Home RADY BUILDERA PROF. NZW. DR HAB. INŻ ADAM WYSOKOWSKI
0

PROF. NZW. DR HAB. INŻ ADAM WYSOKOWSKI

0
0

RADA.033Prof. nzw. dr hab. inż. Adam Wysokowski – specjalizuje się w zagadnieniach związanych z drogownictwem i mostownictwem, w tym głównie w zakresie nowych technologii, utrzymaniem, trwałością i sposobami wzmacniania. Jest też specjalistą w dziedzinie przepustów i przejść dla zwierząt, i upowszechnia zagadnienia odwodnień i technologii bezwykopowych w budownictwie komunikacyjnym. Ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej uzyskując następnie na tej samej uczelni w 1986 r stopień doktora nauk technicznych. Praktykę wykonawczą zdobył m.in. pracując kilka lat w Przedsiębiorstwie o profilu drogowo-mostowym. Następnie podjął pracę w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie organizując i budując zaplecze badawcze tego Instytutu w Żmigrodzie. Zajmował się tam badaniami, oraz wdrożeniem nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie drogowym, mostowym a także kolejowym. W latach 90-tych był Głównym Koordynatorem Systemu Gospodarki Mostowej, który do dzisiaj funkcjonuje w krajowym drogownictwie.
Od 2004 r. kieruje utworzonym i zorganizowanym przez siebie Zakładem Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opublikował ponad 200 prac w tym, ponad 11 monografii, zaleceń i wytycznych obowiązujących w naszym kraju z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Jest autorem kilkudziesięciu opinii i raportów z prac badawczych w tym nad innowacyjnymi technologiami i materiałami. Ponadto opracował wiele ekspertyz rzeczoznawczych eksploatowanych obiektów ze wskazaniem sposobów ich napraw. Wprowadził do powszechnej praktyki inżynierskiej wiele nowoczesnych technologii stosowanych w drogownictwie i mostownictwie. Od wielu lat do chwili obecnej jest ekspertem Unii Europejskiej do spraw transportu powierzchniowego, a także w kraju NCBiRu i PARPu.
Posiada bogaty dorobek dydaktyczny w tym związany z organizacją wielu seminariów, kursów, szkoleń i konferencji z zakresu inżynierii drogowej i mostowej. Przebywał na kilku stażach zagranicznych m.in. w Japonii i USA.
Jest członkiem wielu towarzystw naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych. Posiada szereg uprawnień budowlanych i rzeczoznawczych.

open