Home Biznes i Ludzie TRENING BIZNESU ŚWIAT VUCA JEST DO BANI
ŚWIAT VUCA JEST DO BANI
0

ŚWIAT VUCA JEST DO BANI

0
0

Tytuł idealnie oddaje wyzwania, które stoją przed dzisiejszymi menadżerami. Obecny rynek wymaga od przedsiębiorców szybkiego i skutecznego dostosowywania się do zmian. Nie jest to jednak łatwe zadanie. W artykule omówiono dwa akronimy, które pomogą menadżerom zrozumieć złożoność dzisiejszego rynku i skutecznie zarządzać zmianami. To VUCA i BANI.

VUCA1 to skrót od słów: volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) ambiguity (niejednoznaczność).

Termin ten powstał w czasie zimnej wojny, a obecnie stosowany jest do opisu dzisiejszego rynku, który charakteryzuje się szybkimi zmianami, niepewnością oraz niejednoznacznością. Firmy, które chcą przetrwać i odnosić sukcesy, muszą być przygotowane na niespodziewane wyzwania i zmieniające się trendy.

Drugim akronimem, który pomaga menadżerom zrozumieć złożoność rynku, jest BANI2.

Skrót ten pochodzi od słów: brittle (kruchy), anxiety (lęk), non-linear (nieliniowy), incomprehensible (niezrozumiały).

BANI odnosi się do wewnętrznych przeszkód, które mogą utrudniać wprowadzanie zmian w organizacji.

Kruchy (brittle) – ma związek z systemami lub procesami, które są bardzo wrażliwe na zmiany i łatwo ulegają uszkodzeniu lub zepsuciu. Wprowadzenie zmian w takim systemie może wieść do poważnych problemów, co wymaga ostrożności i dokładnego planowania.

Lęk (anxiety) – dotyczy obaw, które pracownicy mogą odczuwać przed wprowadzeniem zmiany. Obawy te mogą wynikać z niepewności odnośnie do przyszłości lub strachu przed utratą pracy. W takim przypadku menadżerowie muszą wykazać się empatią i wyjaśnić pracownikom korzyści wynikające z wprowadzenia zmian, jak również zapewnić, że firma będzie nadal działała i rozwijała się.

Nieliniowy (non-linear) – jest związany ze złożonymi procesami lub procedurami, które wymagają dużo czasu i energii ze strony pracowników. W takiej sytuacji firmy muszą identyfikować procesy, które są niewydajne, i dokonywać zmian, które mogą usprawnić procesy.

Niezrozumiały (incomprehensible) – odnosi się do braku jasności w planach lub strategiach firmy, co może utrudniać wprowadzenie zmiany. W takiej sytuacji menadżerowie muszą dokładnie wyjaśnić cele, strategię i plan działań, a także zapewnić odpowiednie narzędzia i szkolenia dla pracowników.

Zarządzanie zmianą staje się coraz bardziej skomplikowane i wymagające. Akronimy VUCA i BANI mogą pomóc menadżerom w zrozumieniu wyzwań związanych z zarządzaniem zmianą oraz w identyfikacji przeszkód, które utrudniają wprowadzenie zmian. Wdrożenie zmian może być trudne i wiązać się z wieloma przeszkodami, ale dzięki odpowiednim narzędziom i umiejętnościom firmy mogą dostosować się do zmieniającego się rynku i osiągnąć sukces.

Jak zastosować akronimy VUCA i BANI w praktyce?

Przede wszystkim menadżerowie muszą być otwarci na zmiany i elastyczni w podejściu do działań. Muszą mieć jasno określone cele, strategię i plan działań. Ważne jest, aby wdrażać zmiany stopniowo i dokładnie analizować ich skutki. Kluczowym elementem jest także komunikacja z pracownikami i zapewnienie im wsparcia oraz odpowiednich narzędzi.

Przykład zmiany

Jako przykład wprowadzenia zmiany w firmie można przytoczyć sytuację, w której firma chce wdrożyć nowy system informatyczny. Wprowadzenie takiego systemu może być trudne i wymagać zmiany procesów, co z kolei może prowadzić do lęku pracowników. W takiej sytuacji menadżerowie powinni dokładnie wyjaśnić korzyści wynikające z zastosowania systemu, zapewnić wsparcie i szkolenia, a także stopniowo wprowadzać zmiany. Podsumowując, zarządzanie zmianą w dzisiejszym świecie VUCA jest trudne i wymagające, ale dzięki akronimom VUCA i BANI menadżerowie mogą zrozumieć wyzwania, jakie stoją przed nimi, i skutecznie zarządzać zmianami. Wprowadzenie zmian może być trudne, jednak kluczem do sukcesu jest elastyczność, jasno określone cele i plan działań, a także odpowiednie wsparcie i komunikacja z pracownikami.

1. VUCA jest akronimem po raz pierwszy zastosowanym w 1987 roku w odniesieniu do teorii przywództwa Warrena Bennisa i Burta Nanusa.

2. Model BANI zaproponowany został w 2020 roku przez Jamaisa Cascio.

open