematów inżynierskich Bentley. Poprzez rozwój systemów dla przedsiębiorstw w taki sposób, aby stały się ukierunkowane na dane, ale bez zakłócania procesów pracy opartych na plikach, rozwiązanie Bentley Infrastructure Cloud zapewnia organizacjom użytkownika znaczne możliwości poprawy współpracy, produktywności i jakości.

Zdjęcia: Bentley Systems

Śledząc nowości z portfolio firmy Bentley Systems, warto również zwrócić uwagę na to, że firma zapowiedziała rozszerzenie rozwiązania do zarządzania budową obejmujące ulepszenia SYNCHRO 4D oraz nowe aplikacje SYNCHRO Cost i SYNCHRO Perform. Nowe usprawnienia wraz z rozszerzeniem portfolio umożliwiają firmom budowlanym przekształcenie sposobu planowania i realizacji projektów oraz zarządzania nimi. Oprogramowanie SYNCHRO wspomaga cały cykl życia projektów w zakresie ciężkiego budownictwa lądowego, wspierając cyfryzację firm dzięki wglądowi w wydajność, produktywność i budżety projektów w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji na podstawie danych. Zespoły projektowe są zawsze na bieżąco i mogą współpracować dzięki prostym interfejsom mobilnym oraz sieciowym przeznaczonym dla procesów pracy łączących biuro z terenem.

Ogłoszono nowe możliwości platformy iTwin.

Ciąg dalszy nastąpi…
Kolejna ogólnoświatowa konferencja liderów branży infrastrukturalnej, działających na styku technologii i biznesu, zorganizowana przez Bentley Systems za nami. Uczestnicy spotkania w londyńskich Four Seasons Hotel i InterContinental przy Park Lane z pewnością otrzymali dużą dawkę inspiracji oraz wskazówek dotyczących tego, w jakim kierunku kształtuje się przyszłość realizacji projektów infrastrukturalnych. Na tym jednak nie koniec, sądząc po pokazach na żywo, jakie podczas konferencji przeprowadzili eksperci technologiczni z iLab firmy Bentley Systems. Bentley iLab to laboratorium, w którym wciąż trwają badania nad obiecującymi innowacjami w zakresie infrastruktury w celu wdrożenia ich do powszechnego użytku. A o rezultatach tych działań z pewnością dowiemy się już podczas najbliższej konferencji „Year in Infrastructure 2023”.

open