Home Bez kategorii PREFA HOLDING BUDUJE GRUPĘ
PREFA HOLDING BUDUJE GRUPĘ
0

PREFA HOLDING BUDUJE GRUPĘ

0
0

Myśląc długofalowo o rozwoju prefabrykacji oraz własnej organizacji, PREFA HOLDING ogłasza ekspansję na polskim rynku. Jej najbliższym celem jest utworzenie silnej grupy produkcyjnej.

 Firma PREFA HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tworzy z kilkoma zakładami produkcyjnymi grupę produkcyjną, ale także sieć dystrybucji, która ma objąć całą Polskę. Zain­teresowane firmy zaprasza do współpracy.

Stawiamy na rozwój i nowe rozwiązania
Spółka cały czas, od początku, nastawia się na rozwój i nowe rozwiązania. Na jakość pro­duktów i innowacyjność. Obecnie nabyła kilka patentów oraz licencji, między innymi prefabry­kowany gotowy strop, który wykonuje się w cało­ści w zakładzie, a jedynie montaż odbywa się na budowie. Jest to zdaniem firmy rewolucja budow­lana i – jak wskazuje jej hasło – „Prefabrykat Przyszłości”. Strop ten może być zbrojony jedno­kierunkowo lub krzyżowo, nie potrzebuje żad­nych podpór, stempli czy deskowań. Nie wymaga dozbrajania na budowie ani betonowania części górnej – jedynie wykonania wieńców. Klawiszo­wanie płyt także zostało wyeliminowane. Roz­wiązanie skraca czas budowy, zmniejsza liczbę osób pracujących, a co się z tym wiąże – obniża koszty budowy do minimum. Takich rozwiązań firma ma jeszcze wiele i wprowadzić ma je jedynie do grona firm w swojej grupie.

Budynki tymczasowe – szybki montaż prefabrykatów
Jednym ze wspomnianych rozwiązań jest szybki montaż prefabrykatów do wnoszenia budynków tymczasowych dla budów czy placów składowych jako biura i magazyny, mieszkania dla powodzian czy innych potrzebujących. Sta­wia się je w godzinę i w godzinę rozmontowuje do wysyłki w inne miejsce. Firma oferuje ceny niż­sze niż te dla kontenerów metalowych, obecnie powszechnie stosowanych.

PREFA HOLDING w Polsce i za granicami
Domy prefabrykowane produkowane przez PREFA HOLDING sprzedają się do krajów Europy i Skandynawii, a obecnie wzbudzają zainteresowanie wśród polskich deweloperów. Domy te są energooszczędne, a nawet istnieje możliwość ich wykonania w technologii pasyw­nej bazującej na specjalnych rozwiązaniach i produktach obniżających koszty utrzymania budynków poprzez ograniczenie zużycia cie­pła do 40 procent.

PQ
open