Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Tomasz Grela – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Tomasz Grela – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Tomasz Grela – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

Tomasz Grela – Prezes Zarządu ALUPROF S.A.

Chęć utrzymania dotychczasowej pozycji lidera branży wyznaczającego trendy, zwłaszcza w dobie osłabienia koniunktury, sprawiła, że w 2023 roku jeszcze większy nacisk położyliśmy na wysoką jakość produktów i dywersyfikację oferty. Nasze portfolio poszerzyło się m.in. o produkty zaprojektowane w zgodzie z najnowszymi trendami architektonicznymi (jak drzwi MB-86N Pivot Door z przesuniętą osią obrotu) czy odpowiadające wymogom zrównoważonego rozwoju i idei gospodarki obiegu zamkniętego – tu przykładem jest choćby fasada słupowo-ryglowa MB-MT50N stworzona z myślą o spełnieniu wymagań certyfikacji Cradle to Cradle. Inwestycje w rozwiązania wpisujące się w założenia gospodarki cyrkularnej to zresztą jeden z celów naszej strategii w obszarze ESG na lata 2021–2025. Jestem przekonany, że dzięki rozwojowi procesów recyklingu, efektywnej gospodarce odpadami we wszystkich obszarach działalności Grupy Kęty oraz inwestycjom w innowacje będziemy w stanie utrzymać silną pozycję na konkurencyjnym rynku – zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.


TOMASZ GRELA – absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 2002 roku związany z Grupą Kapitałową Grupa Kęty SA. W latach 2002–2006 pełnił funkcję dyrektora operacyjnego, członka zarządu Metalplast Bielsko SA. Równolegle od 2004 do 2008 był prezesem zarządu Metalplast-Stolarka sp. z o.o. Od grudnia 2008 roku sprawuje funkcję prezesa zarządu Aluprof SA, a od grudnia 2017 roku funkcję członka zarządu Grupy Kapitałowej Grupa Kęty. Firma pod jego kierownictwem jest niekwestionowanym liderem polskiego rynku systemów architektonicznych i osłonowych. Tomasz Grela jest laureatem wielu ważnych wyróżnień w branży budowlanej. Został uhonorowany takimi tytułami, jak: Osobowość Roku Branży Stolarki Budowlanej, Kreator Budownictwa, Polski Herkules, Osobowość Branży.

PQ
open