Home Builder Green FASADA ZEROENERGETYCZNA ALURON AF 50KW QUANTUM TRAFIŁA DO SPRZEDAŻY
FASADA ZEROENERGETYCZNA ALURON AF 50KW QUANTUM TRAFIŁA DO SPRZEDAŻY
0

FASADA ZEROENERGETYCZNA ALURON AF 50KW QUANTUM TRAFIŁA DO SPRZEDAŻY

0
0

Przez ostatnie dwa lata technicy i eksperci Aluronu testowali w siedzibie firmy konstrukcję fasadową wyposażoną w różnego typu wypełnienia aktywne generujące energię elektryczną ze słońca. Wysiłek i czas poświęcony badaniom przyniósł spodziewane owoce. Aluron z początkiem lutego wdrożył do oprogramowania Aluron CAD oraz sprzedaży kompleksowy i unikatowy na skalę światową system fasady zeroenergetycznej AF 50KW Quantum.

Prezes Zarządu Aluronu Kryspin Baran tak wypowiada się na temat nowej fasady: – Od początku bieżącego roku z  niecierpliwością oczekiwaliśmy momentu, kiedy będziemy mogli zaoferować możliwość zakupu naszego nowego rozwiązania. Dzięki temu, że poświęciliśmy na stworzenie i skonfigurowanie systemu trzy lata pracy, dziś możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jesteśmy gotowi i że produkt spełnia wszystkie funkcje zakładane na etapie projektowania. Bardzo istotne było dla nas zapewnienie użytkownikom możliwości pełnego monitorowania uzysków energetycznych fasady, jej stanu technicznego oraz sprawnej wymiany wyeksploatowanych elementów w sposób, który pozwoli na zachowanie jej pierwotnej szczelności, a także poziomu izolacyjności termicznej.

Fasada generująca oszczędności

Problemy ze stale rosnącymi cenami prądu i  coraz bardziej ograniczoną dostępnością surowców energetycznych skłaniają do poszukiwania alternatywnej drogi pozyskiwania energii z  surowców odnawialnych. Panele fotowoltaiczne montowane na budynkach użyteczności publicznej czy domach to już codzienność. System fasadowy Quantum to jednak nowość, ponieważ pozwala konstruować piękne szklane elewacje budynków, w  których ogniwa produkujące energię mogą być rozmieszczone w dowolny sposób, współgrający z  wizją architekta. Dodatkowo zestaw szybowy fasady można uzupełnić systemem grzewczym na szkle, który dogrzewa pomieszczenia i zwiększa komfort cieplny w sąsiedztwie szyby. Ogniwa słoneczne zabudowane w szybie mogą również zostać wykorzystane do zacieniania pomieszczeń, co wpływa na obniżenie kosztów wentylacji czy klimatyzacji budynku.

Elementy fotowoltaiki mogą obejmować wypełnienia aktywne krzemowe, cienkowarstwowe oraz ogniwa barwnikowe. Inwestorzy mają więc szeroki wybór technologii, uzależniony od potrzeb i oczekiwań co do mocy instalacji, uzysków energetycznych czy walorów estetycznych.

Unikalna budowa Quantum

Fasady fotowoltaiczne dostępne dotychczas na rynku generowały energię i  sprawnie funkcjonowały do momentu pierwszej awarii wypełnień aktywnych. Usunięcie usterki wiązało się z koniecznością rozeszklenia fasady od zewnątrz, wymiany ogniw i  ponownego jej zaszklenia, co prowadziło do istotnego pogorszenia szczelności, izolacyjności termicznej i uzysków energetycznych całej konstrukcji. System Quantum eliminuje ten problem w  100 proc. Montaż i  demontaż może bowiem zostać przeprowadzony zarówno od zewnętrznej, jak i  od wewnętrznej strony fasady. Szklenie konstrukcji od wewnątrz jest możliwe dzięki unikalnej budowie kształtowników. Słup fasady Quantum zbudowano z  rdzenia nośnego i  demontowalnych elementów uzupełniających. W sytuacji awarii któregoś z  wypełnień demontaż części elementów konstrukcyjnych na poziomie konkretnego ogniwa przebiega intuicyjnie. W kolejnym etapie należy wyjąć wadliwe oszklenie, wymienić na nowe i  ponownie zabudować fasadę od strony wewnętrznej w  taki sposób, aby uzyskać stan wyjściowy.

Doskonałą szczelność i izolacyjność konstrukcji potwierdzają dokumenty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Inną bardzo ważną cechą Quantum jest systemowo rozwiązany transport okablowania. W  tylnej części słupa oraz rygla znajduje się specjalnie ukształtowany kanał pozwalający na łatwe dotarcie do okablowania właściwie w każdej chwili. Dzięki temu niezależnie od warunków atmosferycznych instalacja pozostanie sucha. Quantum, tak jak wszystkie fasady w ofercie Aluronu, zapewnia możliwość doskonałej optymalizacji materiałowej i  ograniczenia do minimum odpadów produkcyjnych, ponieważ rygle i słupy bazują na tych samych kształtownikach.

System zarządzania energią

Aby dostarczyć odbiorcom kompleksowe rozwiązanie, Quantum został wyposażony w  autorskie oprogramowanie. System Zarządzania Energią daje możliwość bieżącego monitorowania uzysków energetycznych fasady oraz kontroli stanu technicznego poszczególnych wypełnień w celu precyzyjnego zlokalizowania wypełnienia o obniżonej sprawności. Oprogramowanie jest konfigurowane indywidualnie dla każdej inwestycji. Pozwala na kontrolę poborów i podłączenie jednostki magazynującej energię. Umożliwia również prowadzenie analizy i zarządzanie przepływem energii w całej instalacji.

Osoby zainteresowane wdrożeniem systemu AF 50KW Quantum mogą kontaktować się z Cezarym Ciejką, Dyrektorem Sprzedaży Obiektowej w Aluronie: cciejka@aluron.pl, +48 696 875 371.

tags:
open