Home IT&BIM Firma Bentley Systems ogłasza, że projekty infrastrukturalne osiągają wymierne wyniki dzięki obsługiwanemu przez iTwin oprogramowaniu LumenRT for NVIDIA Omniverse
Firma Bentley Systems ogłasza, że projekty infrastrukturalne osiągają wymierne wyniki dzięki obsługiwanemu przez iTwin oprogramowaniu LumenRT for NVIDIA Omniverse
0

Firma Bentley Systems ogłasza, że projekty infrastrukturalne osiągają wymierne wyniki dzięki obsługiwanemu przez iTwin oprogramowaniu LumenRT for NVIDIA Omniverse

0
0

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury, poinformowała dzisiaj o tym, w jaki sposób organizacje infrastrukturalne w różnych branżach na całym świecie wykorzystują możliwości obsługiwanego przez iTwin oprogramowania LumenRT for NVIDIA Omniverse, rozwiązania umożliwiającego organizacjom infrastrukturalnym tworzenie przekonujących wizualizacji i dokumentacji projektowej z niespotykaną dotąd szybkością przy zachowaniu jakości, podejmowanie bardziej świadomych decyzji i zdobywanie większej liczby projektów.

LumenRT for NVIDIA Omniverse jest pierwszym na rynku oprogramowaniem inżynierskim opartym na Omniverse, platformie do tworzenia i obsługi przemysłowych aplikacji metawersum. Integracja platform NVIDIA Omniverse i Bentley iTwin pozwala na uzyskanie realistycznych doświadczeń 3D/4D w czasie rzeczywistym w celu ulepszenia wizualizacji i symulacji cyfrowych bliźniaków infrastruktury. Połączone rozwiązania zapewniają nowe możliwości i niesamowite rezultaty, czego dowodzą niektóre z największych i najbardziej złożonych projektów infrastrukturalnych na całym świecie.

Jednym z pierwszych użytkowników LumenRT for NVIDIA Omniverse jest firma Brigantium Engineering, wykonawca usług inżynieryjnych i konsultingowych, która pracuje nad projektem ITER w południowej Francji. Projekt ten łączy siły 35 krajów w celu budowy największego tokamaka na świecie i pierwszego urządzenia fuzji jądrowej, które będzie produkować dodatni bilans energetyczny netto w przekroju plazmy. Choć oficjalnym językiem projektu ITER jest angielski, w siedzibie firmy mówi się w ponad 45 językach. Nie wszyscy uczestnicy projektu są doświadczeni w interpretacji rysunków 2D i wykresów Gantta, co dodatkowo utrudnia koordynację.

Aby pokonać te bariery językowe i komunikacyjne, firma Brigantium wykorzystuje LumenRT for NVIDIA Omniverse w celu zapewnienia interaktywnego modelu 4D, który wszyscy rozumieją intuicyjnie, co znacznie poprawia i upraszcza komunikację. Firma Brigantium oczekuje, że wzrost zaangażowania użytkowników i poprawa w zakresie informacji zwrotnych zaowocują znacznym usprawnieniem komunikacji między działami, krótszym czasem realizacji, ograniczeniem liczby błędów i mniejszą stratą czasu, co przełoży się na ogólny wzrost wydajności zespołu nawet o 80%.

„Dzięki możliwościom LumenRT for NVIDIA Omniverse, w połączeniu z platformą iTwin, nasze zespoły projektowe będą mogły bezproblemowo połączyć modele z różnych narzędzi projektowych i błyskawiczne tworzyć wierne i precyzyjne wizualizacje, które odzwierciedlają założenia projektowe. Tego rodzaju wizualizacje są kluczowe dla komunikacji w projekcie” — powiedział Lynton Sutton, Managing Director, Brigantium Engineering. „W przeszłości polegaliśmy na specjalistach, którzy poświęcali cenny czas i wysiłek na tworzenie niezbędnej dokumentacji projektowej. Było to nieefektywne, ale konieczne. Teraz, dzięki LumenRT for NVIDIA Omniverse, każdy uczestnik projektu może tworzyć przekonujące wizualizacje w krótszym czasie i o wyższej jakości niż było to wcześniej możliwe”.

