Home Builder For The Future

Builder For The Future

To społeczny program edukacyjny, którego celem jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ważnym elementem programu jest ułatwianie młodym ludziom poznawania różnych sektorów branży budowlanej, działających w tych sektorach firm, a tym samym oczekiwań rynku i przyszłych pracodawców.

Program ma ułatwiać rozpoczęcie kariery zawodowej. „Builder For The Future” skierowany jest zarówno do studentów wydziałów architektury, jak i budownictwa, do młodych architektów i inżynierów różnych specjalizacji.

Dla sprawniejszej realizacji podzieliliśmy program na dwa programy branżowe adresowane do poszczególnych grup. Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi i wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa i architektury. Program wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci. Tworzą oni grupę Mentorów. Biorą również udział w pracach Kapituł konkursów. We współpracę zaangażowane są również wydziały architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni publicznych i prywatnych.
Program został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Więcej informacji do znalezienia na oficjalnej stronie programu www.builder4future.pl

Z PASJI DO STALI

Szymon Kurek
0
W pracy konkursowej pt. Projekt koncepcyjny stalowej wieży telekomunikacyjnej analizowanym problemem było zaprojektowanie stalowej kratowej wieży telekomunikacyjnej w sposób spełniający wymagania europejskich norm oraz dostępnej literatury. Projektowanie stalowych wież antenowych jest procesem, na który wpływ ma wiele czynników dotyczących przede wszystkim aspektów konstrukcyjnych, ale także związanych ze stosowanymi technologiami telekomunikacyjnymi. W dostępnej literaturze odnoszącej się […]
a717KJ5Gxg4Ah5

Unibep SA otworzył biuro w Raciborzu

PROGRAM BUILDER FOR THE FUTURE EDYCJA 2021-2022

Paulina Krzak
0
Program Builder For The Future to społeczny program edukacyjny, którego celem jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ważnym elementem programu jest ułatwianie młodym ludziom poznawania różnych sektorów branży budowlanej, działających w tych sektorach firm, a tym samym oczekiwań rynku i przyszłych pracodawców. Program […]
a717KJ5Gxg4Ah5

EDUKACJA Z BUILDEREM WYKŁAD BRANŻOWY SPB

open