Home News Dariusz Blocher nowym prezesem zarządu Unibep
Dariusz Blocher nowym prezesem zarządu Unibep
0

Dariusz Blocher nowym prezesem zarządu Unibep

0
0

Dariusz Blocher został powołany przez radę nadzorczą Unibep na stanowisko prezesa spółki. Funkcję obejmie 9 maja 2023 r. Dotychczasowy prezes Unibep – Leszek Gołąbiecki zostaje w zarządzie jako wiceprezes i dyrektor wykonawczy spółki. Aktualna struktura i skład większego, 6-osobowego zarządu pozwolą działać Unibep jeszcze efektywniej, co stworzy przestrzeń do pełnego wykorzystania szans rynkowych i skutecznego mierzenia się z wyzwaniami.

Na najbliższe lata Grupa Unibep stawia przed sobą ambitne cele: przygotowanie się do zmian w branży budowlanej, przygotowanie struktur i poszczególnych biznesów do udziału w dużych projektach budowlanych, w tym udziału w odbudowie Ukrainy, oraz wzmocnienie swojej pozycji na wszystkich obsługiwanych rynkach i podniesienie wartości firmy. By je osiągnąć, Rada Nadzorcza zdecydowała o zmianach w zarządzie spółki.

Funkcję prezesa spółki przekazujemy w najlepsze możliwe ręce. Dariusz Blocher to uznany w branży menedżer, z autorytetem i renomą wykraczającą dalece poza budownictwo. Uważam, że wniesie on do grupy dodatkowy impuls i energię. Aktualna struktura i skład zarządu pozwolą działać Unibep jeszcze efektywniej, co stworzy przestrzeń do pełnego wykorzystania szans rynkowych i skutecznego mierzenia się z wyzwaniami. Chcę jednocześnie podziękować Leszkowi Gołąbieckiemu za blisko dekadę wytężonej i skutecznej pracy na stanowisku prezesa. Przez ten czas z sukcesami przewodził działaniom firmy, w sposób fundamentalny przyczyniając się do jej wzrostu i umocnienia silnej pozycji na rynku budowlanym. Leszek pozostaje w firmie na stanowisku wiceprezesa  – mówi Jan Mikołuszko, przewodniczący rady nadzorczej Unibep.

– Bardzo się cieszę, że dołączam do Unibep, dziś jednej z największych firm branży budowlanej w kraju. W najbliższych latach budownictwo będzie się dynamicznie rozwijać, a my razem z nim, ale będzie to bardzo wymagające i konkurencyjne środowisko. Mamy doskonały zespół i wszystkie niezbędne narzędzia do tego, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy. Będziemy dążyć do tego, by wszystkie nasze biznesy były trwale rentowne i stabilne. Chcemy w przyszłości nie tylko wyznaczać najwyższe standardy, ale także nowe kierunki rozwoju w polskim budownictwie  – mówi Dariusz Blocher, prezes Unibep.

– Dziękuję za dotychczasowe zaufanie rady nadzorczej i akcjonariuszy. Zapewniam, że w nowej roli zamierzam wykorzystać pełnię mojego doświadczenia i wiedzy. Sprawując funkcję wiceprezesa i dyrektora wykonawczego będę się koncentrować przede wszystkim na poprawie efektywności w Grupie Unibep, w tym na rozwoju działów wsparcia biznesów w całej organizacji, a także na przygotowaniu firmy do aktywnego włączenia się w odbudowę Ukrainy. Będę też wspierał zarząd Unihouse, byśmy w pełni wykorzystali potencjał segmentu budownictwa modułowego – komentuje Leszek Gołąbiecki, wiceprezes Unibep.

Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i IESE Business School w Barcelonie (program Advance Management Program). Od lutego 2002 r. był członkiem zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu. Od listopada 2007 r. pełnił funkcję prezesa zarządu, dyrektora naczelnego Budimeksu Dromeksu i członka zarządu Budimeksu. Od września 2009 r. do kwietnia 2021 r. był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Budimeksu. Od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2021 r. był dyrektorem wykonawczym na Europę Ferrovial Construction. W kwietniu 2023 r. złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Budimeksu oraz członka Zarządu Ferrovial Construction International SE w Amsterdamie (obie funkcje pełnił od maja 2021 r.)

Leszek Gołąbiecki był prezesem Unibep od czerwca 2014 r. Pozostaje członkiem rad nadzorczych w spółkach Unidevelopment oraz Unihouse.

Od 9 maja 2023 r. zarząd Unibep SA tworzyć będą: Dariusz Blocher, prezes zarządu, wiceprezesi zarządu: Leszek Gołąbiecki, dyrektor wykonawczy, Sławomir Kiszycki, dyrektor finansowy, Krzysztof Mikołajczyk, dyrektor budownictwa, oraz członkowie zarządu: Adam Poliński, dyrektor infrastruktury oraz Przemysław Janiszewski, dyrektor budownictwa energetyczno-przemysłowego.

tags:
open