Home RADY BUILDERA PROF. DR. INŻ. ANDRZEJ CWIRZEN
0

PROF. DR. INŻ. ANDRZEJ CWIRZEN

0
0

Andrzej Cwirzen (embassy) [5663]Prof. dr inż. Andrzej Cwirzen jest obecnie szefem Katedry Konstrukcji Budowlanych na Luleå University of Technology w Szwecji. Prof. Absolwentem wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Stopień  naukowy doktora uzyskał w 2004 roku na Helsinki University of Technology w Finlandii – specjalność technologia betonu.  Przez następne lata zajmował szereg pozycji akademickich w Finlandii, jak również pracował dla przemysłu, zarządzając projektami badawczo rozwojowymi, był również jednym z ekspertów odpowiedzialnych za betony przy realizacji Fińskiej elektrowni atomowej „Olkiluotto”. Jako pracownik naukowy przebywał także na wielu zagranicznych uczelniach, tj.: Melbourne University w Australi, Sherbrook Univeristy w Kandzie, czy  Essen University w Niemczech.
Prof. Cwirzen specjalizuje się w problematyce związanej z betonami wysokiej i ultrawysokiej wytrzymałości, geopolimerami, nanotechnologią, jak również zagadnieniami trwałości.  Jest autorem lub współautorem przeszło 60 artykułów naukowych i autorem 2 patentów.  Wraz z zespołem zajmuje się również zagadnieniami monitorowania i rehabilitacji infrastruktury drogowej i kolejowej, lecząc zagadnienia mechaniki konstrukcji z technologią materiałową.

open