Home Builder Green RECYKLING – OŁEKSIJ KOPYŁOW
RECYKLING – OŁEKSIJ KOPYŁOW
0

RECYKLING – OŁEKSIJ KOPYŁOW

0
0

dr inż. OŁEKSIJ KOPYŁOW, ekspert

Przetwarzanie odpadów przemysłowych lub domowych w celu ponownego wykorzystania w systemach elewacyjnych jest możliwe i niewątpliwie ekonomicznie uzasadnione. Od wielu lat korzystamy z systemów elewacyjnych, w których wykorzystywane są składniki z recyklingu.

Najlepszym przykładem maksymalnie skutecznego wykorzystania surowców z recyklingu są elewacje wentylowane. W elewacjach wentylowanych produkty z recyklingu wykorzystywane są w okładzinach, elementach podkonstrukcji, foliach paroizolacyjnych oraz systemach dociepleń.

W okładzinach wykorzystywane są tworzywa sztuczne, odpady mineralne oraz odpady o pochodzeniu naturalnym. Jako dobry przykład można przytoczyć okładziny elewacyjne oklejone dwustronnie warstwą metalu z rdzeniem z tworzywa sztucznego (najczęściej polietylenu). Do produkcji rdzenia często stosowane są tworzywa z odzysku na bazie polietylenu o dużej i małej gęstości z dodatkami pozwalającymi poprawić parametry ogniowe oraz trwałościowe. Ze zrozumiałych przyczyn, producenci tego typu wyrobów utajniają te składniki lub ich proporcje w stosunku do polietylenu z odzysku.

Od dawna w okładzinach betonowych oraz na bazie szkła stosowane są kruszywa i wypełniacze pochodzące z odpadów przemysłowych. Znane jest zastosowanie odpadów laminatów poliestrowo-szklanych w mieszankach betonowych stosowanych do produkcji okładzin elewacyjnych, jako wypełniacz drobnoziarnisty lub zbrojenie rozproszone alternatywne dla włókien polipropylenowych.

Na rynku krajowym i europejskim od wielu lat dostępne są okładziny w całości wykonane z poddanego recyklingowi szkła – okładziny z granulatu szklanego oklejone siatką z włókna szklanego.

Do produkcji systemów elewacyjnych wykorzystywane są odpady z przemysłu spożywczego. Na rynku krajowym można spotkać okładziny elewacyjne oraz okładziny do zastosowań wewnętrznych wykonane z łuski ryżowej.

Produkty z recyklingu bardzo często stosowane do produkcji podkonstrukcji – przede wszystkim w konsolach pasywnych, wielomateriałowych, pozwalających zminimalizować występowanie mostków termicznych. Modyfikowane tworzywa sztuczne występują jako łączniki pomiędzy metalową stopą i uchwytem konsoli. Zastosowanie polietylenu o dużej gęstości z dodatkami uodporniającymi wyrób na oddziaływanie ognia pozwala na uzyskanie trwałych i niezawodnych produktów. Takie rozwiązania, w warunkach laboratoryjnych charakteryzują się porównywalnymi wynikami z konsolami aluminiowymi w zakresie odporności na działanie siły pionowej i poziomej – decydującymi właściwościami mechanicznymi.

Podkładki z polietylenu z dodatkami uodporniającymi na działanie ognia stosowane są od dziesięcioleci w tradycyjnych rozwiązaniach systemów elewacji wentylowanych. Dzięki swoim właściwościom termoizolacyjnym stosowane pod stopami konsoli stalowych i aluminiowych chroniąc przegrodę przed powstaniem mostków termicznych.

Od dziesięcioleci do produkcji wełny szklanej, stosowanej jako termoizolacja w systemach elewacyjnych wykorzystywana jest stłuczka szklana. Również pozyskiwane z niej włókna często stosowane są do produkcji welonów przeciwwiatrowych stosowanych na płytach termoizolacyjnych.

Rozważając zastosowanie surowców pochodzących z recyklingu w elewacjach wentylowanych, należy również pamiętać, że ostateczna decyzja o możliwości ich zastosowania może być podjęta po kompleksowych badaniach prototypów. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo ogniowe zestawu wyrobów, trwałość ( w tym odporność na cykle klimatyczne, oddziaływanie UV) oraz cechy mechaniczne.

W przypadku zastosowania tworzyw sztucznych stosowanych w elementach podkonstrukcji bardzo ważnym jest rozwiązanie problemu zmiany właściwości mechanicznych polimerów pod wpływem temperatury.

open