LumenRT for NVIDIA Omniverse wprowadza również innowacje w stacji rekultywacji wody Tuas (TWRP) budowanej przez PUB, singapurską Narodową Agencję ds. Wody. TWRP to jedyny w swoim rodzaju, wielobranżowy projekt budowy oczyszczalni ścieków przemysłowych i domowych, który stanowi ogromny krok w kierunku zamknięcia obiegu wody w Singapurze. Projekt o takim zakresie i złożoności stanowi poważne wyzwanie w zakresie koordynacji oraz komunikacji pomiędzy 16 różnymi wykonawcami w zakresie projektowania i budowy w projektach obejmujących 3 500 oddzielnych modeli BIM. „Kiedyś przygotowania do comiesięcznych sesji przeglądowych z klientem były czasochłonne — konieczne było zgromadzenie i dopasowanie danych modelu oraz stworzenie wizualizacji i filmów, którymi dzieliliśmy się z klientem. Dzięki możliwości zarządzania modelami BIM za pomocą obsługiwanego przez iTwin narzędzia ProjectWise, zbieranie danych nie stanowi problemu” — powiedział OhSung Kwan, BIM Manager w projekcie TWRP z firmy Jacobs. „Dzięki LumenRT for NVIDIA Omniverse przygotowywanie wizualizacji i filmów zajmuje znacznie mniej czasu, a my możemy zbadać więcej opcji za pomocą realistycznego środowiska VR. Wykorzystując oba te rozwiązania, skróciliśmy czas przygotowania do sesji przeglądowych modelu, zmniejszyły się koszty projektu, a my mamy więcej czasu na współpracę z klientem”.

Dzięki wykorzystaniu sfederowanego modelu do wizualizacji platformy iTwin, oprogramowanie LumenRT for NVIDIA Omniverse umożliwia szybką propagację zmian, co upraszcza procesy pracy związane z wizualizacją. Poprzez bezpośrednie połączenie z pojedynczym sfederowanym cyfrowym bliźniakiem infrastruktury, w momencie wprowadzenia zmian są one automatycznie synchronizowane. To pozwala interesariuszom projektu na ocenę zmian dotyczących bezpieczeństwa, jakości i projektu. Zespoły projektowe mogą również tworzyć dla interesariuszy realistyczne doświadczenia projektowe w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, co jest coraz częściej oczekiwane w przypadku wizualizacji projektów na skalę przemysłową. W miarę jak projekty stają się coraz większe i bardziej złożone, takie doświadczenia projektowe oparte na rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oferują bardziej przekonujący sposób angażowania klientów w celu pozyskania nowych zleceń, a następnie podtrzymania współpracy poprzez informowanie i angażowanie interesariuszy.

Podczas gdy Brigantium i PUB czerpią korzyści z lepszej komunikacji i współpracy, firma profesjonalnych usług inżynieryjnych WSP uważa, że LumenRT for NVIDIA Omniverse oraz platforma iTwin są niezbędne do pozyskiwania nowych projektów i utrzymywania zaangażowania interesariuszy. WSP wykorzystuje LumenRT for NVIDIA Omniverse do tworzenia atrakcyjnych wizualizacji w wielomiliardowym projekcie wymiany mostu międzystanowego (IBR) na autostradzie I-5 pomiędzy Oregonem i Waszyngtonem w Stanach Zjednoczonych. Istniejący most międzystanowy służy jako ważny szlak handlowy dla regionalnej, krajowej i międzynarodowej gospodarki, ale starzejąca się infrastruktura nie jest dostosowana do współczesnego ruchu drogowego, a ponadto grozi zawaleniem w przypadku dużego trzęsienia ziemi.

Departament Transportu stanu Waszyngton (WSDOT) oraz Departament Transportu stanu Oregon (ODOT) wspierają wykorzystanie cyfrowego bliźniaka opracowanego na platformie iTwin w całym cyklu programowym, począwszy od przedstawienia lokalnej społeczności projektu koncepcyjnego, przez projekt szczegółowy, aż po budowę, bieżącą eksploatację i zarządzanie majątkiem trwałym. Jedną z wielu zalet tego podejścia jest to, że umożliwia ono WSP synchronizację zestawów zmian oraz bezproblemowe i szybkie generowanie zaktualizowanych wizualizacji bez czasochłonnego importu i eksportu.

