Home Biznes i Ludzie SILNA STRATEGIA Z JASNYM CELEM SPOŁECZNYM
SILNA STRATEGIA Z JASNYM CELEM SPOŁECZNYM
0

SILNA STRATEGIA Z JASNYM CELEM SPOŁECZNYM

0
0

Grzegorz Przepiórka: Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu dla CEMEX?
Martha Herrera: Jednym z pozabiznesowych celów CEMEX jest partycypacja w rozwiązywaniu globalnych wyzwań społecznych. Działalność naszej firmy koncentruje się wokół 4 filarów Strategii Zrównoważonego Rozwoju – społecznego, środowiskowego, gospodarczego i ładu korporacyjnego. W ramach tych filarów stawiamy sobie za cel budowanie zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń poprzez transformację społeczności na całym świecie i tworzenie wspólnej wartości.

W ramach filaru społecznego działania firmy koncentrują się na poprawie jakości życia naszych pracowników oraz członków lokalnych społeczności, w których prowadzimy działalność biznesową. Dążymy do tego poprzez edukację i rozwój możliwości zatrudnienia, zrównoważoną infrastrukturę, innowacje społeczne oraz środowiskowe, a także promocję przedsiębiorczości. Nasze Plany Zaangażowania Społecznego (ang. Community Engagement Plans – CEP) mają bezpośredni wpływ na strategię biznesową oraz na realizację nadrzędnego celu firmy, jakim jest budowanie lepszej przyszłości.

G.P.: Jakie są cele CEMEX w obszarze CSR? Angażowanie się w jakie projekty jest szczególnie bliskie firmie? Czy są to obszary powiązane z rodzajem prowadzonej działalności biznesowej?
M.H.: CEMEX słucha oczekiwań interesariuszy, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i móc zaangażować się w realizację projektów służących społeczności. W ramach naszej strategii wdrażamy Plany Zaangażowania Społecznego w celu poprawy jakości życia społeczności lokalnych wokół zakładów CEMEX. Dążymy do tego, aby każda cementownia CEMEX na świecie dysponowała indywidualnym Planem Zaangażowania Społecznego. Plany te zapewniają, że nasza działalność na rzecz interesariuszy jest dopasowana do tego, co jest istotne z punktu widzenia naszych społeczności, a dodatkowo wspierają regularny dialog oraz budują długoterminowe relacje i zaufanie. W 2019 r. spodziewamy się dalszego wzrostu liczby zakładów z wdrożonymi Planami Zaangażowania Społecznego.

Mamy jedną misję w całej organizacji – budowanie lepszej przyszłości.

Naszych interesariuszy zachęcamy równocześnie do proaktywnej postawy i samodzielnego rozwiązywania swoich wyzwań. Mogą to robić z wykorzystaniem Laboratorium Innowacji Społecznych CEMEX (ang. CEMEX Social Innovation Lab), znanego jako Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych (ang. CEMEX-Tec Center for Sustainable Communities). Celem tej jednostki, utworzonej przez CEMEX w 2010 r., jest promowanie zrównoważonych społeczności poprzez realizowane programy w obszarach badań, innowacji i przedsiębiorczości. W ramach procesu wspierania przedsiębiorców społecznych na świecie zainicjowaliśmy konkurs CEMEX-Tec Award, który wyróżnia projekty przedsiębiorców i innowatorów społecznych z całego świata. Od chwili ustanowienia konkursu w 2011 roku, do Centrum Zrównoważonego Rozwoju CEMEX-Tec w Monterrey wpłynęło 2700 projektów z 44 krajów z Ameryki, Europy, Afryki i Azji. 99 projektów otrzymało nagrody, a ich realizacja wsparła 73 społeczności.

G.P.: Realizacja celów CSR wiąże się z kosztami. Czy warto je ponosić?
M.H.: Zdecydowanie warto zainwestować w bycie odpowiedzialną firmą, która swoje działania opiera na zaangażowaniu w realizację potrzeb społecznych swoich interesariuszy. Taka inwestycja zapewnia zrównoważony rozwój firmy, a także przyczynia się do dalszego umacniania reputacji czy poprawy kultury biznesowej. Ponadto wspiera zarządzanie ryzykiem, co umożliwia pracownikom kontynuację wdrażania innowacji w obszarze produktów i usług.

