Home Realizacje KOLEJNA INWESTYCJA CEMEX INFRASTRUKTURA Z BETONU WAŁOWEGO
KOLEJNA INWESTYCJA CEMEX INFRASTRUKTURA Z BETONU WAŁOWEGO
0

KOLEJNA INWESTYCJA CEMEX INFRASTRUKTURA Z BETONU WAŁOWEGO

0
0

Podążając za rosnącym zainteresowaniem technologiami betonowymi, spółka CEMEX Infrastruktura poszerza swoje portfolio wykonanych nawierzchni betonowych. Zwiększona popularność nawierzchni z betonu cementowego jest spowodowana dogłębną analizą wielokryterialną, wykonaną przez GDDKiA, która udowodniła, że budowa dróg o nawierzchniach betonowych przynosi oszczędności zarówno na etapie budowy jak i późniejszej eksploatacji.

„Life Cycle Cost” – czyli łączny koszt budowy i eksploatacji jest nawet dwukrotnie niższy niż w przypadku nawierzchni bitumicznych. Potwierdzają to najnowsze analizy Politechniki Wrocławskiej (2016 r.).

Technologią, która pozwala wykorzystać zalety dróg betonowych oraz obniżyć koszty budowy dróg lokalnych
i na terenach przemysłowych, jest beton wałowany z ang. RCC (Roller Compacted Concrete).

CEMEX Infrastruktura, specjalizujący się projektach z użyciem betonu wałowanego, realizuje kolejną inwestycję w tej technologii , tym razem na terenie zakładu MONDI Świecie S.A. Projekt obejmuje wewnętrzny układ drogowy oraz 62 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych. Prace polegają na wykonaniu nawierzchni z betonu wałowanego o powierzchni około 18 000 m2 i grubości warstwy 20 centymetrów. Podbudowę dla nawierzchni betonowej stanowi 25 centymetrów mieszanki kruszyw związanych cementem o wytrzymałości C 6/9 MPa oraz 10 centymetrów warstwy mrozochronnej z piasku zagęszczanego mechanicznie.

Aktualnie prace zaawansowane są w około 50 %, spółka CEMEX Infrastruktura wykonała do tej pory 13 000 metrów kwadratowych podbudowy oraz 7 500 metrów kwadratowych nawierzchni na tej inwestycji. Zakończenie prac planowane jest na maj 2016.

open