Home Inwestycje

Inwestycje

Program rewitalizacji polskich miast. Głównym celem Programu jest wypełnienie luki merytorycznej dotyczącej zagadnień rewitalizacji obszarów miejskich i budynków, w tym wzniesionych w systemach wielkopłytowych.

Informowanie i edukowanie uczestników procesów inwestycyjnych realizowanych w miastach, o źródłach finansowania modernizacji i rewitalizacji, problemach technicznych i możliwościach ich rozwiązania.

Ważnym elementem programu jest promocja nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii oraz rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych i urbanistycznych służących kompleksowej rewitalizacji i poprawie efektywności energetycznej rewitalizowanych budynków.

Partnerami Programu Metamorfozy są firmy: Lafarge, Polbruk S.A., Selena S.A.

SZKOŁA Z NATURY

admin
0
Jednym z głównych założeń projektowych kompleksu Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie było stworzenie przestrzeni przyjaznej dla bezpośrednich użytkowników – uczniów i kadry nauczycielskiej, ale również dla okolicznych mieszkańców oraz gości z uwzględnieniem poszanowania istniejących naturalnych warunków środowiska przyrodniczego.
a717KJ5Gxg4Ah5

NA DACH NAJLEPSZA BLACHODACHÓWKA, A JAK BLACHODACHÓWKA TO NAJLEPIEJ MODUŁOWA!

WYRZEŹBIONE Z PRECYZJĄ W SYSTEMACH PONZIO

admin
0
W Rosji, a dokładniej w stolicy Obwodu Kaliningradzkiego, powstaje okazały wielofunkcyjny kompleks budynków. Obejmuje on m.in. centrum biznesowe, handlowe, konferencyjno-hotelowe. Podczas budowy tego obiektu biznesowego nie zabrakło polskiego akcentu w formie wykorzystanych systemów fasadowych Ponzio Polska.
a717KJ5Gxg4Ah5

REWITALIZACJA W POMORSKIM

MŁYNY ROTHERA ODNOWIONE

admin
0
W kwietniu 2021 roku Budimex zakończył prace przy kompleksie Młynów Rothera w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy z miastem było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, a także Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego.
a717KJ5Gxg4Ah5

WICONA MEETS – rozmowy o architekturze

TEQUM PROJEKTUJE NA PIĄTKĘ

admin
0
Kompleks budynków biurowych HIGH 5IVE to przykład wdrożenia nowoczesnych rozwiązań projektowych przy jednoczesnym optymalnym nakładzie inwestycyjnym. Przedstawiamy przegląd najważniejszych z nich w poszczególnych branżach instalacyjnych.
a717KJ5Gxg4Ah5

DWA OBLICZA MIESZKANIÓWKI

open