Home News Reinterpretacja przestrzeni – Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny
Reinterpretacja przestrzeni – Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny
0

Reinterpretacja przestrzeni – Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny

0
0

Organizatorami konkursu są Narodowy Związek Architektów Ukrainy, KP Przestrzeń innowacyjnych kreacji PAŁAC, a także Rada Miasta Iwano-Frankiwska przy wsparciu tamtejszego Wydziału Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej.

Zadaniem konkursowym jest adaptacja terenu zespołu Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) na otwartą przestrzeń publiczną z możliwością swobodnego wyboru funkcji i zachowaniem istniejącej, historycznie ukształtowanej struktury.

Zasady rewitalizacji:

  • przestrzeń wielofunkcyjna z możliwością szybkiego przekształcenia w środowisko, zarówno do użytku indywidualnego, osobistego, jak i grup zwiedzających;
  • zachowanie historycznej struktury urbanistycznej terytorium i ducha miejsca (genius loci);
    zagospodarowanie przestrzenne terenu zgodnie z ukształtowaną strukturą zespołu i opracowaną koncepcją rewitalizacji i zagospodarowania zespołu;
  • ujednolicenie przestrzeni poza budynkami wzdłuż ogrodzenia za pomocą pawilonów i architektury krajobrazu, konstrukcji kryjących, ruchomych struktur przekształcających i innych środków;
  • zorganizowanie półotwartej przestrzeni między budynkami w celu komunikacji i komfortowego poruszania się między nimi, z uwzględnieniem ochrony przed wpływami atmosferycznymi i całorocznego trybu pracy kompleksu;
    organizacja wielofunkcyjnej otwartej mobilnej przestrzeni publicznej w centralnej części parkowej zespołu;
    bezpieczeństwa odwiedzających, w tym w związku z możliwymi rosyjskimi uderzeniami rakietowymi.

Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na:

https://picpalace.com.ua/contest

open