Home RADY BUILDERA PROF. NZW. DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA
0

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA

0
0

RADA.015Prof. nzw. dr hab. inż. Maria Kaszyńska od 1977 r. pracuje w Politechnice Szczecińskiej (od 2009 roku Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie), aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Technologii Betonu. Od 1 września 2012 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury, największego, bo kształcącego ponad 3200 studentów wydziału w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
Jest autorką lub współautorką ponad 100 artykułów w czasopismach i w materiałach konferencyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych, głównie z tematyki właściwości w młodym wieku betonów masywnych, betonów nowej generacji, lekkich i zwykłych betonów samozagęszczalnych.
Od 2007 roku jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN a od 1996 roku członkiem Sekcji Materiałów Budowlanych (Inżynierii Materiałów Budowlanych) KILIW PAN oraz Sekcji Konstrukcji Betonowych KILIW PAN. Jest przedstawicielem KILIW PAN do współpracy z ACI (Amerykański Instytut Betonu), członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, członkiem komitetów naukowych krajowych i zagranicznych konferencji.
Wypromowała ponad 150 dyplomantów, a prowadzone przez nią dyplomowe prace magisterskie uzyskały wyróżnienia i nagrody.
W środowisku budowlanym kraju prof. Maria Kaszyńska jest wysoko cenioną organizatorką od 1994 roku cyklicznych konferencji naukowo-technicznych organizowanych pod auspicjami Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB pt. „Awarie Budowlane”, w których udział każdorazowo bierze ponad 500 osób z kraju i z zagranicy. Pod jej kierunkiem zorganizowano już 13 konferencji, a kolejna odbędzie się w maju 2017 roku.
Pani prof. Maria Kaszyńska od 2002 roku pełni funkcję przewodniczącej Szczecińskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa działając bardzo intensywnie na rzecz środowiska budowlanego regionu zachodniopomorskiego.
Jest członkiem Zarządu Głównego PZITB oraz wiceprzewodniczącą Komitetu Nauki tego Związku.
Za swoje działania prof. Maria Kaszyńska została nagrodzona Srebrnym (2001) i Złotym Krzyżem Zasługi (2013), Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi dla województwa zachodniopomorskiego (2008), Medalem Edukacji Narodowej, Odznaką za Zasługi dla Budownictwa, Złotą i Złotą z Diamentem Odznaką Honorową PZITB (2009), oraz Złotą Odznaką Honorową NOT (2008). Otrzymała również nagrodę PZITB im. Profesora Wacława Żenczykowskiego (2006), nagrodę Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (honorowe członkostwo) za działania i promocję w USA i Kanadzie polskich osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii (2007) oraz medal im. prof. Romana Ciesielskiego (2012). W 2015 roku uzyskała nagrodę I stopnia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

open