Home Biznes i Ludzie ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ
ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ
0

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ

0
0

.

MASSIMO BELLANDI, CEO, FAPIM

Grzegorz Przepiórka: We wrześniu ubiegłego roku, podczas oficjalnego otwarcia nowej siedziby Fapim w Polsce, wiele mówił Pan o inwestycjach. Strategia firmy ukierunkowana jest na rozwój zasobów ludzkich, ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz rozbudowę infrastruktury i produkcji. Zacznijmy od HR-u. Jak Fapim zwiększa siłę kapitału ludzkiego?
Massimo Bellandi: Szkolenia w Fapim odgrywają kluczową rolę z punktu widzenia podnoszenia kwalifikacji pracowników, które ma z kolei istotne znaczenie dla rozwoju naszej firmy. W ciągu ostatnich czterech lat zorganizowaliśmy serię około 90 tysięcy godzin szkoleń adresowanych do wszystkich pracowników. Przeprowadziliśmy 321 różnego rodzaju kursów, w tym kursy techniczne, w zakresie bezpieczeństwa, umiejętności miękkich oraz szkolenia w miejscu pracy. Ważnym czynnikiem rozwoju zawodowego pracowników w pełni wdrożonych w struktury firmy są zdobywane przez nich doświadczenia w ich własnym obszarze pracy, a także poza nim, poprzez udział  w międzynarodowych targach branżowych oraz bezpośrednie kontakty z najbardziej liczącymi się producentami w naszym sektorze. Pozyskanie przez firmę nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników umożliwia dalszy rozwój i wymianę kompetencji, co jest istotne dla dynamiki firmy i przynosi pozytywnie wymierne efekty. Wreszcie ostatnie dziesięć lat ukazuje jeszcze jedno ważne oblicze Fapim – firmy, która przykłada coraz większą wagę do kwestii jakości życia korporacyjnego i budowania pełnego zaangażowania pracowników poprzez podejmowanie licznych inicjatyw na rzecz poprawy środowiska pracy i infrastruktury pracowniczej, a także działania w zakresie monitorowania zadowolenia pracowników, projekty w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz inicjatywy sprzyjające integracji pracowników i ich rodzin.

G.P.: Firma zamierza zwiększyć powierzchnię produkcyjną o 30 proc. do końca 2023 r. i zdolności produkcyjne o 50 proc. do końca 2025 r., aby osiągnąć zakładaną sprzedaż na poziomie 100 milionów euro. Jak postępuje realizacja tego planu?
M.B.: Plan inwestycyjny, o którym mowa, został uruchomiony w 2019 r. i ma zostać zakończony w 2025 r., w ścisłej korelacji z prognozowanymi kierunkami rozwoju i potrzebami rynku. Aktualnie plan znajduje się w fazie realizacji, a jego kolejnym ważnym etapem będzie uruchomienie drugiego magazynu automatycznego, które planowane jest na sierpień bieżącego roku. Zwiększy to znacząco nasz potencjał zarządzania półproduktami i wyrobami gotowymi, a także, dzięki nowej dostępnej powierzchni, otworzy kolejne możliwości w obszarze logistyki wewnętrznej. W ostatnich latach udało nam się rozbudować nasze obydwa zakłady produkcyjne, które wzbogaciły się również o nowe instalacje i urządzenia. Działaniom tym towarzyszyło także zwiększenie zatrudnienia. To nasza odpowiedź na znaczący wzrost zamówień, widoczny zwłaszcza na przestrzeni ostatniego roku. Efektem rosnącego zapotrzebowania na nasze produkty było szybkie zwiększenie dostępnych mocy produkcyjnych. Po uruchomieniu drugiego magazynu będziemy dysponować zarówno środkami, jak i powierzchnią, dzięki którym będziemy w stanie jeszcze lepiej dostosować się do zmieniającego się rynku, jednocześnie zbliżając się do osiągnięcia zaplanowanej zdolności produkcyjnej.