G.P.: Z czego firma CEMEX jest najbardziej dumna i z czym chce być kojarzona?
M.H.: Jesteśmy dumni z faktu, że mamy jedną misję w całej organizacji – budowanie lepszej przyszłości. W naszej codziennej działalności kierujemy się pięcioma podstawowymi wartościami, które są stale przekazywane przez naszych liderów i które stanowią część kultury CEMEX: Działamy uczciwie, Dążymy do doskonałości, Pracujemy jako Jeden Zespół CEMEX, Zapewniamy bezpieczeństwo i Koncentrujemy się na klientach. Cele oraz wartości firmy służą pracownikom jako narzędzia do doskonalenia samych siebie i umożliwiają im tworzenie pozytywnego wkładu w miejscu pracy i społeczności, w której żyją.

G.P.: Jak Polska wypada na tle innych regionów świata? Czy podejmowane działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce są na podobnym (a może lepszym lub gorszym) poziomie w porównaniu z innymi krajami? Czy możemy być z siebie zadowoleni, czy też wciąż mamy coś do nadrobienia?
M.H.: Polska jest jednym z liderów we wdrażaniu strategii odpowiedzialnego biznesu w CEMEX. Praktyki realizowane w Polsce są inspiracją dla oddziałów firmy w innych krajach. Jedną z dobrych praktyk wdrożonych w Polsce jest regularny i formalny dialog z interesariuszami. Dialogi te wzmacniają lokalne partnerstwa, inspirują oraz umożliwiają dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w celu stworzenia wspólnej wartości i wspierania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

G.P.: Jakie są najciekawsze przykłady działań CSR prowadzonych przez CEMEX na świecie oraz w Polsce?
M.H.: Przykładem projektu realizowanego w ramach obszaru edukacji i rozwoju możliwości zatrudnienia jest projekt Warsztatów na okrągło realizowanych dla młodzieży w cementowniach CEMEX w Polsce. Celem warsztatów jest edukacja w tematach związanych z gospodarką cyrkularną i paliwami alternatywnymi.

Polska jest jednym z liderów we wdrażaniu strategii odpowiedzialnego biznesu w CEMEX

Z kolei Patrimonio Hoy to nasz sztandarowy projekt w obszarze zrównoważonej infrastruktury oraz mobilności realizowany w Meksyku. Program pozwala osobom o niskim kapitale startowym i dochodach skorzystać z wysokiej jakości materiałów budowlanych oraz ze wsparcia technicznego. Uczestnicy uzyskują dostęp do sieci kontrahentów naszej firmy, pomoc w zakresie uzyskania prawa własności do gruntu, pożyczek z dostosowanym planem finansowym oraz zmniejszenia czasu i kosztów budowy domu o 30%.

G.P.: Firma CEMEX wielokrotnie otrzymała nagrody za działania w dziedzinie CSR. Czy zewnętrzne uznanie w tej dziedzinie jest ważne dla firmy?
M.H.: Zewnętrzne uznanie jest istotne dla CEMEX. Bycie rozpoznawalnym to honor i przywilej. Daje nam siłę do dalszego wsłuchiwania się w potrzeby naszych interesariuszy, a co najważniejsze, inspiruje nas do kolejnych działań. Stanowi również potwierdzenie wysiłków naszych pracowników w ich codziennych obowiązkach oraz pomaga zmierzyć wyniki naszych działań. Mobilizują nas one do jeszcze cięższej pracy i dalszego budowania lepszej przyszłości. Zaangażowanie społeczne to niekończąca się nauka – nie jest to podróż, która ma określony cel. Po drodze można napotkać wiele wyzwań, które kształtują nas jako prężną i zrównoważoną firmę.

 

Patrimonio Hoy to nasz sztandarowy projekt w obszarze zrównoważonej infrastruktury oraz mobilności realizowany w Meksyku

open