Home Materiały i Technologie BALKONY KROK PO KROKU
BALKONY KROK PO KROKU
0

BALKONY KROK PO KROKU

0
0

Prawidłowe wykonanie balkonu oraz zastosowanie wysokiej jakości produktów specjalistycznych to podstawa, aby móc cieszyć się nim na długie lata. Na powierzchni balkonów i tarasów  nieustannie powstają naprężenia, wywołane różną rozszerzalnością cieplną okładziny i podłoża. Zewnętrzne obszary okładziny narażone są także na oddziaływanie  warunków atmosferycznych.

Dlatego należy przestrzegać podstawowych zasad wykonawczych sztuki budowlanej:

 1. Spadek powierzchni tarasu powinien wynosić ok. 2%. Do jego ukształtowania nigdy nie należy stosować zaprawy klejącej do płytek.
 2. Duże powierzchnie powinny być zdylatowane także w warstwie okładzinowej. Przy ich rozstawie należy uwzględnić rozmiar płytek tak, aby zminimalizować ich cięcie. Dylatację należy bezwzględnie wykonać na każdej powierzchni pionowej (ścianie) przylegającej do tarasu czy balkonu.
 3. Na jastrychu pod okładziną ceramiczną należy bezwzględnie wykonać uszczelnienie podpłytowe z izolacji polimerowo-cementowych takich jak BUDOSZCZEL-H 810 lub AQUASZCZEL 820.
 4. Uszczelnienie należy wyprowadzić na wysokość ok. 15 cm na każdą przylegającą ścianę.
 5. Płytki należy kleić stosując pełne pokrycie ich spodniej strony, w tym celu zaprawę klejącą należy nanosić także na płytkę. Do ich przyklejania należy stosować kleje elastyczne klasy C2, a najlepiej odkształcalne (EXPERT 3, EXPERT 4 lub KLEJ DO PŁYTEK WIELKOFORAMTOWYCH 113).
 6. Aby uniknąć nieestetycznych zacieków na elewacji i zawilgocenia ścian, należy dopilnować starannego wykonania obróbek blacharskich.

Opisy do zdjęć:

 1. Przed naniesieniem zaprawy uszczelniającej BUDOSZCZEL-H 810 lub AQUASZCZEL 820 podłoże musi być odpowiednio wysezonowane, równe, nośne, zwarte, wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność (np. kurzu, wykwitów, olejów  i tłuszczów, powłok malarskich). Fot.1
 2. Podłoża silnie nasiąkliwe należy zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301 lub GRUNTOLIT-SG 302. W przypadku podłoży o ograniczonej chłonności (np. betony), nie zaleca się gruntowania, podłoże takie zaleca się zwilżyć wodą. Fot. 2
 3. Zaprawę AQUASZCZEL 820 należy przygotować zgodnie z instrukcją mieszając w odpowiednich proporcjach oba składniki do uzyskania jednorodnej masy. Odczekać 5-10 minut i ponownie wymieszać. W przypadku stosowania zaprawy BUDOSZCZEL-H 810, produkt należy połączyć z wodą. Fot. 3
 4. Dodatkowo należy zabezpieczyć połączenie ściany z jastrychem poprzez przyklejenie taśmy uszczelniającej. Należy użyć do tego stosowanej zaprawy uszczelniającej: BUDOSZCZEL-H 810 lub AQUASZCZEL 820. W miejscu przewidzianego zastosowania taśmy, należy nanieść jednokrotnie zaprawę… Fot. 4 a
 5. … następnie przyłożyć element uszczelniający i docisnąć. Fot. 4 b
 6. Taśmę uszczelniającą dodatkowo należy pokryć zaprawą izolacyjną. Taśmy nie pokrywa się zaprawą w całości, a jedynie jej brzegi, dzięki takiemu rozwiązaniu taśma ma swobodę ruchów wywołanych rozszerzalnością termiczną materiałów. Fot. 5
 7. Zaprawy BUDOSZCZEL-H 810, AQUASZCZEL 820 nanosimy pędzlem lub pacą. Izolacja powinna być wykonana minimum dwuwarstwowo, aby dokładnie pokryć całą powierzchnię. Pierwszą warstwę zaleca się nakładać twardą szczotką, silnie wcierając ją w powierzchnię jastrychu. Fot. 6
 8. Po przeschnięciu pierwszej warstwy izolacyjnej (od 4 do 5 godzin) należy nanieść drugą. Grubość warstwy izolacji powinna wynosić min ok. 2,0-2,5mm. Należy pamiętać o tym, aby ewentualne obróbki blacharskie (gdy nie zostały wykonane wcześniej) znajdowały się pod warstwą izolacji, a nie na niej. Fot. 7
 9. Po wyschnięciu ostatniej warstwy uszczelnienia (ok. 2 dni) należy przykleić płytki na zaprawie elastycznej np. EXPERT 3 lub 4. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Fot. 8
 10. Płytki powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Fot. 9
 11. Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała w 100% powierzchni płytki. Fot. 10
 12. Z płytek ceramicznych na ścianach należy wykonać cokolik. Fot. 11
 13. Spoinować należy po 2 dniach od przyklejenia płytek, zaprawą FUGA NANOTECH 730. Ze względu na silne brudzenie się ceramicznych okładzin balkonowych zaleca się stosowanie zaprawy koloru szarego. Przekrój szczelin powinien być głęboko, równomiernie i dokładnie wypełniony fugą. Spoiny przeznaczone do uszczelnienia masą silikonową, pozostawić nie wypełnione zaprawą. Fot. 12
 14. Po krótkim przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej nadmiar pozostający na powierzchni płytek należy usunąć przy pomocy wilgotnej, często płukanej gąbki, ruchami ukośnymi do siatki spoin. Czynność tę należy wykonywać ostrożnie, aby nie powodować wymywania zaprawy ze spoin. Fot. 13
 15. Spoiny przyścienne oraz miejsca przejść elementów balustrady należy wykonać jako trale elastyczne z masy SILIKOLOR 720. Aby cieszyć się płytkami ceramicznymi na balkonie i tarasie nie zapomnijmy o czyszczeniu i konserwacji takiej powierzchni. Osad z fugi na powierzchni płytek najlepiej zmyć specjalnym środkiem np. ZMYWACZEM OSADÓW 1007. Ułatwi on zmywanie wszelkich pozostałości zapraw i fug cementowych. Fot. 14
 16. Zabrudzone powierzchnie fug cementowych należy wyczyścić odpowiednim środkiem. Usuwa on brud, tłuszcze i inne zanieczyszczenia. Wnikając w głąb zaprawy oczyszcza strukturę spoin, nadaje im świeży wygląd i przywraca pierwotną kolorystykę. Fot. 15
open