G.P.: Podczas jednego z największych światowych wydarzeń branżowych, targów BAU 2023, Fapim zaprezentował nowości. Jakie nowe produkty zostały odkryte przed światem?
M.B.: Wśród nowości zaprezentowanych przez Fapim podczas ostatnich targów BAU możemy wymienić pozycje, które już zostały wdrożone do produkcji i wkrótce ukażą się na rynku, takie jak praska automatyczna FP21 do obróbki popychaczy poliamidowych stosowanych do każdego typu otwarcia. Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy również nowy model z gamy zawiasów wrębowych MONZA, jednej z naszych najlepiej sprzedających się linii produktów przeznaczonych do drzwi, która teraz wzbogaciła się o wersję przystosowaną do profili aluminiowych z rowkiem 16 mm (typowym dla profili z PCV). Kolejną nowością w sektorze okuć drzwiowych jest MONACO, nowy zawias rolkowy marki Fapim, idealny do ciężkich drzwi. Zawias został przetestowany pod kątem nośności do 180 kg i uzyskał certyfikat CE, zgodnie z normą EN 1935:2002. Wśród najciekawszych nowości, które pojawią się na rynku w najbliższych miesiącach, należy wymienić zasuwnicę FORMULA do systemów przesuwnych. Aby sprostać coraz bardziej zróżnicowanym potrzebom rynku, produkt będzie dostępny w wielu wersjach i będzie kompatybilny z klamkami okiennymi EOS oraz najnowszą linią klamek TWENTY z uchwytem obracającym się o 20°, doskonale uzupełniając ofertę produktów Fapim przeznaczonych do systemów przesuwnych. Nie można również pominąć jednej z najbardziej wyczekiwanych nowości, jaką bez wątpienia jest nowy wariant zawiasu ukrytego MAGICUBE o nośności 130 kg. Zawias, podobnie jak pozostałe z linii MAGICUBE, umożliwia otwarcie skrzydła o 180° i stanowi najbardziej zaawansowane na rynku rozwiązanie przeznaczone do profili lekkich.

G.P.: Oprócz nowych produktów, w ramach projektu kreatywnego laboratorium Thinking Fapim, firma tworzy rozwiązania w zakresie automatyki, produkcji, kontroli i konserwacji. Które rozwiązania szczególnie odróżniają Fapim od innych podmiotów działających na rynku? Jakie ważne koncepty zostały wdrożone w ostatnim czasie?
M.B.: Podstawową działalność firmy Fapim stanowi projektowanie i produkcja akcesoriów oraz okuć „Made in Italy” do okien i drzwi, a nie maszyn i urządzeń. Niemniej jednak dużą wagę przywiązujemy do zdobytego przez nas doświadczenia, będącego wynikiem prowadzonych na przestrzeni lat prac badawczo-rozwojowych, które później wykorzystujemy w obszarze zautomatyzowanej produkcji przemysłowej. To, co nas wyróżnia, to dogłębna znajomość wszystkich technologii i możliwości ich zastosowania w naszych realiach produkcyjnych, ze szczególnym naciskiem na najbardziej zaawansowane i najbardziej wydajne technologie dostępne aktualnie na rynku.

G.P.: Podczas naszego ostatniego spotkania sygnalizował Pan, że do końca 2022 r. zostanie uruchomione nowe laboratorium testowe, zajmujące się wyłącznie kwestią jakości. Czy udało się zrealizować to zamierzenie? Jakie testy przechodzą produkty firmy Fapim?
M.B.: Pod koniec 2022 r. przenieśliśmy nasze laboratorium testowe do nowo nabytego i całkowicie odnowionego obiektu sąsiadującego bezpośrednio z placem budowy nowego magazynu, na terenie kompleksu produkcyjnego w Altopascio. Dzięki nowej lokalizacji, która pozwoliła na rozbudowę laboratorium, zyskaliśmy dodatkową, bardziej funkcjonalną powierzchnię, umożliwiającą zwiększenie liczby prowadzonych testów, co sprawiło, że już dzisiaj jesteśmy w stanie wykonać znakomitą większość zaplanowanych testów produktów. W naszym laboratorium przeprowadzamy całą serię testów wewnętrznych, których celem jest doskonalenie produktów w fazie projektowej, poprzedzającej ich wprowadzenie na rynek, a także wszystkie badania niezbędne do certyfikacji naszych produktów, dzięki posiadanej akredytacji wydanej przez największe jednostki certyfikujące.

G.P.: Jak jeszcze firma dba o jakość? Mowa nie tylko o produktach, ale również o relacjach z klientami, serwisie oraz innych obszarach działalności.
M.B.: „Jakość” to dla nas znacznie więcej niż tylko produkty najwyższej jakości. Pod tym pojęciem rozumiemy również ciągłe ulepszanie i dążenie do doskonałości, które można odczuć we wszystkich obszarach działalności naszej organizacji – wśród osób, które ją tworzą, w produktach i procesie produkcyjnym, w systemach kontroli, a także w obsłudze klienta. Jakość zawsze była filarem, na którym oparta jest filozofia naszego przedsiębiorstwa! Zapewnienie najwyższej jakości i niezawodności to zasada, której przestrzegamy bezwzględnie nie tylko w odniesieniu do gotowego produktu, ale w całym cyklu produkcyjnym, inwestując w laboratoria testowe kontrolujące jakość na różnych etapach procesu produkcyjnego oraz w maszyny najnowszej generacji. Nieustannie podnosimy również świadomość naszych pracowników i zapewniamy im szkolenia w zakresie jakości, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie maksymalnie efektywnego systemu samokontroli. Nieprzypadkowo to właśnie jakość jest jednym z najważniejszych wskaźników, na których od kilku lat, zgodnie z umowami negocjowanymi na poziomie przedsiębiorstwa, opiera się system przyznawania pracownikom premii za osiągnięte wyniki.

