Home Builder Science PROF. DR HAB. INŻ. LESZEK RAFALSKI
PROF. DR HAB. INŻ. LESZEK RAFALSKI
0

PROF. DR HAB. INŻ. LESZEK RAFALSKI

0
0

W zakresie badań drogowych od początku 2016 roku funkcjonuje program Rozwój Innowacji Drogowych – RID współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i GDDKiA.

W jego ramach IBDiM uczestniczy w 6 projektach. Jednym z nich jest projekt RID-1/6, który polega na wtórnym wykorzystaniu, nawet do 90%, materiałów uzyskanych z recyklingu nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz odpadów przemysłowych do podbudów drogowych i nowych nawierzchni drogowych. Zbliżony tematyką jest projekt InnGA, którego celem jest opracowanie metod projektowania, badania i stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych zawierających w swoim składzie możliwie największą ilość przetworzonego destruktu asfaltowego, tj. granulatu asfaltowego i opracowania nowatorskiej technologii do budowy i remontu dróg. Wykorzystanie materiałów recyklingowych pozwoli zmniejszyć zużycie materiałów naturalnych oraz ilość odpadów. Ograniczy również koszty budowy, nie pogarszając trwałości nawierzchni.
Prowadzone są także prace nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi obiektów mostowych. Projekt MOPMO – system monitoringu podpór mostowych i ich otoczenia to nowoczesny monitoring w części podwodnej podpory i system skaningowy w części nadwodnej podpory mostowej. Projekt ten został zakończony w IBDiM w ubiegłym roku. Obecnie rozwiązania opracowane w tym projekcie są wdrażane do praktyki inżynierskiej. Wykorzystując MOPMO, zarządcy mostów będą mogli znacząco zwiększyć bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów i zmniejszyć koszty ich utrzymania. Ten nowatorski system badań nieniszczących doczekał się już dwóch patentów i kolejnego zgłoszenia patentowego. Podobną pracą IBDiM związaną z bezpieczeństwem eksploatacji obiektów mostowych jest projekt MODO – moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych, przeznaczony do monitorowania konstrukcji stalowych o rozpiętości przęsła powyżej 30 m. Oba projekty są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
inżynier budownictwa, profesor nauk technicznych,
Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie

open