Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Mariusz Ścisło – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Mariusz Ścisło – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Mariusz Ścisło – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

Mariusz Ścisło – Architekt, Prezes Zarządu FS&P Arcus

The conference will discuss how cities better serve for human, improve the urban design level and create a livable environment for the city under the premise of kee ping the regional characteristics, national characteristics and contemporary spirit” – 2018 International Urban Design Conference in Zhengzhou, Henan Province of China

(Podczas konferencji omówione zostanie, w jaki sposób miasta lepiej służą człowiekowi, poprawiają poziom projektowania urbanistycznego i tworzą w mieście środowisko przyjazne do życia przy założeniu zachowania cech regionalnych, narodowych i współczesnego ducha).
To motto I Międzynarodowej Konferencji Urbanistycznej w Zhengzhou z 2018 r. (w której jako delegat z Polski uczestniczyliśmy w 2018 r. jako jedyna delegacja z Europy) wydaje się ciągle aktualne i uniwersalne na całym cywilizującym się świecie.

Projektujemy miasta, osiedla, domy, z jednej strony spełniając wymagania założeń ekonomicznych inwestorów (deweloperów), z drugiej w swojej profesji architekta przy konieczności spełnienia proekologicznych wyzwań tworzymy przestrzeń, w której mieszkańcy mają żyć, odpoczywać, pracować, wychowywać młode pokolenie, w harmonii z naturą lub jej namiastką.

Jako architekci mamy świadomość, że jesteśmy jednym z elementów ekonomii kraju. Bariery cenowe dostępu do własnego mieszkania przy inflacyjnym wzroście cen rujnują marzenia młodych pokoleń, a projektantom i inwestorom stawiają rozbieżne wyzwania: tanio, dobrze, pięknie i ekologicznie. Marzyłoby się, aby dążąc do optymalnych decyzji projektowych, jako wsparcie w tym dążeniu mieć za sobą całą administracyjną biurokrację ze zrozumieniem efektu pracy architekta… Ciągle niepoprawni marzyciele.

Przywołujemy nasze wrażenia z wizyty w Kijowie z grudnia 2023 r., po spotkaniach z inwestorami, przedstawicielami władz, architektami, mieszkańcami, którzy żyjąc na co dzień w tle alarmów i utrudnień stanu wojny, w trosce o bliskich na froncie lub w atakowanych miastach, prezentują postawę nieustępliwości i ogromną wiarę w przyszły europejski standard życia, który nam dano lub… sami go wypracowaliśmy. To nasze refleksje o relatywizmie naszej sytuacji i warunków pracy. Dobrze by było, abyśmy mieli w tle tę świadomość w zderzeniu z wyzwaniami, jakie przed naszym środowiskiem stoją, dążąc do usuwania sztucznie kreowanych barier i utrudnień, na jakie jesteśmy narażani w procesie wdrażania efektów naszej pracy.

Dzieło architekta – to zawsze efekt pracy zespołu architektów/architektek w kreowaniu bryły, detalu, funkcjonalności i estetyki architektury, we współdziałaniu z inżynierami, z zespołem inwestora, w otoczeniu prawnych przepisów i ustaleń przestrzennych. I nie projektujemy dla siebie (na ogół…), wbrew kąśliwym czasami uwagom inwestorów.


MARIUSZ ŚCISŁO – Architekt, Współwłaściciel i Prezes Zarządu FS&P ARCUS Sp. z o.o., Biura Architektonicznego w Warszawie założonego w 1988 r. Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w kadencjach 2012–2019 .

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1978 r.). Działalność zawodowa w firmie FS&P ARCUS na terenie Polski i za granicą w projektowaniu i realizacji jako architekt i główny projektant zrealizowanych inwestycji; użyteczności publicznej, centrów handlowych, sportowo-rekreacyjnych, biurowych, obiektów i osiedli mieszkaniowych (m.in ponad 14 tys. zrealizowanych mieszkań), a także poddanych rewitalizacji i adaptacji obiektów zabytkowych. Autor opracowań studialno-urbanistycznych i publikacji w zakresie architektury i urbanistyki.

Od wielu lat zaangażowany jako konsultant na rzecz zmian legislacyjnych w polskim prawodawstwie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, likwidacji barier administracyjnych, wdrażania nowoczesnych standardów projektowania i ekologicznych, energooszczędnych technologii w architekturze i polskim budownictwie.

Członek Zespołu MIiB ds. Krajowego planu działań dot. zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii (2013–2014), który zapoczątkował zmiany warunków technicznych i legislacyjne na rzecz wdrożenia ekologicznych i energooszczędnych źródeł energii i w polskim budownictwie,

PQ
open