G.P.: Mówiąc o inwestycjach, warto wspomnieć, że na budynkach Fapim są montowane panele fotowoltaiczne. Proszę przybliżyć to przedsięwzięcie.
M.B.: Aktualnie trwają prace związane z instalacją paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy zainstalowanej 1,2 GWp, na dachach budynków kompleksów produkcyjnych należących do Fapim zlokalizowanych we Włoszech. Szacowana całkowita wartość przedmiotowej inwestycji wynosi około 1,3 mln euro. Energia elektryczna wytwarzana przez nowe panele, w połączeniu z już istniejącą instalacją, pokryje około 20 proc. rocznego zapotrzebowania. Prace powinny zostać zakończone do końca października br. To jednak tylko część prowadzonych przez Fapim działań w ramach planu podnoszenia efektywności energetycznej, realizowanego przez nas od kwietnia 2022 r., który obejmuje również, przykładowo, wymianę tradycyjnych lamp na oświetlenie LED, a także zainstalowanie sterowników czasowych w piecach i układach sprężonego powietrza. W ramach działań na rzecz zrównoważenia środowiskowego Fapim podejmuje wiele różnych inicjatyw, wśród których należy wymienić oszczędność około 2 ton papieru rocznie, osiągniętą poprzez pełną digitalizację instrukcji montażu produktów, ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych dzięki zainstalowaniu we wszystkich obiektach należących do firmy 20 dystrybutorów bezpłatnej świeżej wody pitnej dla pracowników, wdrożenie zaawansowanego systemu oczyszczania ścieków wykorzystującego technologię „zero zrzutów”, a także uruchomienie systemu recyklingu zużytego oleju i osuszania wiórów na liniach produkcyjnych. Odpowiadając na konkretne zapotrzebowanie rynku na tym polu, firma Fapim korzysta od niedawna z usług dodatkowego specjalisty, którego zadanie polega na dalszej optymalizacji rozwiązań w zakresie zrównoważonego oddziaływania na środowisko.

G.P.: Jak ocenia Pan obecną sytuację na rynkach, w tym na polskim rynku? Jakie są Pana przewidywania?
M.B.:
Obecnie tworzenie prognoz zarówno dla polskiego, jak i innych rynków to prawdziwe wyzwanie. Niestety, na już i tak skomplikowaną sytuację, z którą mieliśmy do czynienia w 2022 r. i z którą zmagamy się do dziś w związku z wybuchem konfliktu w Ukrainie oraz koniecznością radzenia sobie z poważnym problemem energetycznym, w ostatnim czasie nałożyły się dodatkowo inne trudne kwestie, takie jak rosnący koszt pieniądza, galopująca inflacja, restrykcyjna polityka na szczeblu administracji europejskiej, a także drastyczne spowolnienie na rynku budowlanym zarówno w obszarze remontów istniejących obiektów, jak i liczby oddanych inwestycji. Wszystko to w połączeniu ze znaczącymi zapasami materiałów, które zgromadzili wszyscy gracze rynkowi, ma negatywny wpływ na wielkość sprzedaży. Dla zrozumienia, czy obecna sytuacja ma charakter przejściowy, czy strukturalny, ważny będzie początek drugiego półrocza, a w szczególności dane dotyczące projektów, planów i realizacji dużych inwestycji.

G.P.: Jak wygląda dynamika sprzedaży firmy Fapim po pierwszym półroczu? I jakich wyników można się spodziewać na koniec roku?
M.B.: Nasza firma zamknie pierwsze półrocze tego roku wynikiem dodatnim, który udało się osiągnąć między innymi także dzięki skumulowanym zamówieniom na koniec 2022 r. Trudno jest pokusić się o jakiekolwiek prognozy dotyczące drugiego półrocza, a jeszcze trudniej przewidzieć, jaki będzie ostateczny rezultat na koniec 2023 r. Niemniej jednak z naszych obserwacji wynika, że rynek powoli stabilizuje się na poziomie z okresu 2020/2021 i skłaniamy się ku założeniu, że rzeczywista wartość przyszłych obrotów będzie stanowiła średnią tego, co każdej z firm udało się wypracować w ciągu ostatnich trzech lat.

G.P.: W przyszłym roku Fapim będzie świętował 50-lecie. Co byłoby najlepszym prezentem dla firmy z tej okazji?
M.B.: Najlepszym prezentem, jakim firma Fapim mogłaby uczcić 50-lecie swojego istnienia, byłoby wyeliminowanie raz na zawsze wszelkiej niepewności, która towarzyszy globalnej gospodarce! Głęboko wierzymy, że w końcu będziemy mogli znowu pracować w sposób uporządkowany i organiczny, opierając się na wartości naszego własnego produktu i naszych mocnych stronach, bez konieczności ciągłego radzenia sobie z następstwami nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych związanych z sytuacją międzynarodową.    

tags:
open