Home Builder For The Future EDUKOWANIE,TOWARZYSZENIE, WSPIERANIE
EDUKOWANIE,TOWARZYSZENIE, WSPIERANIE
0

EDUKOWANIE,TOWARZYSZENIE, WSPIERANIE

0
0

czyli jak kształtować przyszłość adeptów budownictwa

Miesięcznik „Builder” realizuje szereg aktywności pozawydawniczych. Jedną z nich jest program edukacyjny Builder for the Future. Obecnie trwa XI już edycja programu B4F, który ma na celu wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.

Program Builder for the Future realizowany jest we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, studenckimi oraz uczelniami publicznymi i prywatnymi. Partnerami biznesowymi są wiodące na rynku firmy, wspierające program pod względem organizacyjnym i merytorycznym, a tym samym obecni są w programie wybitni polscy inżynierowie i architekci oraz menedżerowie i doradcy techniczni z firm.

Jesteśmy na półmetku tegorocznej edycji programu B4F, w ramach którego zorganizowaliśmy liczne wydarzenia edukacyjne, takie jak warsztaty, wykłady oraz konsultacje z eks- pertami. W październiku zorganizowaliśmy 4 Future Day w Warszawie, który zgromadził blisko czterystu uczestników. W kolejnych miesiącach gościliśmy z Dniem Młodego Architekta na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dla młodych inżynierów i architektów zorganizowaliśmy Dzień Młodego Inżyniera oraz Dzień Młodego Architekta wspólnie z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, a także Dzień Młodego

Inżyniera na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z partnerami biznesowymi B4F zorganizowaliśmy case study. Gościliśmy wraz z młodymi architektami i inżynierami budownictwa w firmie Pruszyński Sp. z o.o., gdzie odbyły się wykłady branżowe oraz zwiedzanie linii produkcyjnej zakładu. Ponadto w firmie Tremco CPG Poland, przy współpracy z pracownią APA Wojciechowski Architekci, zorganizowaliśmy Warsztat Młodego Architekta połączony z pokazem możliwości uzyskania różnych efektów dekoracyjnych na elewacji. Program B4F to również XI edycja Konkursu dla Młodych Architektów i VII edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów. Prace do obu konkursów można zgłaszać do 14 lutego 2024 r. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. Szczegóły na www.builder4future.pl. Już dziś zapraszamy do udziału młodych architektów i inżynierów w wydarzeniach edukacyjnych w semestrze letnim 2024.

open