Home News 65 KONFERENCJA NAUKOWA KOMITETU ILIW PAN ORAZ KOMITETU NAUKI PZITB
65 KONFERENCJA NAUKOWA KOMITETU ILIW PAN ORAZ KOMITETU NAUKI PZITB
0

65 KONFERENCJA NAUKOWA KOMITETU ILIW PAN ORAZ KOMITETU NAUKI PZITB

0
0

65 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB odbędzie się w dniach 15-20 września 2019 roku, w hotelu Activa, w Muszynie – Złockie. Podobnie, jak przed rokiem, zaszczyt pełnienia funkcji bezpośredniego jej organizatora przypadł Wydziałowi Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Tradycyjnie konferencja składa się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Myślą przewodnią części problemowej 65. edycji konferencji  jest  Cyfryzacja w budownictwie i architekturze. Wybrano sześć obszarów konferencyjnych rozważań:

 • Obsługa baz danych, Big Data
 • Grafika komputerowa, wizualizacje 3D
 • BIM – oprogramowanie
 • Automatyzacja w budownictwie
 • Druk 3D, skanery przestrzenne
 • Projektowanie parametryczne
 • GIS w budownictwie i planowaniu przestrzennym
 • IoT – internet rzeczy

Przedmiotem części ogólnej konferencji są problemy naukowe z zakresu:

 • budownictwa ogólnego
 • fizyki budowli
 • geotechniki
 • inżynierii komunikacyjnej: mostowej i kolejowej
 • inżynierii materiałów budowlanych
 • inżynierii przedsięwzięć budowlanych
 • konstrukcji betonowych
 • konstrukcji metalowych
 • mechaniki konstrukcji i materiałów
 • budownictwa hydrotechnicznego

W ramach konferencji odbędą się zebrania: Komitetu Nauki PZITB, Sekcji Konstrukcji Metalowych, Sekcji Konstrukcji Betonowych, a także zebranie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Dziękujemy za wsparcie i promocję konferencji. Życzymy owocnych obrad, wspólnego pogłębiania wiedzy oraz korzystnej wymiany doświadczeń!

Do miłego spotkania!

 

open