Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. LESZEK RAFALSKI
0

PROF. DR HAB. INŻ. LESZEK RAFALSKI

0
0

RADA.021Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – inżynier budownictwa, profesor nauk technicznych, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W latach 1977 – 83 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 7. Nadzorował wykonywanie budowli ziemnych, wzmocnienie gruntów i posadowienie fundamentów na budowach obiektów komunikacyjnych, m.in. Centralnej Magistrali Kolejowej, stacji Warszawa – Praga,  zbiornika  Siemianówka – Cisówka. Od 1983 roku pracuje w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu prac badawczych, ponad 120 krajowych i zagranicznych  publikacji naukowych oraz współautorem 10 patentów z zakresu stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowań w praktyce inżynierskiej. Zajmuje się badaniami i wdrożeniami nowych rozwiązań w konstrukcjach geotechnicznych, np. gruntów stabilizowanych spoiwami, odpadów, zawiesin twardniejących i innych materiałów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym. Prowadzi także badania dotyczące  zarządzania siecią drogową, a w szczególności związane z eksploatacją dróg, bezpieczeństwem ruchu drogowego, oddziaływaniem pojazdów na nawierzchnie drogowe i nowoczesnymi systemami telematycznymi. Aktywnie działa w wielu organizacjach naukowych i technicznych w kraju i za granicą. Jest Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce.

open