Home News Efektywność energetyczna – główny temat oficjalnej wizyty Jego Królewskiej Mości Króla Danii Fryderyka X do Polski
Efektywność energetyczna – główny temat oficjalnej wizyty Jego Królewskiej Mości Króla Danii Fryderyka X do Polski
0

Efektywność energetyczna – główny temat oficjalnej wizyty Jego Królewskiej Mości Króla Danii Fryderyka X do Polski

0
0

Jego Królewska Mość Fryderyk X, król Danii złożył w dniach 31 stycznia – 2 lutego swoją pierwszą oficjalną wizytę handlową w Polsce, podczas której przewodniczył duńskiej delegacji biznesowej składającej się z 38 firm.  

Jego Królewską Mość podjął Prezydent RP Andrzej Duda, a w wydarzeniach organizowanych wokół wizyty udział wzięli przedstawiciele polskiego i duńskiego rządu.

Jednym z głównych obszarów zainteresowania podczas kilkudniowej wizyty była efektywność energetyczna, w czterech integralnych ze sobą sektorach – budynkach, ciepłownictwie, przemyśle i sektorze elektroenergetycznym.

W marcu br., w Parlamencie Europejskim, odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowelizacji Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której zatwierdzony tekst zakłada m.in., że od 2030 roku wszystkie nowopowstające budynki będą musiały spełniać warunki zeroemisyjności. W przypadku budynków istniejących dyrektywa wymusi zwiększenie tempa renowacji, które obecnie będąc na poziomie 1% rocznie jest niewystarczające, aby osiągnąć cel neutralności sektora do roku 2050. Do roku 2030 państwa członkowskie będą miały doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii w budynkach mieszkalnych o min. 16%, a w kolejnych 5 latach o 20-22%.

Budynki odpowiadają za 37% globalnych emisji i są niezbędnym elementem dążenia do neutralności klimatycznej Europy w 2050 roku. Dekarbonizacja tego sektora musi jednak przebiegać równolegle z modernizacją i dekarbonizacją sektora ciepłowniczego, a także elektroenergetycznego, w tym modernizacją i rozbudową sieci przesyłowych i budową nowych mocy OZE

powiedział Krisztián Mészáros, Senior Vice President Region CEE w VELUX, we wprowadzeniu do dyskusji w ramach Okrągłego Stołu ds. Efektywności Energetycznej.

Poprawa efektywności energetycznej niesie za sobą szereg korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, jak ograniczenie negatywnego wpływu na pogłębiające się zmiany klimatu, poprawa jakości powietrza zewnętrznego, likwidacja problemu ubóstwa energetycznego, zwiększenie komfortu przebywania w budynkach oraz lepszy i zdrowszy klimat wewnątrz pomieszczeń. To ostatnie zagadnienie jest niezwykle istotne, bo w budynkach spędzamy ok. 90% naszego życia. Ważne zatem, żeby były to „zdrowe budynki

– przekonywała Aleksandra Stępniak, Public Affairs Manager w VELUX Polska podczas Debaty Miejskiej, która odbyła się w ramach wizyty królewskiej.

Co trzeci Polak jest narażony na zagrożenia związane z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak światła dziennego, nadmierny hałas, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura czy wilgoć i grzyb. W Europie problem ten dotyczy niemalże 163 mln osób. Zdrowe budynki to nie tylko komfort i bezpieczeństwo, ale również niższe koszty.

Według szacunków przedstawionych w cyklicznym raporcie przygotowywanym przez Grupę VELUX “Barometr Zdrowych Domów” skumulowane korzyści z inwestowania w renowację i poprawę jakości klimatu wewnątrz pomieszczeń wyniosą dla Polski 17 mld euro do 2050 roku, dzięki oszczędnościom w sektorze opieki zdrowotnej, poprawie stanu zdrowia Polaków i zwiększenia produktywności.

Podczas Grand Finale kończącego intensywne dwa dni wizyty duńskiej delegacji odbyło się uroczyste podpisanie Ramowego Listu Intencyjnego o współpracy w ramach projektu „Champions Park”, mającego na celu promocję i kształtowanie zrównoważonych, efektywnych energetycznie i przyjaznych dla mieszkańców obszarów miejskich. Z ramienia VELUX list został podpisany przez Przemka Pokorskiego, Dyrektora Rynków Polska i Bałtyki.

Na koniec przedstawiciele wszystkich firm biorących udział w wydarzeniu symbolicznym wspólnym zdjęciem poparli deklarację współpracy na rzecz dekarbonizacji.

open