Home RADY BUILDERA DOC. DR INŻ. MAREK KAPELA
0

DOC. DR INŻ. MAREK KAPELA

0
0

RADA.014Doc. dr inż. Marek Kapela (ur. 21.11.1955 r. Elbląg) – w latach 1975-1980 studiował budownictwo w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. W 1980 r. rozpoczął studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej na kierunku Konstrukcje  budowlane i organizacja budownictwa. Po ich ukończeniu w 1984 roku podjął pracę na Wydziale Inżynierii Lądowej PW w Zakładzie Budownictwa Ogólnego jako asystent. W 1989 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kształtowanie konstrukcji budynków wysokich ze względu na siły poziome”. W Zakładzie Budownictwa Ogólnego brał udział w wielu pracach naukowo-badawczych, projektowych i ekspertyzach budowlanych. W 1991 r., w związku z sytuacją rodzinną, przeniósł się do Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, gdzie pracuje do chwili obecnej. Od 1996 roku jest dyrektorem Instytutu Budownictwa w Filii PW w Płocku. Jego zainteresowania obejmują przede wszystkim budownictwo ogólne – w tym budynki zabytkowe, projektowanie konstrukcji oraz budynki wysokie. Efektem jego działalności naukowej jest kilkadziesiąt publikacji krajowych i zagranicznych. Wspólnie z prof. dr hab. inż. Józefem Sieczkowskim jest autorem skryptu „Projektowanie konstrukcji budowlanych” oraz podręcznika „Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych”.  W ramach pracy dydaktycznej prowadzi wykłady z przedmiotów: Budownictwo ogólne, Remonty i modernizacje obiektów budowlanych oraz Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Jest promotorem ponad 130 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, w tym wyróżnionych przez Ministra Infrastruktury.
Od 1996 roku jest Rzeczoznawcą Budowlanym. W jego dorobku znajduje się ponad 300 ekspertyz budowlanych w tym między innymi: dot. możliwości nadbudowy Domów Towarowych Centrum w Warszawie, liczne ekspertyzy obiektów przemysłowych na terenie PKN ORLEN S.A., ekspertyzy zabytkowych obiektów na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser oraz Fabryki Norblina w Warszawie. Jest autorem ponad 100 projektów budowlanych również o unikalnym charakterze np.: Projektu przeniesienia drewnianego budynku kościoła w Drążdżewie do Skansenu w Sierpcu, licznych projektów remontów obiektów zabytkowych między innymi XV-wiecznych kościołów w Dziektarzewie, Krajkowie i Bogatem, projektów rozbiórek kin warszawskich kin Praha, Leszno i Skarpa  oraz DT Sezam.

open