Home Biznes i Ludzie BAROMETR RYNKU PSB
BAROMETR RYNKU PSB
0

BAROMETR RYNKU PSB

0
0

Grupa Polskie Składy Budowlane jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów „dom i ogród” w Polsce, dlatego osiągane przez nią wyniki stanowią swoisty barometr budownictwa. Prezentujemy dane za pierwszy kwartał bieżącego roku.

Grupa PSB z siedzibą w Wełeczu k. Buska-Zdroju działa na rynku od 18 lat. Obecnie zrzesza 352 małe i średnie, rodzinne firmy z terenu całej Polski, które prowadzą handel w 425 składach budowlanych, w 218 marketach PSBMrówka oraz w 45 centrach handlowych PSB-Profi. W placówkach tych pracuje ponad 12 tysięcy osób. Przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych składów będących partnerami Grupy PSB S.A. na koniec 2015 r. osiągnęły pułap 5,2 mld zł (nieznacznie wyższe niż w 2014 r.).

Przychody Grupy PSB S.A. (centrali) w 2015 r. przekroczyły poziom 2,2 mld zł (wzrost o 3%). Udział w krajowym rynku dystrybucji materiałów budowlanych szacowany jest na niemal 14%, a w rynku hurtowym – na ponad 27%. W 2014 r. znajomość marki Grupy PSB deklarowało ok. 41% Polaków, sieci sklepów PSB-Mrówka – 40%, a placówek PSB-Profi – 16%.

Wyniki Grupy PSB w I kwartale 2016 r.
Przychody PSB S.A. (centrali) ze sprzedaży materiałów budowlanych (do sieci PSB) po trzech miesiącach 2016 r. były o 17% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Duży wzrost w marcu był wynikiem sprzyjających warunków pogodowych na prowadzenie budów oraz Targów Grupy PSB, które odbyły się w marcu. Przeciętny partner Grupy PSB (hurtownia, Mrówka, Profi) w I kwartale 2016 r. zwiększył przychody o 5% w stosunku do I kwartału 2015 r.

psb1

Dynamika sprzedaży po 3 miesiącach 2016 r.
Łączny popyt za 3 miesiące 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. był wyższy w 16 grupach. Wzrost nastąpił w grupach: narzędzia (+37%), oświetlenie, elektryka (+37%), płytki, łazienki, kuchnie (+37%), ogród, otoczenie domu (+31%), dekoracje (+31%), farby, lakiery (+29%), instalacje, ogrzewanie (+27%), dachy, rynny (+22%) stolarka (+22%), kostka brukowa (+19%), ściany, kominy (+16%), wykończenia (+15%), bramy, ogrodzenia (+14%), izolacje termiczne (+13%), chemia budowlana (+10%) oraz sucha zabudowa (+6%). Spadek nastąpił w grupach: materiały „inne” (-3%), izolacje wodochronne (-9%) oraz cement, wapno (-22%).

psb2

Trendy zmian cen w marcu 2016 r.
W marcu 2016 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosły ceny narzędzi i sprzętu budowlanego (+5,1%) oraz gazobetonów (+3%). Ceny spadły w 6 grupach: izolacja wodochronna (-6,2%), pokrycia i folie dachowe, rynny (-5,8%), sucha zabudowa (-3,8%), chemia budowlana (-2,7%), materiały ścienne ceramiczne (-2,6%) oraz izolacje termiczne (-1,8%). W innych grupach ceny nie zmieniły się.
W kategorii „inne” wzrosły ceny instalacji i techniki grzewczej, kanalizacji, odwodnień i wentylacji (+1,8%). Spadły ceny farb, lakierów, tapet (-2,2%), płytek ceramicznych, wyposażenia łazienek i kuchni (-2,1%) oraz cementu i wapna (-0,3%). Ceny bram, ogrodzeń oraz kostki brukowej nie zmieniły się.

Trendy zmian cen_III 2016

Liczba pozwoleń i rozpoczętych budów
Wskaźnik optymizmu związanego ze wzrostem liczby pozwoleń na budowę mieszkań ogółem wydanych w styczniu i lutym 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, przyjął wartość – 16,8%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym +18,2%. Równolegle w zakresie mieszkań ogółem, których budowę rozpoczęto, dynamika wyniosła +9,7%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym +18,5%. n

open