„Firma WSP zobowiązała się do korzystania z cyfrowych bliźniaków infrastruktury ze względu na ich liczne zalety, do których należy szybkie i proste tworzenie przekonujących wizualizacji, najpierw, aby zdobyć zamówienie, a następnie, aby utrzymać zainteresowanie i zaangażowanie interesariuszy na każdym etapie projektu” — powiedział Tom Coleman, Vice President, WSP USA. „Procesy pracy firmy Bentley na etapie koncepcyjnym pozwoliły nam szybciej i skuteczniej zaangażować interesariuszy. Udało nam się utworzyć wielokrotnie więcej projektów koncepcyjnych niż byłoby to możliwe w przypadku tradycyjnych metod. Zespół opracował ponad 30 projektów koncepcyjnych do oceny przez klienta”.

To tylko pierwsze z wielu historii sukcesów, które mogą powstać po publicznym udostępnieniu LumenRT for NVIDIA Omniverse.

„Wyniki osiągane przez pierwszych użytkowników LumenRT for NVIDIA Omniverse demonstrują wyjątkowe korzyści dla zespołów projektowych pracujących z bliźniakami cyfrowymi infrastruktury dzięki nowym, potężnym, opartym na cyfrowych bliźniakach procesom pracy, dla tworzenia wizualizacji stosowanych z korzyścią w projektach o każdej skali” — powiedziała Lori Hufford, Vice President, engineering collaboration w firmie Bentley.

Połączenie platform iTwin i NVIDIA Omniverse oferuje użytkownikom niezrównane, wysokowydajne doświadczenie dla organizacji infrastrukturalnych w skali, która wcześniej nie była możliwa. Obsługiwane przez iTwin narzędzie ProjectWise wykorzystuje schematy infrastrukturalne firmy Bentley w celu semantycznego dopasowania danych z plików projektowych na przestrzeni wielu dziedzin, mapując informacje względem wspólnego schematu, który jest otwarty i rozszerzalny. W rezultacie wszystkie dane są zachowywane, gdy majątek trwały przechodzi od jednego etapu do następnego.

„Tworzenie wizualizacji projektu podczas pracy w toku może być niezwykle czasochłonne, zwłaszcza że musimy łączyć lub izolować różne branże, zespoły lub konkretne części modelu, co do tej pory oznaczało sporo żonglerki plikami oraz indywidualne, ręczne partycjonowanie modeli i jednorazowe wizualizacje” — powiedział Jarred Myburg, Development Manager — design tools & visualization w firmie Hatch Ltd, która również jako jedna z pierwszych zastosowała nowe rozwiązanie. „Ujednolicenie danych modelu przez iTwin ułatwiło wykorzystanie LumenRT for NVIDIA Omniverse do uproszczenia procesu tworzenia wizualizacji różnych części modelu na kolejnych etapach i opowiedzenie przekonującej historii o wiele szybciej, dzięki czemu wizualizacje są znacznie skuteczniejsze na przestrzeni całego projektu”.

„Skala i złożoność opisanych tutaj projektów infrastrukturalnych dowodzi, że potrzebne są wizualizacje w czasie rzeczywistym, wspomagane sztuczną inteligencją, które będą wspierać pomyślną realizację projektów poprzez usprawnienie komunikacji pomiędzy wieloma interesariuszami — iTwin i NVIDIA Omniverse pomagają w rozwiązaniu tych problemów” — powiedział Richard Kerris, Vice President of the Omniverse developer ecosystem w firmie NVIDIA.

NVIDIA Omniverse zapewnia potok graficzny do wspomaganej sztuczną inteligencją wizualizacji w czasie rzeczywistym oraz symulacji cyfrowych bliźniaków infrastruktury, umożliwiając wizualizację treści cyfrowych klasy inżynierskiej z dokładnością do milimetra z fotorealistycznym oświetleniem i efektami środowiskowymi na wielu urządzeniach, w tym przeglądarkach internetowych, stacjach roboczych, tabletach oraz zestawach rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) z dowolnego miejsca na świecie.

open