Home ARCHIWUM PWB MEDIA BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ
0

BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ

0
0

To ogólnopolski projekt realizowany wspólnie przez Klub Sportowa Polska, samorządy z całej Polski, partnerów społecznych oraz biznesowych. „Sportowa Polska ” to równy i powszechny dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej.

Działamy na rzecz zmiany jakości życia całego społeczeństwa, wyrównywania szans dzieci i młodzieży w uprawianiu sportu oraz likwidowania podziałów na lepszych i gorszych. Propagujemy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych modę na sport i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Dlaczego sportowa Polska?
– sportowa Polska to równy dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej, to zmiana jakości życia całego społeczeństwa, to zdrowie obywateli, to bezpieczeństwo, to wyrównywanie szans n sportowa Polska to przyszłe sukcesy polskich sportowców na arenach międzynarodowych;
– sportowa Polska to atrakcyjne miejsce dla międzynarodowych inwestycji i dla rozwoju turystyki;
– sportowa Polska to zmiana wizerunku Polski w Europie;
– sportowa Polska to dostęp do wiedzy na temat najnowszych rozwiązań w zakresie projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury sportowej;
– sportowa Polska to możliwość czerpania z doświadczeń wiodących na rynku firm branżowych;
– sportowa Polska to szeroko rozumiana edukacja, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poprzez udział w organizowanych przez KSP kongresach, targach, seminariach i warsztatach specjalistycznych

Dołączając do programu „budujemy Sportową Polskę” stawia się na rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, wspiera sport wśród dzieci i młodzieży, a także wyrównuje szanse i likwiduje podziały, upowszechniając kulturę fizyczną i zdrowy styl życia oraz promuje gminę w kraju i za granicą.

Klub Sportowa Polska
ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa
tel.: 22 843 92 03, 505 169 204, 505 169 205
fax: 22 244 24 64,
e-mail: biuro@sportowapolska.eu
www.sportowapolska.eu

open