Home Inwestycje

Inwestycje

Program rewitalizacji polskich miast. Głównym celem Programu jest wypełnienie luki merytorycznej dotyczącej zagadnień rewitalizacji obszarów miejskich i budynków, w tym wzniesionych w systemach wielkopłytowych.

Informowanie i edukowanie uczestników procesów inwestycyjnych realizowanych w miastach, o źródłach finansowania modernizacji i rewitalizacji, problemach technicznych i możliwościach ich rozwiązania.

Ważnym elementem programu jest promocja nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii oraz rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych i urbanistycznych służących kompleksowej rewitalizacji i poprawie efektywności energetycznej rewitalizowanych budynków.

Partnerami Programu Metamorfozy są firmy: Lafarge, Polbruk S.A., Selena S.A.

MOST NA DUNAJCU

PQ
0
Kolejne ciekawe wyzwanie realizacyjne dla inżynierów i wykonawców związane z szeregiem zadań, w które wpisały się rozwiązania PERI. Które z nich stały się bohaterami tytułowej inwestycji na Zakopiance?
a717KJ5Gxg4Ah5

DESKOWANIE PRZEJEZDNE

REKORDOWE NAKŁADY

Szymon Kurek
0
Gwałtowna zmiana otoczenia geopolitycznego w Europie, która rozpoczęła się w 2022 r., w najbliższej dekadzie spowoduje skokowy wzrost nakładów inwestycyjnych na obiekty budowlane o przeznaczeniu militarnym. Dotyczyć to będzie przede wszystkim krajów wschodniej flanki NATO, w tym Polski. Oznacza to, że w nadchodzących latach sektor budownictwa wojskowego z segmentu dość niszowego może stać się istotnym sektorem polskiego rynku budowlanego. Jednocześnie może być to sektor bardzo atrakcyjny dla średnich i dużych firm budowlanych.
a717KJ5Gxg4Ah5

RZĄDOWY PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH

PQ
0
Nowy program drogowy zatwierdzony przez Radę Ministrów wraz z końcem ubiegłego roku przewiduje rozwój infrastruktury, a także budowę kolejnych obiektów z perspektywą do 2033 r. Program został poddany procesowi konsultacji publicznych, a jego realizacja ma objąć kwotę blisko 300 mld zł, z czego nowe realizacje pochłoną 187 mld zł, natomiast zadania kontynuowane – 104 mld zł. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych to największy tego typu projekt w historii Polski.
a717KJ5Gxg4Ah5

KOLEJ NA ROZWÓJ

PQ
0
Lista zadań do realizacji została przyjęta w 2021 r. w rezultacie dwóch etapów konsultacji społecznych. To właśnie one pozwoliły ustalić takie kierunki rozwoju sieci kolejowej, które najlepiej przysłużą się osiągnięciu celów wyznaczonych zarówno w krajowych, jak i unijnych planach strategicznych. Całość działań ujęto w dokumencie: Zamierzenia inwestycyjne na lata 2021–2030 z perspektywą do 2040 roku.
a717KJ5Gxg4Ah5

ŁÓDZKIE ORIENTARIUM

PQ
0
Łódzkie Orientarium to budowla licząca ok. 30 tys. m² i o kubaturze 170 tys. m³, co odpowiada powierzchni dziesięciu pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Obiekt odtwarza klimat Azji Południowo-Wschodniej, tworząc ekosystem do hodowli i ekspozycji 35 gatunków zwierząt lądowych oraz 180 gatunków ryb. Zaprojektowanie przestrzeni bezpiecznych i komfortowych dla wszystkich użytkowników Orientarium, w tym zwierząt, których nie było do tej pory w żadnym polskim zoo, stanowiło ogromne wyzwanie i wymagało opracowania nowych, całkowicie unikatowych rozwiązań na skalę Europy.
a717KJ5Gxg4Ah5

SMAY publikuje raport z badań branży sanitarnej

Generalny wykonawca inwestycji Racławicka 7 został wybrany

Szymon Kurek
0
Syrena Invest wybrała generalnego wykonawcę kameralnej inwestycji Racławicka 7 na Górnym Mokotowie w Warszawie. Deweloper powierzył realizację firmie Totalbud S.A., partnerowi sprawdzonemu przy wcześniejszych inwestycjach. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na kwiecień, a zakończenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na IV kwartał 2024 r.
a717KJ5Gxg4Ah5

DESKOWANIE PRZEJEZDNE

PQ
0
Znajdujący się na południowym krańcu lotniska we Frankfurcie Terminal 3 o futurystycznym wyglądzie jest obecnie jednym z największych projektów infrastrukturalnych w Europie. Po zakończeniu budowy w 2024 roku trzy nowe bramki będą mogły obsługiwać nawet 19 milionów podróżnych rocznie. PERI wspierało firmę Max Bogi przy budowie platformy jezdnej, która w przyszłości zapewni pasażerom bezpośredni dostęp do poziomu odlotów Terminalu 3.
a717KJ5Gxg4Ah5

Stwórzmy miejsce kultury w naturze

open